Organisaatio ja päätöksenteko

Talous

AYY:n talous pitää sisällään päivittäisen rahaliikenteen sekä kiinteistö- ja sijoitustoiminnan.
Kuvapankki_Tiedonhaku_1

2019 tilinpäätöksen avainluvut olivat: 

  • konsernin kokonaistuotot 18,9 m€ 
  • konsernin kokonaiskulut 16,7 m€ 
  • konsernin tulos 1,9 m€ 
  • konsernin tase 167 m€ 
  • vakavaraisuusaste 33,7 % 
  • korolliset velat 109 m€ 

Konsernirakenne

Ylioppilaskunnan toiminnasta merkittävä osa on suoraan ylioppilaskuntaan kuuluvaa toimintaa, osa toiminnasta on organisoitu erillisiin yhtiöihin. Konserniin kuuluu 13 täysin omistettuja kiinteistöyhtiöitä, AYY-palvelu Oy sekä osaomisteisia kiinteistöyhtiöitä.

Omaisuusyhteenveto

Ylioppilaskunnan omaisuus koostuu kiinteistöistä sekä muusta sijoitusomaisuudesta. 

Asuinkiinteistöomaisuus on merkittävin osuus ylioppilaskunnan omaisuudesta. Asuinkiinteistöt sijaitsevat Espoon ja Helsingin alueella. Asuinkiinteistöneliöitä on yhteensä noin 88 000 neliötä. Ylioppilaskunta on määritellyt tavoitteet asuinkiinteistöomistamiselle AYY:n kiinteistöpolitiikassa ja kiinteistöstrategiassa. 

Sijoitusomaisuus käsittää ylioppilaskunnan muun omaisuuden kuin asuinkiinteistöomaisuuden. Sijoitusomaisuutta ovat pääosin korko- ja osakesijoitukset sekä sijoituskiinteistöt. Ylioppilaskunnan sijoitusomaisuuden hoidon tavoitteena on turvata taloudelliset edellytykset ylioppilaskunnan järjestötoiminnalle. 

Omaisuuden hyvällä hoidolla turvataan myös pitkällä aikavälillä ylioppilaskunnan toimintaedellytykset. 

Talousjohtokunta

Talousjohtokunta on neuvoa antava asiantuntijaelin. Talousjohtokuntaan kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien. Edustajisto valitsee talousjohtokunnan hallituksen esityksestä kahdeksi vuodeksi ja puheenjohtajan hallituksen esityksestä vuodeksi kerrallaan. 

Talousjohtokunnan tehtävänä on tukea hallitusta ylioppilaskunnan omaisuuden hallintaan liittyvissä asioissa. Talousjohtokunnan jäsenistä on muodostettu myös pienempi sijoitusjaosto, joka valmistelee talousjohtokunnalle sijoituspäätöksiä sekä kiinteistöjaosto, joka valmistelee talousjohtokunnalle kiinteistöihin liittyviä päätöksiä. Kaikki taloudellisesti merkittävät päätökset hallitus vie päätettäväksi edustajistolle. 

Talousjohtokunnan jäsenet:

KTM Lippo Suominen (puheenjohtaja) toimikausi päättyy 31.12.2024

KTT Eeva Ahdekivi toimikausi päättyy 31.12.2025

KTM Jani Koskinen, toimikausi päättyy 31.12.2024

DI Risto Mustaniemi toimikausi päättyy 31.12.2025

DI Petri Valkama toimikausi päättyy 31.12.2024

DI, KTM Leea Tolvas toimikausi päättyy 31.12.2025

Henri Ailinpieti (AYY:n jäsen, asukkaiden edustaja) toimikausi päättyy 31.12.2024

Sampo Sainio (AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2024

Sofia Tynkkynen (AYY:n jäsen, asukkaiden edustaja) toimikausi päättyy 31.12.2025

Antti Henriksson (AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2025

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu