Talous

AYY:n talous pitää sisällään päivittäisen rahaliikenteen sekä kiinteistö- ja sijoitustoiminnan.
Kuvapankki_Tiedonhaku_1

2017 tilinpäätöksen avainluvut olivat:

 • konsernin kokonaistuotot 16,1 m€
 • konsernin kokonaiskulut 15 m€
 • konsernin tulos 1,1 m€
 • konsernin tase 149 m€
 • vakavaraisuusaste 36 %
 • korolliset velat 91 m€

 

Konsernirakenne

Ylioppilaskunnan toiminnasta merkittävä osa on suoraan ylioppilaskuntaan kuuluvaa toimintaa, osa toiminnasta on organisoitu erillisiin yhtiöihin. Konserniin kuuluu useita täysin omistettuja kiinteistöyhtiöitä, AYY-palvelu Oy ja lisäksi osaomisteisia kiinteistöyhtiöitä.

 

Omaisuusyhteenveto

Ylioppilaskunnan omaisuus koostuu kiinteistöistä: asuinkiinteistöistä ja sijoituskiinteistöistä sekä muusta sijoitusomaisuudesta kuten rahamarkkina- ja osakesijoituksista.

Asuinkiinteistöomaisuus on merkittävin osuus ylioppilaskunnan omaisuudesta. Asuinkiinteistöt sijaitsevat Espoon ja Helsingin alueella. Asuinkiinteistöneliöitä on yhteensä noin 86 300 neliötä. Ylioppilaskunta on määritellyt tavoitteet asuinkiinteistöomistamiselle AYY:n kiinteistöpolitiikassa ja kiinteistöstrategiassa.

Sijoitusomaisuus käsittää ylioppilaskunnan muun omaisuuden kuin asuinkiinteistöomaisuuden. Sijoitusomaisuutta ovat sijoituskiinteistöt ja muu sijoitettu varallisuus. Ylioppilaskunnan sijoitusomaisuuden hoidon tavoitteena on turvata taloudelliset edellytykset ylioppilaskunnan järjestötoiminnalle.

Omaisuuden hyvällä hoidolla turvataan myös pitkällä aikavälillä ylioppilaskunnan toimintaedellytykset.

 

Talousraportit

Ylioppilaskunnan taloudellisesta tilanteesta raportoidaan edustajistolle neljännesvuosittain. Konsernitalousraportin osa-alueet ovat seuraavat:

 • operatiivisen toiminnan budjettivertailu
 • asuinkiinteistötoiminnan tuotto
 • sijoituksien tuotto

 

Talousjohtokunta

Talousjohtokunta on neuvoa antava asiantuntijaelin. Talousjohtokuntaan kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien. Edustajisto valitsee talousjohtokunnan hallituksen esityksestä kahdeksi vuodeksi ja puheenjohtajan hallituksen esityksestä vuodeksi kerrallaan.

Talousjohtokunnan tehtävänä on tukea hallitusta ylioppilaskunnan omaisuuden hallintaan liittyvissä asioissa. Talousjohtokunnan jäsenistä on muodostettu myös pienempi sijoitusjaosto, joka valmistelee talousjohtokunnalle sijoituspäätöksiä.

 

Talousjohtokunnan jäsenet:

 • DI Kari Vatanen (AYY:n jäsen, puheenjohtaja) toimikausi päättyy 31.12.2020
 • KTM Lippo Suominen toimikausi päättyy 31.12.2020
 • DI Jussi Valtonen toimikausi päättyy 31.12.2019
 • DI Petri Valkama toimikausi päättyy 31.12.2020
 • KTM Hanna Hiidenpalo toimikausi päättyy 31.12.2019
 • DI Mika Savolainen toimikausi päättyy 31.12.2019
 • Paulus Heikkilä (AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2019
 • Joona Orpana (AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2020
 • Ilkka Särkiö (AYY:n jäsen, asukkaiden edustaja) toimikausi päättyy 31.12.2019
 • Anni Kolehmainen (AYY:n jäsen, asukkaiden edustaja) toimikausi päättyy 31.12.2020
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu