Hae luottamustoimeen

Haku AYY:n luottamustoimiin on auki.
Opiskelijoita Amfilla

Hakulomake ja lisätietoa löytyy täältä.

Jatkuvuustoimikunta

Jatkuvuustoimikunta on ylioppilaskunnan hallituksen sparrauskaveri. Jatkuvuustoimikunnassa istuu hallitusta vastaava määrä jo ylioppilaskunnan arjesta sivuun siirtyneitä toimijoita eri vuosilta ja sektoreilta. Jatkuvuustoimikunnan tehtävänä on sääntöjen mukaan ylioppilaskunnan henkisen ja aatteellisen pääoman varjeleminen ja kehittäminen, ylioppilaskunnan toimijoiden tukeminen ja jatkuvuuden edistäminen sekä hyvän hallintotavan ja organisaation kehittämisen tukeminen.

Jokainen hallituslainen saa vastinparikseen jatkuvuustoimikuntalaisen. Vastinparin kanssa tavataan vuoden aikana noin kerran kuukaudessa, ja tapaamisten tarkoituksena on jakaa kokemuksia ja antaa tukea hallituslaisen kohtaamiin haasteisiin yhdessä sovitulla tavalla mentorin roolissa. Lisäksi jatkuvuustoimikunta ja hallitus tapaavat muutaman kerran vuodessa ja jatkuvuustoimikunta itsenäisesti hieman useammin.

”Jatkuvuustoimikunta on mainio näköalapaikka ylioppilaskunnan nykytoimintaan ja samalla keino kehittää omia sparraustaitoja. Jatkuvuustoimikunnan tehtävä on tukea hallitusta ja tarjota näkökulmia. Parasta hommassa on mahdollisuus tutustua nykyisiin toimijoihin ja heidän ajatuksiinsa, päästä seuraamaan läheltä toiminnan jatkuvaa kehittymistä ja auttaa hallitusta löytämään heille sopivat ratkaisut kulloisiinkin haasteisiin.”

- Jenni Haavisto, jatkuvuustoimikunnan jäsen 2017 alkaen

Jatkuvuustoimikuntaan haetaan kerran vuodessa, yleensä marras-joulukuussa. Haun avauksesta ilmoitetaan erikseen. Jatkuvuustoimikunnan jäsenet nimittää hallitus. Kunkin jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja erovuorossa on aina puolet jatkuvuustoimikunnasta.

Haku jatkuvuustoimikuntaan on auki 6.11.-26.11.! Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV osoitteeseen rekrytointi(at)ayy.fi. Kerrothan hakemuksessasi opintojesi aloitusvuoden sekä koulutusohjelmasi Aallossa.

Lisätietoja: AYY:n toiminnanjohtaja Antti Ilmavirta, [email protected],  050 329 1165.

Vapaaehtoisten mentorointi

AYY tarjoaa vaativissa luottamus- ja vapaaehtoistehtävissä toimiville mahdollisuuden osallistua mentorointiin, jonka tarkoituksena on tukea ja auttaa mentoroitavaa eli aktoria pestinsä aikana. Vuonna 2022 mentorointia järjestetään AYY:n hallituslaisten lisäksi myös jaostojen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille. 

Mentorointi on menetelmä, jossa mentorin ja aktorin välinen luottamuksellinen keskusteluyhteys tarjoaa aktorille alustan esimerkiksi ajatusten pallotteluun, kokemusten vaihtoon, kuulluksi tulemiseen ja neuvojen kysymiseen. Mentorointitapaamisia on tyypillisesti 3-5 viikon välein ja tapaamisten puitteet ovat mentori-aktori -parin keskenään sovittavissa. Konkreettisia tapaamisten aiheita voivat olla esimerkiksi itsensä johtaminen, ajankäyttö, hyvinvointi, stressinhallinta ja johdettavien motivointi. 

Mentorointi ei ole hoitosuhde, raportointia eikä mentorin väylä kertoa suoria vastauksia ja vaatimuksia aktorille (ns. mouhokanava).  

Edellytämme AYY:n vapaaehtoisten mentoreilta:

  • Sitoutumista vuoden kestävään mentorointisuhteeseen, jossa mentorointitapaamisia on tyypillisesti 3-5 viikon välein 
  • Aiempaa kokemusta ja perustason tuntemusta AYY:n vapaaehtoiskentästä ja toiminnasta: esimerkiksi Aava, Kampusjaosto, Teekkarijaosto, FestTMK, TPTMK, IE, Kukanpäivä ja Lakinlaskijaiset ovat tuttuja termejä
  • Aktiivisimmista AYY-vuosistasi on jo hetki aikaa
  • Olet vilpittömän kiinnostunut nykyisten toimijoiden tukemisesta, etkä omien mielipiteidesi esiintuomisesta ja vaatimusten esittämisestä nykytoiminnalle

Mentoreille järjestetään perehdytys ennen varsinaisen mentori-aktorisuhteen alkamista. 

Talousjohtokunta

Talousjohtokunta huolehtii ylioppilaskunnan omaisuuden hoitamisesta ja hallinnasta. Johtokunnan 7-9 jäsentä sekä puheenjohtaja kokoontuvat noin kerran kuukaudessa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista, jotka tyypillisesti liittyvät seuraaviin edustajiston päätöksiin tai ylioppilaskunnan toiminnanohjaukseen. Pöydällä on tänä vuonna ollut esimerkiksi matalan prioriteetin opiskelija-asuntojen myynti,  opiskelijakeskus, vaihtoehtosijoitus, asuntorakennushankkeet, tilintarkastuskilpailutus sekä ylioppilaskunnan budjetointi.

Talousjohtokunta työskentelee paitsi kokouksissa, myös perustamissaan jaostoissa. Käytännössä talousjohtokunta antaa kokousten ja jaostojen työn perusteella suosituksia hallitukselle ja edustajistolle sekä tukee AYY:n talousjohtajaa ja kiinteistösektoria päätösten valmistelussa.

Puolet johtokunnan jäsenistä ovat opiskelijoita ja puolet asiantuntijajäseniä, jotka edustavat ammattitaitoja eri osa-alueilta, kuten varainhoidosta, kiinteistöistä sekä taloudesta. Edustajisto valitsee opiskelijajäsenet AYY:n hallituksen (2 edustajaa) sekä asukkaiden (2 edustajaa) esityksestä. Kauden kesto on kaksi vuotta, joten vuosittain valitaan yksi AYY:n ja yksi asukkaiden edustaja. Opiskelijaedustajilta edellytetään erityisesti valmiutta aktiiviseen osallistumiseen johtokunnan kokouksissa.

Talousjohtokuntaan mukaan lähteminen on ehdottomasti ollut yksi opiskeluaikani parhaista päätöksistä. Jäsenenä pääsee toimimaan AYY:n taloudenpidon ytimessä ja näkemään läheltä, miten vähän suuremman organisaation taloutta pyöritetään ja kehitetään kestävästi. Opiskelijajäsenet toimivat täysivaltaisesti muiden rinnalla, ja heidän näkemyksiä arvostetaan paljon.Kannattaa ehdottomasti hakea talousjohtokunnan toimintaan mukaan jos talousasiat kiinnostavat, vaikkei kokemusta niistä tai ylioppilaskunnan toiminnasta olisikaan kertynyt vielä!”

Perttu Antikainen, AYY:n asukasedustaja kaudella 2022-2023

"Talousjohtokunnan opiskelijajäsenenä toimiminen on tarjonnut arvokkaan mahdollisuuden laajentaa omaa osaamistani opiskelu- ja työkontekstista itselleni tuttujen toimialojen ulkopuolelle. On ollut palkitsevaa ja hurjan mielenkiintoista päästä kuulemaan talouden ja kiinteistöalan ammattilaisten näkemyksiä ja opeista on ollut itselleni hyötyä myös omalla uralla! Tämän luottamusroolin etuna on sen joustavuus, sillä opiskelijajäsenen osallistuminen toimintaan voi olla hyvinkin kevyttä (n. 1 kokous/kk) tai innostuksen iskiessä hyvinkin monipuolista ja laajamittaista. Suosittelisin TJK työskentelyä kaikille AYY:n jäsenille, joita kiinnostaa syvällisesti ymmärtää miten ylioppilaskunnan strategiset hankkeet etenevät ja talouden pyörät pyörivät!"

Milja Leinonen, AYY:n opiskelijaedustaja kaudella 2022-2023

Haku talousjohtokuntaan on auki 6.11.-26.11.! Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV osoitteeseen rekrytointi(at)ayy.fi. Kerrothan hakemuksessasi opintojesi aloitusvuoden, koulutusohjelmasi Aallossa sekä AYY:n asuntokohteen, jossa asut, jos haet asukasedustaja paikkaa.

Lisätietoja antaa Monika Kivimäki, AYY:n talousjohtaja ([email protected])

TTER:n johtokunta

Teekkaritoiminnan edistämisrahasto (TTER) jakaa avustuksia koko AYY:n jäsenistölle (kyltereille, artsilaisille ja teekkareille) sekä sen läheisyydessä toimiville yhdistyksille ja yhteisöille. Rahaston tarkoituksena on herättää ja ylläpitää harrastusta teknillisiin, tieteellisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin sekä kulttuurin harjoittamiseen.

TTER:n johtokunta kokoustaa noin 4 kertaa vuoden aikana, jolloin käsitellään isommat avustukset. Tämän lisäksi johtokunta käsittelee jatkuvaan hakuun tulleita projektihakemuksia sitä mukaan kun niitä tulee.

Rahaston johtokunnan nimittää AYY:n edustajisto. Johtokunta koostuu neljästä AYY:n ja kolmesta PTK ry:n (aiemmin TTEY ry) ehdottamasta henkilöstä. Johtokunnan jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Kaikki aaltolaiset opiskelijat voivat hakea mukaan johtokuntaan.

TTER johtokuntalaiselle hyödyllisiä ominaisuuksia ovat
- tuntemus Otaniemen (viimeaikaisesta) opiskelijakentästä ja sen rakenteista
- tuntemus isojen projektien tai tapahtumien järjestämisestä
- tietämys, miten rahastot toimivat sekä rahastojen periaatteet ja säännöt
- opiskelija-aktiiviurasta “eläköityminen”, jotta jäävyys jäisi vähäiseksi sekä ei olisi liikaa sitoutuneisuutta tuleviin projekteihin

“Ollessani TTER:n johtokunnassa olen päässyt eturivin paikoille näkemään, mitä yhteisössämme tapahtuu. On ollut ilo seurata ihmisten monenlaisia projekteja ja erityisesti saada se tunne, kuinka on voinut edesauttaa jonkin hienon asian toteutumista. Pystyn kokemaan, että yhteisömme elää. Tämän kaiken lisäksi olen saanut oivia oppeja taloushallinnollisiin ja asiakirjakohtaisiin kysymyksiin, sekä tietysti tavannut mahtavia ihmisiä eri sukupolvien välillä. Kausi johtokunnassa on ollut erittäin mieluisa ja monipuolinen kokemus.“

Henry Sanmark, TTER johtokunnan jäsen 2017-2018 (AYY edustaja)

Haku TTER:n johtokuntaan on auki 6.11.-26.11.! Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV osoitteeseen rekrytointi(at)ayy.fi. Kerrothan hakemuksessasi opintojesi aloitusvuoden sekä koulutusohjelmasi Aallossa.

Lisätietoja antaa AYY:n avustusasiantuntija Pekka Pirkola, ([email protected]), +358 50 461 8376. TTER:n toiminnasta löydät tietoa myös täältä: https://tter.ayy.fi

Huomionosoitustoimikunta

AYY:n Huomionosoitusohjesäänössä määrätään: "Ansio-ja kunniamerkkien myöntämisestä päättää ylioppilaskunnan hallitus huomionosoitustyöryhmän esityksestä. Hallitus valitsee huomionosoitustyöryhmän jäsenet." (2020 tullaan huomionosoitustyöryhmää kutsumaan Huomionosoitustoimikunnaksi, HuomTMK)

Huomiosoitustoimikunnan ensisijainen tehtävä on siis valmistella ylioppilaskunnan hallitukselle esitys ohjesäännön mukaisista jaettavista huomionosoituksista. Aluksi toimikunnan jäsenet perehtyvät AYY:n huomionosoituskäytäntöihin ja -perinteisiin. Toimikunnan pääsääntöinen tehtävä on käydä läpi ja arvioida jäseniltä saatuja ehdotuksia ja rakentaa niistä esityskelpoinen kokonaisuus hallitukselle. Tämän lisäksi toimikunta voi tukea hallitusta ja työntekijöitä huomionosoituksiin liittyvässä viestinnässä, kehityksessä ja muissa pohdinnoissa.

