Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Forskarutbildningsrådet

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar uppdragen som studentrepresentant i Forskarutbildningsrådet 2021.  Några ansökningarna för fyra organ förlängs till den 12 otober 2020 kl. 23.59. När förtroendeuppdraget lediganslagits på nytt eller ansökningstiden förlängts beaktas de tidigare sökandena utan nya ansökningar.

Ansökningen sker elektroniskt. Ansökningen kan skrivas på finska, svenska eller engelska. De elektroniska ansökningsformulären finns på adressen https://www.halloped.fi/sv . Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen https://www.ayy.fi/sv/studentrepresentanterna

Forskarutbildningsrådet har till uppgift att: 1) utveckla innehållet i forskarutbildningen och de gemensamma studierna; 2) ge förslag om forskningsområden för de fortsatta studierna till den akademiska kommittén; 3) ge förslag om antagningen av doktorander till dekanus; 4) utse förhandsgranskare för doktorsavhandlingen och besluta om disputationstillstånd; 5) utse opponent(er) till disputationen; 6) bedöma doktorsavhandlingen; 7) utse granskare för licentiatavhandlingen; 8) bedöma licentiatavhandlingen; 9) utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Forskarutbildningsrådet har dessutom till uppgift att, om rådet inte har beslutat att överföra något ärende till ordförande: 1) utse doktoranden ansvarig(a) professor(er) och handledare; 2) besluta om doktorandens examensspråk samt ämnet och språket för påbyggnadsexamens lärdomsprov; 3) fastställa studieplanerna för doktorander; och 4) beslutar om tidpunkten och språket för disputationen samt utser en kustos till disputationen.

Studentrepresentanter, medlemmar och suppleanter

Forskarutbildningsrådet vid handelshögskolan 1+1
Forskarutbildningsrådet vid högskolan för kemiteknik 1+1
Forskarutbildningsrådet vid högskolan för teknikvetenskaper 1+1
Forskarutbildningsrådet vid högskolan för elektroteknik 1+1
Forskarutbildningsrådet vid högskolan för konst, design och arkitektur 1+1

Alla närvarande Aalto-universitetets doktorander kan ansöka till egen högskolan forskarutbildningsrådet.

De sökandes namn och deras ansökningar kan lämnas ut till föreningar inom Aalto-universitetets studentkår för att dessa ska kunna ge sina rekommendationer i valet av studentrepresentanter. Styrelsen för Aalto-universitets studentkår ger förslag om studentrepresentanter senast den 15 oktober 2020. Aalto Universitetet nominerar studentpresentanter.

Studentkåren önskar att även internationella examensstuderande och representanter för olika kön söker uppdragen.  Vid valet iakttas kraven i förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen. 

Urvalskriterier 
Urvalsförslagen fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Studieinriktningarnas eller ämnenas och studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter.

Mer information och hjälp till ansökan: 
Minna Mäkitalo 
Påverkansexpert (högskolepolitik) 
[email protected], +358 50 520 9438 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Vapaaehtoishaku vuodelle 2021 pääkuva
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till volontär

Frivilligrekryteringen för år 2021 börjar! Det här är din möjlighet att få göra världens bästa studentliv.
Musta kulkukoodilaite tiiliseinällä
Ajankohtaista Publicerat:

Passagekoder i många av AUS evenemangslokaler, tillgänglighetsuppdateringar och automatiskt uppvärmda bastur

Istället för nycklar har passagekoder tagits i bruk för många lokaler och på webbplatsen finns bättre tillgänglighetsinformation. Basturna kan värmas upp själv vid lämplig tidpunkt.
Alhaalta päin kohti taivasta otettu kuva Atlantinkadun kohteesta
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Nertystar presterandet livet?

20 % av Aaltostuderandena riskerar att bränna ut sig (AllWell 2020) och allt fler har problem med orkandet i mindre grad. AUS styrelsemedlem Tua Videman tolkar talen så att många av oss strävar efter ett hundaprocentigt presterande och försöker sköta alla ärenden som de lovat på bekostnad av sitt välbefinnande.
Kodikas asunto Otaniemessä
Ajankohtaista Publicerat:

Nyhetsbrev för flyttande hyresgäster

Muutatko pois tai sisään AYY:n asuntoon? Saitko muuttajan infokirjeen sähköpostiisi? Mikäli et, voit tarkistaa ajankohtaiset muistutukset täältä.