Vårens invånarenkät - läge och vänlig personal fick tack, renligheten bör utvecklas

Våren 2023 genomförde vi en invånarenkät med syfte att utreda hur bra vi lyckats tjäna våra medlemmar som hyresvärdar. Dessutom ville vi kartlägga invånarnas åsikter om i vilken riktning bostadsverksamheten borde utvecklas i fortsättningen.

Enkäten skickades per epost till alla Aalto-universitetets studentkårs invånare och vi fick sammanlagt 842 svar.
A student home with a table, bed and a couch.

Styrkor läge, pris och vänlig personal

I enkätsvaren fick högsta poäng bland annat AUS bostädernas behändiga läge nära campus, den förmånliga hyresnivån och personalens vänlighet. Dessutom uppskattade invånarna som svarat på enkäten avfallshanteringens goda läge och att man kunde flytta in i tid i bostaden.

Utvecklingsmål gemensamma utrymmenas renlighet och tydliggörande av ansvarsområden

Det lägsta vitsordet i enkäten fick renligheten i studentrummens gemensamma utrymmen. Även övriga utmaningar med renligheten lyftes fram i enkäten: bostaden hade kunnat vara renligare när man flyttade in och städningen i tvättstugorna skulle ha kunnat vara effektivare. Dessutom framgick ur enkäten att ansvarsfördelningstabellen över underhållsåtgärderna inte syns tillräckligt tydligt för invånarna.

Vi tar tag i utmaningarna

Även om städningen av studentrummens gemensamma utrymmen är på invånarnas ansvar funderar vi på olika möjligheter att förbättra renligheten. Dessutom konkurrensutsätter AUS som bäst fastighetstjänsterna dit även fastigheternas städning hör. Utmaningarna som lyftes fram i invånarenkäten har beaktats i konkurrensutsättningen så att vi skulle kunna välja de tjänster som motsvararar dagens behov så bra som möjligt.

Dessutom håller AUS på att förnya webbplatsen och därmed är informationen om boende såsom ansvarsfördelningstabellen lättare att hitta. Vi önskar att vi även i fortsättningen kan erbjuda boende för våra medlemmar som är bäst till priskvalitetsförhållandet!

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Sök till delegationen
Ajankohtaista Publicerat:

Nöj dig inte med att gnälla, sök till delegationen

Du kan anmäla dig som kandidat för delegationsvalet fram till 2.10 kl. 16.
Hae vapaaehtoiseksi
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till volontär

Det är din möjlighet att få göra världens bästa studentliv.
Mies hymyilee värikkäässä paidassa
Ajankohtaista Publicerat:

AUS nominerar Totti Korpua som kandidat till FSFs styrelse 2024

Aalto-universitetets studentkår nominerar Totti Korpua till styrelsen för Finlands studentkårers förbund. Styrelsen väljs på förbundsmötet den 17-18 november 2023 i Tammerfors.
"Vi kräver ryggrad av beslutsfattarna för att rensa ut rasism"
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Vi kräver ryggrad av beslutsfattarna för att rensa ut rasism

Studentkårerna AUS, HUS, ISYY, JYY, SHS, TYY, TREY, VYY, ÅAS, OYY, LTKY och KonSt är bestörta över den nuvarande rasismdiskussionen i samhället och kräver konkreta åtgärder för att rensa ut rasismen. Inflytelserika människors rasistiska utlopp har visat vad som är felet i rasismdebatten: man lyssnar inte på människor som är mål för rasism, rasistiska kommentarer underskattas och kvitteras som skämt och diskussionen vältras över ämnet. Vi behöver antirasistiska gärningar, förståelse och solidaritet.