Toimikunta sopii henkilöille, jotka ovat opiskelleet hieman pitempään ja haluavat edistää AYY:n palkitsemiskulttuuria. Suurin osa toimikunnan työstä sijoittuu helmi-maaliskuun ajalle.

Toimikuntahaussa painotetaan jäsenten osaamista yhteisön eri osa-alueista ja AYY:n piirissä toimivan yhteisön aktiivien tuntemista.

Haku huomionosoitustoimikuntaan on auki 6.11.-27.12.! Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV osoitteeseen rekrytointi(at)ayy.fi. Kerrothan hakemuksessasi opintojesi aloitusvuoden sekä koulutusohjelmasi Aallossa.

Lisätietoja: Matias Saikku, [email protected]

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakuntaa ei rekrytä vuodeksi 2024, vaan seuraavan kerran vaalivuodelle 2025. Vuoden 2025 syksynä valitaan seuraavan kerran AYY:n ylin päättävä elin, eli 45-henkinen edustajisto. Edustajistovaalien järjestäminen ei käy itsestään, joten tekijöitä tarvitaan.

Keskusvaalilautakunta vastaa AYY:llä edustajistovaalien yleisistä järjestelyistä kuten ehdokasasettelusta, ääntenlaskennasta ja vaalituloksen julistamisesta. Keskusvaalilautakunta päättää mm. äänestysajat sekä asettaa vaalijärjestystä täydentävät säännöt ja sanktiot esimerkiksi vaalimainontaan liittyen. Yhdessä AYY:n työntekijöiden kanssa keskusvaalilautakunnan jäsenet myös suunnittelevat vaaleihin liittyvää viestintää ja opastavat ehdokkaita. Keskusvaalilautakunnan jäsenet eivät voi itse olla ehdolla edustajistovaaleissa.

Miten luottamustoimeen haetaan?

Hakuohjeet ja tietoa muista haettavissa olevista paikoista löydät täältä: https://www.ayy.fi/fi/hae-vapaaehtoiseksi

Lue lisää

Kuvapankki_Tiedonhaku_1

Talous

AYY:n talous pitää sisällään päivittäisen rahaliikenteen sekä kiinteistö- ja sijoitustoiminnan.

Organisaatio ja päätöksenteko
Kuva, jossa ihmiset kävelee poispäin

”Miksi haet tätä tehtävää?” Ymmärrä motivaatiotekijäsi ja vaikuta

Ihmiset motivoituvat erilaisista asioista ja syistä. Yksi “ottaa nakin” auttaakseen apua pyytävää, toinen taas haluaa haastaa itsensä oppiessaan uutta. Minna Mäkitalo kirjoittaa blogissa motivaatiotekijöistä.

”Miksi haet tätä tehtävää?” Ymmärrä motivaatiotekijäsi ja vaikuta
vapaaehtoishaku

Hae vapaaehtoiseksi

Tämä on mahdollisuutesi päästä vaikuttamaan ja tekemään maailman parasta opiskelijan elämää.

Hae vapaaehtoiseksi
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

opiskelijoita haalareissa
Ajankohtaista Julkaistu:

Tervetuloa vastamaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkyselyyn

Tapahtumia, tiloja ja asuntoja. Vaikuttamista, viestintää ja vapaaehtoistoimintaa. Mitä kaikkia ylioppilaskunnan palveluita olet käyttänyt? Entä mitä mieltä olet niistä?
kuvassa AYY:n yhteisö-, ansio- ja kunniamerkkejä kuntanauhoihin kiinnitettynä
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

AYY14-vuosijuhlilla myönnetyt huomionosoitukset

AYY:n 14. vuosijuhlilla 18.5.2024 myönnettiin huomionosoituksia ansioituneille Aalto-yhteisön jäsenille.
kuvassa Tempausesikunta innostuneena
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Tempaus pyrkii lisäämään vapaaehtoistyön arvostusta Suomessa

Jämeräpartaisen insinöörin, Sheryl Tokyon ja Kunniamursun Tempauskäsky luettiin Aalto Open Airissa ja Wappuriehan julistuksessa.
Kuvassa Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Jyri Seppälä sekä AYY:n ja Kampusjaoston edustajat pitävät kädessään Kukanpäivän viestiä Kauppatorilla
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Julkaistu: