Asukkaille, yhdistyksille ja kertavuokrattavien tilojen käyttäjille tiedoksi uudet järjestyssäännöt

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kiinteistöjen järjestyssääntöjä on yhtenäistetty. Muutoksia on tehty erityisesti Teekkarikylän hiljaisuusaikaan ja varastoihin liittyen. Muutokset vaikuttavat asukkaiden lisäksi kertavuokrattavien tilojen käyttäjiin, sillä hiljaisuusaikaa on aikaistettu tunnilla ja yörauha alkaa arkisin jo klo 22 ja viikonloppuna klo 23. Muutoksia oli valmistelemassa asukkaiden edustajat jo viime vuoden puolella.
Talvi-ilta Otaniemessä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalla on noin 2600 asuntoa Espoossa ja Helsingissä. Näissä jäsenille tarkoitetuissa asunnoissa on aiemmin ollut käytössä erilaiset järjestyssäännöt Otaniemen Teekkarikylän asukkaille ja muissa kiinteistöissä asuville. Vuoden 2020 lopussa voimaan tulleet uudet järjestyssäännöt on yhteinäistetty ja kaikki AYY:n asukkaat ovat nyt samojen sääntöjen piirissä.

Muutoksen taustalla on ollut tarve saada selkeämmät yhteinäiset tasapuoliset säännöt kaikille asukkaille. Uusia järjestyssääntöjä lähdettiin muokkaamaan jo vuoden 2020 puolella Asumisen yhteistyöelimen eli ASY:n kokouksissa. Asumisen yhteistyöelin koostuu 6-10 linnanisännästä eli asukkaiden luottamushenkilöistä ja 2-3 ylioppilaskunnan edustajasta. Heidän tarkoituksenaan on  kehittää AYY:n asumista laajempana kokonaisuutena. 

Järjestyssääntöjen olennaisimmat uudistukset hiljaisuusaikaan ja tarkennuksia asumisen häiriöihin

Yörauhasta sanotaan uusissa järjestyssäännöissä seuraavaa:

"Arkisin kello 22-07 ja viikonloppuisin, sekä arkipyhinä 23–09 välisenä aikana on kaikenlainen melun aiheuttaminen kiellettyä, pois lukien oikeaoppisesti suoritetut ytimekkäät perinteiset menot, kuten teekkarihymni."

 

Yörauha alkaa siis kaikkialla arkisin jo klo 22, kun ennen Teekkarikylässä alkamisaika oli klo 23. Yörauhan kohdalla on vielä tarkennus asumisen häiriöihin liittyen:

"Mikäli kysymys on satunnaisesta häiriöstä, jonka syntymistä ei voida välttää, on asiasta riittävän ajoissa etukäteen sovittava niiden asukkaiden kanssa, joita häiriö tulisi koskemaan. Kohtuuttoman melun tai muun häiriön aiheuttaminen on kiellettyä mihin tahansa aikaan vuorokaudesta.

 

Häiriöiden ilmoittamista varten on luotu uusi ohjesivu, jolla on tarkempaa tietoa asumisen häiriötilanteista ja linkki häiriölomakkeeseen. Uudistuksessa on olennaista myös se, että nykyiset järjestyssäännöt eivät koske pelkästään AYY:n asukkaita, vaan myös kiinteistöissä sijaitsevien kerho- ja vuokratilojen käyttäjiä. Kertavuokrattavien tilojen uudet käyttöajat tullaan päivittämään maaliskuun loppuun mennessä tilojen tietoihin AYY:n nettisivuille sekä TILA-järjestelmään. Yhdistyksiä on myös ohjeistettu kerhotiloihin liittyen.

Kestävän asumisen ja tietoturva-asetuksen teemoja huomioitu

Lisäyksenä vanhojen sääntöjen vaarallisten aineiden kohdalle on lisätty maininta ongelmajätteistä:

"Ongelmajätteet tulee toimittaa kierrätysohjeiden mukaisesti asianmukaisiin paikkoihin. Tulenarkojen nesteiden ja kaasujen säilytys varasto- ja kellaritiloissa on ehdottomasti kielletty."

 

Yleisesti jätehuoltoon ja kierrätykseen liittyen kannattaa lukea vinkkejä ja kurkata kierrätyskartta nettisivuiltamme. Myös varastotilojen osalta ohjeistukset on päivitetty uusien tietoturva-asetusten (GDPR) mukaiseksi:

  • Asukkaan on merkittävä käyttämänsä varastotila AYY:n hyväksymällä tavalla eli lapulla, jossa lukee “tämä varasto on asukaskäytössä v. 2021 (vuoden mukaan)". AYY:llä on oikeus poistaa varastotilojen käytäville jätetyt tavarat, sekä tyhjentää merkitsemättömät säilytystilat
  • Asuntokohtaisissa kellarivarastoissa saa asukas ottaa käyttöön vain oman asunnon numeroa vastaavan kopin - muut varastokomerot varataan AYY:n kautta. Ota yhteyttä varastoihin liittyen täältä löytyvällä lomakkeella.

 

 

Muuttumattomia, mutta joskus unohdettuja järjestyssääntöjen kohtia

Pykälässä 5§ muistutetaan jatkossakin asukkaita velvollisuudesta huolehtia tiloista ja ilmoittaa mahdollisista vioista: 

"Asukkailla ja tilojen käyttäjillä on velvollisuus viipymättä ilmoittaa asunnoissa, asuntojen yhteisissä tiloissa ja muualla kiinteistössä huomaamistaan tai aiheuttamistaan vioista ja puutteista AYY:lle ja/tai huoltoyhtiölle. AYY:n on tärkeää saada viipymättä tietoonsa asuntoja, asuntojen yhteistiloja, kiinteistön muita tiloja sekä piha-alueita koskevat viat ja puutteet."

 

Asukkaana voit katsoa huoltoon liittyvältä ohjesivulta, kenen korjausvastuulle havaitsemasi vika tai puute kuuluu. Näin saat asiasta ilmoitettua suoraan oikealle taholle ja ongelma saadaan korjattua vikkelämmin. 

Muistathan myös, että

  • Huoneistoa ei saa remontoida, eikä siellä saa tehdä rakenteiden muutostöitä ilman AYY:n kiinteistötoimen lupaa.
  • Paloturvallisuussyistä porraskäytävissä ja kulkureiteillä ei saa säilyttää mitään tavaroita, kuten kynnysmattoja, lastenvaunuja, polkupyöriä tai muuta vastaavaa.
  • Kiinteistöjen ulko-ovet, vuokratilojen ovet, sekä asunnoista rappukäytävään vievät ovet on pidettävä lukittuna. Turvallisuussyistä asukkaiden ja tilojen käyttäjien on huolehdittava, että ovet pysyvät lukittuina.
  • Mattojen tomuttaminen ja vuodevaatteiden puisteleminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla. Tomuttaminen on sallittua yörauhan ulkopuolella. Huoneistoja ei saa tuulettaa rappukäytävään.
  • Parvekkeilla grillaaminen muilla kuin sähkögrilleillä on paloturvallisuuden vuoksi kiellettyä.
  • Tupakointi on kielletty sisätiloissa mukaan lukien huoneistot, asukkaiden yhteiset tilat, vuokrattavat tilat, yhdistysten tilat ja porrashuoneet. Myös parvekkeella tai ulkona tupakoitaessa tupakoitsijan on huolehdittava, ettei haju eikä savu leviä yleisiin tiloihin tai asuinhuoneisiin.

 

Uudet järjestyssäännöt tulivat voimaan 31.11.2020 Asumisen yhteistyöelimen kokouksessa. Lue uudet järjestyssäännöt kokonaisuudessaan alta löytyvän linkin kautta:

Asuntotoimintaa koskevat säännöt ja strategia

Uusimmista järjestyssäännöistä kerrottiin helmikuun lopussa AYY Housingin Instagramissa ja Facebookissa. Järjestyssäännöt ilmestyvät aikanaan myös talosi ilmoitustaululle.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä uusiin järjestyssääntöihin tai muuhun asumiseen liittyen, olethan yhteydessä asumisen palveluihin teemaasi sopivalla lomakkeella.

Atlantinkatu 7_6

Asukkaat ja linnanisännät vaikuttamassa

AYY:lla voit vaikuttaa asumisviihtyvyyteen ja kehittämään asumista linnanisäntänä, talokokouksissa, asukasneuvostossa ja asumisen yhteistyöelimessä.

Asuminen
Otakaari 18 tiiliseinää ja pihalla oleva kuusi talvella

Asumisen häiriötilanteet

Kerrostaloasukkaiden tulee huomioida asumisessaan myös muut talon asukkaat ja noudattaa järjestyssääntöjä. Muiden asukkaiden asumisrauhaa ja -viihtyvyyttä ei ole kenelläkään lupa häiritä.

Asuminen
Kuvapankki_Paku_1

Vuokraa tila tai paku

AYY vuokraa jäsenilleen sauna-, sitsi-, juhla- ja kokoustiloja ja pakettiautoa edulliseen hintaan. Näillä sivuilla voit tutustua tarkemmin vuokrattaviin tiloihin ja vuokrausehtoihin. Tilat sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

Kodikas asunto Otaniemessä
Ajankohtaista Julkaistu:

Muuttavien asukkaiden infokirjeet

Muutatko pois tai sisään AYY:n asuntoon? Saitko muuttajan infokirjeen sähköpostiisi? Mikäli et, voit tarkistaa ajankohtaiset muistutukset täältä.
Kuvitus tilasta, jossa sohva, ikkuna ja kyltti saunaan
Ajankohtaista Julkaistu:

Tilojen ennakkovarauskierros syksylle 2021

AYY:n piirissä olevilla yhdistyksillä on ennakkovarausoikeus kertavuokrattaviin sauna-, juhla- ja kokoustiloihin. Tällä varauskierroksella voi varata tiloja aikavälille 9.8.2021 - 9.1.2022.
Kuvapankki_Vuosijuhlat_1
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Laulukirjan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusanalyysi on valmistunut - uuden laulukirjan työstö etenee

Teekkarilauluja-laulukirjan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusanalyysi nostaa esiin epäkohtia laulukulttuurissa. Erityisen ongelmalliseksi todettiin toistuva miesnäkökulma ja naisen roolin sitominen miestekijään. Mukana oli myös väkivaltaisia, homofobisia, rasistisia ja muunlaisia syrjiviä laulun sanoituksia. Analyysi antaa hyvät lähtökohdat Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan yhdenvertaisuustyöhön ja laulukirjatoimituskunnan työskentelyyn. Uuden laulukirjan työstö on käynnissä.
Avaimet keltaisella taustalla
Ajankohtaista Julkaistu:

Ovenavauspalvelu AYY:n asukkaille

Securitas hoitaa jatkossa AYY:n asunnoissa asuvien ovenavauksen, mikäli asukas lukitsee itsensä ulos asunnostaan.