Tjänster för medlemmarna

Studenternas välbefinnande

Under studietiden är det viktigt att ta hand om sitt välbefinnande för att orka med studierna. Många olika aktörer erbjuder hjälp och tjänster som stöder välbefinnandet bland Aalto-universitetets studenter.

Studenternas välbefinnande och en god studieförmåga är ett viktigt mål för Aalto-universitetet och studentkåren. Stödet för studenternas välbefinnande bygger på Kyky-modellen.

Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_5

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS)

Studenternas hälsovårdsstiftelse ansvarar för studerandehälsovården för högskolestuderande. SHVS tjänster är indelade i tre sektorer: allmän hälsa, mental hälsa och oral hälsa. SHVS tjänster omfattar inte sjukhusvård, barn- och mödrarådgivningstjänster eller natt- och veckoslutsjour. Studenten har rätt att anlita den kommunala hälso- och sjukvården och kan därför under SHVS stängningstider besöka hälsovårdscentralen eller närmaste sjukhus som har jour. Mer info finns på Helsingfors, Esbos och Vandas webbplatser.

SHVS hälsovårdsavgift ingår i studentkårens årliga medlemsavgift. SHVS tjänster är till största delen avgiftsfria för studenterna. Studenterna kan utnyttja alla SHVS verksamhetsställen. Verksamhetsställena i huvudstadsregionen ligger i Tölö och Otnäs.

SHVS kallar alla förstaårsstuderande till en hälsokontroll som består av en elektronisk hälsoenkät (SÄTKY) och vid behov ett personligt möte. Om du inte under ditt första studieår får någon e-postkallelse om att fylla i hälsoenkäten ska du kontakta en hälsovårdare vid ditt verksamhetsställe.

Kom ihåg att avboka mottagningstider i tid om du får förhinder. Annars debiteras besöksavgiften och en straffavgift.

Nyyti rf

Studerandenas servicecentral Nyyti erbjuder konfidentiell samtalshjälp, stöd och en utomståendes infallsvinkel på olika livssituationer när du känner dig rådlös eller inte orkar ensam. Onlinegrupperna hör till Nyytis populäraste tjänster. Där diskuteras olika teman under terminerna. 

Studie- och karriärpsykologerna

Studie- och karriärpsykologerna ger hjälp och stöd i frågor som gäller studier, karriär och välbefinnande. Du kan kontakta studiepsykologen för att reda ut problem som försämrar din studieförmåga. Du får handledning bland annat vid problem med studierna, inlärningen, välbefinnandet och karriärplaneringen. Studiepsykologerna stöder studenternas utveckling och välbefinnande. Karriärhandledaren är en psykolog som specialiserat sig på frågor med anknytning till karriärhantering, och stöder dig i karriär- och livsplaneringen och övergången till arbetslivet. Karriärhandledningen hjälper dig lära känna dig själv, bygga upp en meningsfull karriär, kartlägga möjligheter och fatta beslut. 

Aaltoprästerna

Du kan vända dig till Aaltos högskolepräster, dvs. Aaltoprästerna, när du vill samtala konfidentiellt om vad som helst som har att göra med livet, studierna eller människorelationer. Aaltoprästerna står till tjänst för alla oavsett religion eller livsåskådning.

Aaltoprästerna är anställda av Esbo kyrkliga samfällighet och samarbetar med Aalto-universitetet och studentkåren.

Deras kontaktuppgifter finns i Into.

Esbo församlings webbplats finns mer info om Aaltoprästernas verksamhet.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat