Asuminen

Asukasdemokratia – aktiivista naapuruutta

Asukastoiminnassa sinulla on mahdollisuus vaikuttaa asumisesi viihtyvyyteen ja yhteisöllisyyteen. Tiedätkö jo, kuka on talosi linnanisäntä vai voisiko sinulla itselläsi olla kiinnostusta olla osana asukastoimikuntaa? Asukkaiden järjestämät virkistykset, yhteiset siivoustalkoot ja kerhohuoneen makeover ovat mahdollisia asukastoiminnan kautta, johon jokaiselle talolle on varattuna budjettia. Ole mukana toiminnassa ja tuo omat ideasi esiin!
Atlantinkatu 7_6

Mitä on asukasdemokratia?

Valtion tukemissa aravarahoitteisissa taloissa vuokralaisille annetaan yhteishallintolailla päätösvaltaa sekä vaikutusmahdollisuuksia omaan asumisviihtyvyyteensä. On sekä omistajan että asukkaiden etu, että talossa viihdytään sekä talon kuntoa hoidetaan säännöllisesti. Jos olet kiinnostunut asukastoiminnasta, suosittelemme tutustumaan yhteishallintolakiin. Alla listattuna tärkeitä asioita asukastoiminnan kannalta. Tärkeintä on asukastoiminnassa ovat kuitenkin yhdessä tekemisen ilo ja mahdollisuus vaikuttaa miltä oma asumisesi näyttää.

Asukaskokoukset

Yhteishallintolaki määrittää, että jokaisessa talossa täytyy pitää vähintään yksi asukaskokous vuodessa. Kokouksessa käsitellään yhteishallintolain määrittämiä asioita. Kaikilla 18 vuotta täyttäneillä asukkailla on puhe- ja äänestysoikeus. Kokouskutsu lähetetään paperisena jokaiselle asukkaalle 7 päivää ennen kokousta sekä laitetaan esille talon ilmoitustaululle. Asukaskokouksen kutsuu koolle linnanisäntä tai, jos talolla ei ole linnanisäntää, AYY. Kokouksessa valitaan asukastoimikunta sekä asukastoimikunnan puheenjohtaja seuraavalle vuodelle sekä käydään läpi talon asumisviihtyvyyteen liittyviä asioita.

Asukastoimikunta

Kaikki halukkaat 18 vuotta täyttäneet asukkaat voivat asettua ehdolle. Asukkaat voivat itse päättää kuinka monta asukasta asukastoimikuntaan valitaan. Toimikautensa aikana asukastoimikunta päättää kuinka monta kokousta he pitävät ja milloin.

Asukastoimikunnan kokouksien pöytäkirjat pitää olla kaikkien asukkaiden saatavilla. Pöytäkirjoja voi esimerkiksi säilyttää omassa kansiossaan kerhohuoneessa. Kokouksien pöytäkirjat tulee myös viipymättä lähettää AYY:lle.

Linnanisäntä

Kun asukkaat ovat valinneet asukaskokouksessaan asukastoimikunnan, he äänestävät kuka asukastoimikunnan jäsenistä valitaan asukastoimikunnan puheenjohtajaksi. Jos asukastoimikuntaan ei ole ollut vapaaehtoisia, voidaan talolle valita myös pelkkä luottamushenkilö. Asukastoimikunnan puheenjohtajaa tai talon luottamushenkilöä kutsutaan linnanisännäksi. Linnanisännän toimikausi on yksi vuosi.

Linnanisännän tehtäviin kuuluu hänen halutessaan AYY:n määrittämä kuukausittainen talokierros, jolla tarkastetaan talon kunto. AYY maksaa talokierroksesta erillisen palkkion.

Asukkaiden ehdokas kiinteistöjen taloutta käsittelevään toimikuntaan

Asukaskokouksessa asukkaat voivat nimetä yhden asukasehdokkaan AYY:n toimielimeen, jossa käsitellään vuokratalon hoitoa, kunnossapitoa tai talousarvion valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevia asioita. Ehdokas kirjataan pöytäkirjaan ja AYY on yhteydessä jokaiseen asukasehdokkaaseen. Näistä AYY valitsee yhden asukasedustajan. Toimikausi on yksi vuosi.

AYY ottaa yhteyttä ehdokkaisiin ja pyytää täyttämään hakulomakkeen luottamustoimeen.  AYY valitsee asukasedustajan haun sulkeuduttua ja ilmoittaa ehdokkaille valinnantuloksen vuoden alussa.

Asumisen yhteistyöelin

Asumisen yhteistyöelin eli ASY muodostuu enintään kymmenestä asukasedustajasta, jotka pääsääntöisesti ovat asukastoimikuntien puheenjohtajia eli linnanisäntiä. ASY:n kokouksissa käsitellään koko vuokrakantaan liittyviä talouteen ja kiinteistöön liittyviä asioita.

ASY muodostetaan aina vuoden alussa kutsumalla kaikki linnanisännät ensimmäiseen asumisen yhteistyöelimen kokoukseen, jossa valitaan edustajat sekä puheenjohtaja. ASY kokoontuu vuodessa vähintään kaksi kertaa.

Budjetti asukastoimintaan

Jokaisella talolla on budjetti, jonka asukastoimikunta voi päättää käyttävänsä asukkaiden virkistämiseen ja hankintoihin. Asukkaat voivat hankkia esimerkiksi kerhohuoneeseen kalusteita tai pelejä, pyöränpumpun yhteiskäyttöön tai pihagrillin. Asukkaille voi järjestää lautapeli-iltoja, talkoita, pikkujoulut tai vaikka istuttaa yhdessä hyötykasveja pihalle viljelylaatikoihin. Budjetti päätetään kalenterivuosittain ja tiedotetaan asukkaille.

Hankintojen kuitit säilytetään ja lähetetään menotositteen kanssa AYY:n taloushallintoon. Jos talolla on vain luottamushenkilö, suuremmista hankinnoista on keskusteltava ensin asukastoiminnan koordinaattorin kanssa. Hyvä ohjenuora on, että budjettia käyttää sekä virkistyksiin että hankintoihin.

Miten pääset asukastoimintaan mukaan?

Lähde ensimmäiseksi liikkeelle ottamalla selvää onko talossasi asukastoimikuntaa ja linnanisäntää. Jos vuoden viimeinen asukaskokous on lähestymässä, osallistu kokoukseen ja lähde mukaan asukastoimikuntaan. Jos talollasi on oma Telegram ryhmä, voit myös sitä kautta kysellä asukastoiminnasta kiinnostuneita tai siinä jo mukana olevia asukkaita.

Yhteyshenkilönä asukkaiden ja AYY:n välillä toimii asukastoiminnan koordinaattori Anniina Hakatie. Voit olla yhteydessä häneen kaikissa asukasdemokratiaan liittyvissä kysymyksissä.

Yhteys: [email protected]

Hyödyllisiä linkkejä:

Yhteishallintolaki 

Aran Asukasdemokratia tavaksi taloon -opas

Linnanisännät

Tältä sivulta löydät vuoden 2023 linnanisäntien yhteystiedot. Vuoden 2023 ASY:n kokoonpano valitaan helmikuussa 2023.

Asumisen yhteistyöelin

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu