Vårens invånarenkät - läge och vänlig personal fick tack, renligheten bör utvecklas

Våren 2023 genomförde vi en invånarenkät med syfte att utreda hur bra vi lyckats tjäna våra medlemmar som hyresvärdar. Dessutom ville vi kartlägga invånarnas åsikter om i vilken riktning bostadsverksamheten borde utvecklas i fortsättningen.

Enkäten skickades per epost till alla Aalto-universitetets studentkårs invånare och vi fick sammanlagt 842 svar.
A student home with a table, bed and a couch.

Styrkor läge, pris och vänlig personal

I enkätsvaren fick högsta poäng bland annat AUS bostädernas behändiga läge nära campus, den förmånliga hyresnivån och personalens vänlighet. Dessutom uppskattade invånarna som svarat på enkäten avfallshanteringens goda läge och att man kunde flytta in i tid i bostaden.

Utvecklingsmål gemensamma utrymmenas renlighet och tydliggörande av ansvarsområden

Det lägsta vitsordet i enkäten fick renligheten i studentrummens gemensamma utrymmen. Även övriga utmaningar med renligheten lyftes fram i enkäten: bostaden hade kunnat vara renligare när man flyttade in och städningen i tvättstugorna skulle ha kunnat vara effektivare. Dessutom framgick ur enkäten att ansvarsfördelningstabellen över underhållsåtgärderna inte syns tillräckligt tydligt för invånarna.

Vi tar tag i utmaningarna

Även om städningen av studentrummens gemensamma utrymmen är på invånarnas ansvar funderar vi på olika möjligheter att förbättra renligheten. Dessutom konkurrensutsätter AUS som bäst fastighetstjänsterna dit även fastigheternas städning hör. Utmaningarna som lyftes fram i invånarenkäten har beaktats i konkurrensutsättningen så att vi skulle kunna välja de tjänster som motsvararar dagens behov så bra som möjligt.

Dessutom håller AUS på att förnya webbplatsen och därmed är informationen om boende såsom ansvarsfördelningstabellen lättare att hitta. Vi önskar att vi även i fortsättningen kan erbjuda boende för våra medlemmar som är bäst till priskvalitetsförhållandet!

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.