”Varför söker du uppgiften?” Förstå dina motivationsfaktorer och påverka

Kuva, jossa ihmiset kävelee poispäin

Människor motiveras av olika saker och av olika orsaker. En ”tar chansen” för att hjälpa någon som ber om hjälp, en annan vill utmana sig att lära sig något nytt. Det finns en orsak som hjälper att få saker och ting gjorda även när envishet krävs. Jag tror inte att man kan mäta motivationsmängden för en uppgift, utan det är fråga om att den sökta uppgiften och den sökandes intressen & behov möts.

Det svåraste för mig när jag söker olika uppdrag är att svara kort och tydligt på frågan ”varför söker du uppgiften”. Det känns svårt att sätta ord på sina egna motiv gentemot platsen man sökt även om tankarna i huvudet skulle vara klara.

En del motiv kan kännas finare att komma fram med än andra, men i slutändan är det viktigaste ändå att förstå sitt eget motiv och låta bli att värdera andras. Den som pratar om sitt intresse för den sökta uppgiften med den högsta rösten är inte automatiskt den mest motiverade. Därför är det viktigt att ge alla sökanden en jämlik möjlighet att berätta om sig.

Jag började en gång i tiden att påverka som studentrepresentant i förvaltningen för jag ville få till stånd en förändring i mitt utbildningsprogram. Jag sökte inte för att jag ville vara studentrepresentant utan för att saker och ting skulle bli bättre. Med andra ord hade jag ett starkt behov av att påverka och få till stånd förändringar. Med tiden har även gemenskaperna och att höra till dem blivit en annan viktig sak. I mitt arbete på studentkåren är det speciellt betydelsefullt att få hjälpa andra i att förändra universitetet och samhället.

Hösten är en gyllene tid för olika aktörsansökningar då man kan fundera på sina egna motivationsfaktorer och öppna upp dem gång efter gång. Skulle du vilja verka som studentrepresentant nästa år? Som valkriterier för Aalto-universitetets studentrepresentanter  används sökandes intresse och engagemang, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Ansökningstiden börjar den 1 november. Mer information finns här.

Ett motivationsfyllt slut på året för alla. Minna Mäkitalo, Sakkunnig, AUS

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Kolme opiskelijaa ideoi yhdessä
Blog Publicerat:

Det ska finnas plats för kreativitet och innovation - läsårsavgifter är inte rätt lösning

I arbetslivsprofessor Vesa Vihriäläs arbetsgrupps ekonomiskpolitiska rapport föreslås läsårsavgifter för alla studenter för att klara av coronakrisen. Läsårsavgifterna tros sporra studenterna att utexamineras och övergå till arbetslivet snabbare.
Opiskelijat istumassa nurmikolla haalareissa
Blog Publicerat:

För att undantagstider inte skulle bli det nya normala

Nya problemlösningsmetoder och anpassning till det nya förutsätts för att lösa alla kriser. Jag skulle vilja leva en vardag där köpandet av saker inte längre skulle vara ett sätt att skapa social gemenskap.
A remote meeting screenshot image with Aalto SDG developers Emma Sairanen and Aino Saarelainen
Blog Publicerat:

Utmanare av den hållbara utvecklingen

“Det är fint att få motivera hela Aaltogemenskapen att göra hållbarare val” berättar Aino Saarelainen och Emma Sairanen som arbetar med applikationen AaltoSDG. Vad annat ingår i arbetet med AaltoSDG?
Kuvassa blogitekstin kirjoittaja Tua Videman.
Blog Publicerat:

Låt bli kryssningar och bevara framtiden

Påverkning innebär inte slutet på allt härligt studieliv-frivillighetskulturen, sjungande tillsammans vid borden i Smökki, Unisports seriespel, valborg - alla bra och viktiga saker, vi bevarar dem.