Hae luottamustoimeen

Haku AYY:n luottamustoimiin on auki.
Apply for AYY’s positions of trust Hae AYY:n luottamustoimiin Sök till AUS förtroendeuppdrag

Hakulomake ja lisätietoa löytyy täältä.

Jatkuvuustoimikunta

Jatkuvuustoimikunta on ylioppilaskunnan hallituksen sparrauskaveri. Jatkuvuustoimikunnassa istuu hallitusta vastaava määrä jo ylioppilaskunnan arjesta sivuun siirtyneitä toimijoita eri vuosilta ja sektoreilta. Jatkuvuustoimikunnan tehtävänä on sääntöjen mukaan ylioppilaskunnan henkisen ja aatteellisen pääoman varjeleminen ja kehittäminen, ylioppilaskunnan toimijoiden tukeminen ja jatkuvuuden edistäminen sekä hyvän hallintotavan ja organisaation kehittämisen tukeminen.

Jokainen hallituslainen saa vastinparikseen jatkuvuustoimikuntalaisen. Vastinparin kanssa tavataan vuoden aikana noin kerran kuukaudessa, ja tapaamisten tarkoituksena on jakaa kokemuksia ja antaa tukea hallituslaisen kohtaamiin haasteisiin yhdessä sovitulla tavalla mentorin roolissa. Lisäksi jatkuvuustoimikunta ja hallitus tapaavat muutaman kerran vuodessa ja jatkuvuustoimikunta itsenäisesti hieman useammin.

”Jatkuvuustoimikunta on mainio näköalapaikka ylioppilaskunnan nykytoimintaan ja samalla keino kehittää omia sparraustaitoja. Jatkuvuustoimikunnan tehtävä on tukea hallitusta ja tarjota näkökulmia. Parasta hommassa on mahdollisuus tutustua nykyisiin toimijoihin ja heidän ajatuksiinsa, päästä seuraamaan läheltä toiminnan jatkuvaa kehittymistä ja auttaa hallitusta löytämään heille sopivat ratkaisut kulloisiinkin haasteisiin.”

- Jenni Haavisto, jatkuvuustoimikunnan jäsen 2017 alkaen

Jatkuvuustoimikuntaan haetaan kerran vuodessa, yleensä marras-joulukuussa. Haun avauksesta ilmoitetaan erikseen. Jatkuvuustoimikunnan jäsenet nimittää hallitus. Kunkin jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja erovuorossa on aina puolet jatkuvuustoimikunnasta.

Lisätietoja: Juho Salmi, Jatkuvuustoimikunnan puheenjohtaja (juho.salmi(at)iki.fi, +358 405377012)

Vapaaehtoisten mentorointi

AYY tarjoaa vaativissa luottamus- ja vapaaehtoistehtävissä toimiville mahdollisuuden osallistua mentorointiin, jonka tarkoituksena on tukea ja auttaa mentoroitavaa eli aktoria pestinsä aikana. Vuonna 2022 mentorointia järjestetään AYY:n hallituslaisten lisäksi myös jaostojen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille. 

Mentorointi on menetelmä, jossa mentorin ja aktorin välinen luottamuksellinen keskusteluyhteys tarjoaa aktorille alustan esimerkiksi ajatusten pallotteluun, kokemusten vaihtoon, kuulluksi tulemiseen ja neuvojen kysymiseen. Mentorointitapaamisia on tyypillisesti 3-5 viikon välein ja tapaamisten puitteet ovat mentori-aktori -parin keskenään sovittavissa. Konkreettisia tapaamisten aiheita voivat olla esimerkiksi itsensä johtaminen, ajankäyttö, hyvinvointi, stressinhallinta ja johdettavien motivointi. 

Mentorointi ei ole hoitosuhde, raportointia eikä mentorin väylä kertoa suoria vastauksia ja vaatimuksia aktorille (ns. mouhokanava).  

Edellytämme AYY:n vapaaehtoisten mentoreilta:

  • Sitoutumista vuoden kestävään mentorointisuhteeseen, jossa mentorointitapaamisia on tyypillisesti 3-5 viikon välein 
  • Aiempaa kokemusta ja perustason tuntemusta AYY:n vapaaehtoiskentästä ja toiminnasta: esimerkiksi Aava, Kampusjaosto, Teekkarijaosto, FestTMK, TPTMK, IE, Kukanpäivä ja Lakinlaskijaiset ovat tuttuja termejä
  • Aktiivisimmista AYY-vuosistasi on jo hetki aikaa
  • Olet vilpittömän kiinnostunut nykyisten toimijoiden tukemisesta, etkä omien mielipiteidesi esiintuomisesta ja vaatimusten esittämisestä nykytoiminnalle

Mentoreille järjestetään perehdytys ennen varsinaisen mentori-aktorisuhteen alkamista. 

Talousjohtokunta

Talousjohtokunta huolehtii ylioppilaskunnan omaisuuden hoitamisesta ja hallinnasta. Johtokunnan 7-9 jäsentä sekä puheenjohtaja kokoontuvat noin kerran kuukaudessa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista, jotka tyypillisesti liittyvät seuraaviin edustajiston päätöksiin tai ylioppilaskunnan toiminnanohjaukseen. Pöydällä on viime vuonna ollut esimerkiksi mahdollisen opiskelijakeskushankkeen rahoitusvaihtoehdot, matalan prioriteetin opiskelija-asuntojen myynti- ja vuokrausvaihtoehdot, uusien rakennushankkeiden käynnistys sekä ylioppilaskunnan budjetointi.

Talousjohtokunta työskentelee paitsi kokouksissa, mutta myös kahdessa jaoksessa: kiinteistöjaos käy läpi ja valmistelee tarkemmin kiinteistöhankkeisiin liittyviä asioita, ja sijoitusjaos tapaa varainhoitajia ja käyvät läpi vaihtoehtoja kilpailutustilanteessa. Käytännössä taloustoimikunta antaa kokousten ja jaosten työn perusteella suosituksia hallitukselle ja edustajistolle sekä tukee AYY:n talousjohtajaa ja kiinteistösektoria päätösten valmistelussa.

Puolet johtokunnan jäsenistä ovat opiskelijoita ja puolet asiantuntijajäseniä, jotka edustavat ammattitaitoja eri osa-alueilta, kuten varainhoidosta, kiinteistöistä sekä taloustoimesta. Edustajisto valitsee opiskelijajäsenet AYY:n hallituksen (2 edustajaa) sekä asukkaiden (2 edustajaa) esityksestä. Kauden kesto on kaksi vuotta, joten vuosittain valitaan yksi AYY:n ja yksi asukkaiden edustaja.

Talousjohtokunta tarjoaa opiskelijajäsenelle mielenkiintoisen kaksivuotisen pestin ylioppilaskunnan päätöksenteon ja tärkeän, valmistelevan työn parissa. Johtokunnan jäsenenä pääsee paitsi edustamaan opiskelijan ääntä päätösasioissa, mutta myös kartuttamaan henkilökohtaista osaamista vaativassa päätöksentekotyössä. Asukkaiden edustajana kaudella 2018-2019 toiminut Ilkka Särkiö kuvaa tehtävää seuraavasti:

”Talousjohtokunta avaa opiskelijalle huikean näköalapaikan alan ammattilaisten toimintatapoihin ja asiantuntemukseen sekä mahdollisuuden vaikuttaa ylioppilaskunnan taloudelliseen suunnitteluun. Opiskelijajäsenten osaaminen otetaan vakaavasti ja mahdollisuudet asioihin puuttumiselle ja alkuun panemiselle ovat merkittävät.”

Hakijoilta edellytetään ylioppilaskunnan päätöksenteon, toiminnanohjauksen ja talouden tuntemusta sekä valmiutta aktiiviseen osallistumiseen kokouksissa.

Lisätietoja: Monika Kivimäki, AYY:n talousjohtaja ([email protected])

 

TTER:n johtokunta

Teekkaritoiminnan edistämisrahasto (TTER) jakaa avustuksia koko AYY:n jäsenistölle (kyltereille, taikkereille ja teekkareille) sekä sen läheisyydessä toimiville yhdistyksille ja yhteisöille. Rahaston tarkoituksena on herättää ja ylläpitää harrastusta teknillisiin, tieteellisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin sekä kulttuurin harjoittamiseen.

TTER:n johtokunta kokoustaa noin 4 kertaa vuoden aikana, jolloin käsitellään isommat avustukset. Tämän lisäksi johtokunta käsittelee jatkuvaan hakuun tulleita projektihakemuksia sitä mukaan kun niitä tulee.

TTER:n johtokuntaan haetaan kerran vuodessa, yleensä marras-joulukuussa. Haun avauksesta ilmoitetaan erikseen. Rahaston johtokunnan nimittää AYY:n edustajisto. Johtokunta koostuu neljästä AYY:n ja kolmesta PTK ry:n (aiemmin TTEY ry) ehdottamasta henkilöstä. Johtokunnan jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Kaikki aaltolaiset opiskelijat voivat hakea mukaan johtokuntaan.

TTER johtokuntalaiselle hyödyllisiä ominaisuuksia ovat
- tuntemus Otaniemen (viimeaikaisesta) opiskelijakentästä ja sen rakenteista
- tuntemus isojen projektien tai tapahtumien järjestämisestä
- tietämys, miten rahastot toimivat sekä rahastojen periaatteet ja säännöt
- opiskelija-aktiiviurasta “eläköityminen”, jotta jäävyys jäisi vähäiseksi sekä ei olisi liikaa sitoutuneisuutta tuleviin projekteihin

“Ollessani TTER:n johtokunnassa olen päässyt eturivin paikoille näkemään, mitä yhteisössämme tapahtuu. On ollut ilo seurata ihmisten monenlaisia projekteja ja erityisesti saada se tunne, kuinka on voinut edesauttaa jonkin hienon asian toteutumista. Pystyn kokemaan, että yhteisömme elää. Tämän kaiken lisäksi olen saanut oivia oppeja taloushallinnollisiin ja asiakirjakohtaisiin kysymyksiin, sekä tietysti tavannut mahtavia ihmisiä eri sukupolvien välillä. Kausi johtokunnassa on ollut erittäin mieluisa ja monipuolinen kokemus.“

Henry Sanmark, TTER johtokunnan jäsen 2017-2018 (AYY edustaja)

Lisätietoja: [email protected] tai https://tter.ayy.fi

 

 

Keskusvaalilautakunta

2023 syksynä valitaan jälleen AYY:n ylin päättävä elin, eli 45-henkinen edustajisto. Edustajistovaalien järjestäminen ei kuitenkaan käy itsestään, joten tekijöitä tarvitaan. Tahtoisitko juuri sinä tehdä AYY:n seuraavista edustajistovaaleista vuonna 2023 aiempaa näkyvämmät, puhuttelevammat ja osallistavammat?

Haku edustajistovaalien ytimessä toimivaan keskusvaalilautakuntaan on jälleen auennut. Keskusvaalilautakunta vastaa AYY:llä edustajistovaalien yleisistä järjestelyistä kuten ehdokasasettelusta, ääntenlaskennasta ja vaalituloksen julistamisesta. Keskusvaalilautakunta päättää mm. äänestysajat sekä asettaa vaalijärjestystä täydentävät säännöt ja sanktiot esimerkiksi vaalimainontaan liittyen. Yhdessä AYY:n työntekijöiden kanssa keskusvaalilautakunnan jäsenet myös suunnittelevat vaaleihin liittyvää viestintää ja opastavat ehdokkaita. Keskusvaalilautakunnan jäsenet eivät voi itse olla ehdolla vuoden 2023 edustajistovaaleissa.

Lisätietoja: kehityspäällikkö Annika Ojelma ([email protected]), +358 50 520 9434

Huomionosoitustoimikunta

AYY:n Huomionosoitusohjesäänössä määrätään: "Ansio-ja kunniamerkkien myöntämisestä päättää ylioppilaskunnan hallitus huomionosoitustyöryhmän esityksestä. Hallitus valitsee huomionosoitustyöryhmän jäsenet." (2020 tullaan huomionosoitustyöryhmää kutsumaan Huomionosoitustoimikunnaksi, HuomTMK)

Huomiosoitustoimikunnan ensisijainen tehtävä on siis valmistella ylioppilaskunnan hallitukselle esitys ohjesäännön mukaisista jaettavista huomionosoituksista. Aluksi toimikunnan jäsenet perehtyvät AYY:n huomionosoituskäytäntöihin ja -perinteisiin. Toimikunnan pääsääntöinen tehtävä on käydä läpi ja arvioida jäseniltä saatuja ehdotuksia ja rakentaa niistä esityskelpoinen kokonaisuus hallitukselle. Tämän lisäksi toimikunta voi tukea hallitusta ja työntekijöitä huomionosoituksiin liittyvässä viestinnässä, kehityksessä ja muissa pohdinnoissa.

Toimikunta sopii henkilöille, jotka ovat opiskelleet hieman pitempään ja haluavat edistää AYY:n palkitsemiskulttuuria. Suurin osa toimikunnan työstä sijoittuu helmi-maaliskuun ajalle.

Toimikuntahaussa painotetaan jäsenten osaamista yhteisön eri osa-alueista ja AYY:n piirissä toimivan yhteisön aktiivien tuntemista.

Lisätietoja: Christian Segercrantz, Huomionosoitustyöryhmän puheenjohtaja & Hallituksen yhteisövastaava 2020, [email protected]

 

Miten luottamustoimeen haetaan?

Hakulomakkeen näihin luottamustoimiin löydät osoitteesta https://lomake.ayy.fi/rekry/ayy-luottamustoimet

Lisää tietoa muista haettavissa olevista paikoista löydät täältä: https://www.ayy.fi/fi/hae-vapaaehtoiseksi

Lue lisää

Kuvapankki_Tiedonhaku_1

Talous

AYY:n talous pitää sisällään päivittäisen rahaliikenteen sekä kiinteistö- ja sijoitustoiminnan.

Organisaatio
Kuva, jossa ihmiset kävelee poispäin

”Miksi haet tätä tehtävää?” Ymmärrä motivaatiotekijäsi ja vaikuta

Ihmiset motivoituvat erilaisista asioista ja syistä. Yksi “ottaa nakin” auttaakseen apua pyytävää, toinen taas haluaa haastaa itsensä oppiessaan uutta. Minna Mäkitalo kirjoittaa blogissa motivaatiotekijöistä.

”Miksi haet tätä tehtävää?” Ymmärrä motivaatiotekijäsi ja vaikuta
Hae vapaaehtoiseksi

Hae vapaaehtoiseksi

Tämä on mahdollisuutesi päästä vaikuttamaan ja tekemään maailman parasta opiskelijan elämää.

Hae vapaaehtoiseksi
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

A student home with a table, bed and a couch.
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Kevään asukaskysely – sijainti ja ystävällinen henkilökunta saivat kiitosta, siisteydessä kehitettävää

Toteutimme keväällä 2023 asukaskyselyn tarkoituksenamme selvittää, kuinka hyvin olemme onnistuneet palvelemaan jäseniämme vuokranantajina.
A big tree in front of metro station in the summer. A student walking by.
Ajankohtaista Julkaistu:

Usein kysyttyä asumisesta ja jäsenpalveluista

Täältä löydät vastauksen useimpiin opiskelijoita mietityttäviin kysymyksiin koskien asunnonhakua, opiskelijakorttia ja jäsenmaksua.

Palvelutoimisto ja puhelinpalvelu ovat suljettuna kesällä 5.-26.7. Vastaamme kuitenkin sähköposteihin.
Kuvitus tilasta, jossa sohva, ikkuna ja kyltti saunaan
Ajankohtaista Julkaistu:

Tilojen ennakkovarauskierros syksylle 2023

AYY:n piirissä olevilla yhdistyksillä on ennakkovarausoikeus kertavuokrattaviin sauna-, juhla- ja kokoustiloihin. Tällä varauskierroksella voi varata tiloja aikavälille ma 7.8.2023 - su 7.1.2024.
Eduskuntavaalit 2023
Ajankohtaista Julkaistu:

Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalit järjestetään taas tänä keväänä. Katso alta vaalien tärkeät tapahtumat ja päivämäärät.