Svar på Otnäs 1,5-adressen

Adressen Otnäs 1,5 som samlades i samband med klimatstrejken i Otnäs uppmuntrar Aaltogemenskapen att förbinda sig till sådana åtgärder som radikalt minskar vår inverkan på klimatuppvärmningen. Aalto-universitetets studentkår vill vara med och minimera aaltoiternas ekologiska fotavtryck och inverka till att den globala medeltemperaturen inte skulle stiga med mer än en och en halv grad. Som banbrytare kommer vi att öppnare än förut informera om de åtgärder som vi utför till förmån för miljön och klimatet.

Här är vårt svar på de tre målen i Otnäs 1,5-adressen. 

1. Under de kommande åren kommer AUS att bygga avsevärt många nya studentbostäder. När man bygger dem ska man fästa uppmärksamhet vid utsläppen som byggandet förorsakar. I byggandet ska även lågutsläppslösningar och så ekologiska material som möjligt gynnas, såsom träbygge. Byggnadernas förväntade användningsålder ska förlängas ansenligt och målet ska vara byggnader och byggnadslösningar med en obegränsad livscykel. 

I AUS byggnadsproduktion ska uppmärksamhet allt mer fästas vid den ekologiska aspekten och hållbarheten i byggnadens hela livscykel allt från byggnadsmaterialet och framåt. Vi befrämjar sådan bygg- och planläggningspolitik som stöder miljövänliga materialval och energisjälvförsörjande byggnader. I projektplaneringsskedet kommer vi att i fortsättningen förutsätta att planeringsgruppen beaktar hållbara lösningar. 

I redan byggda eller grundrenoverade fastigheter har hållbarhet, ekologiskhet och kvalitet beaktats genom att gynna långvariga materialval och energieffektiva möbelval. Som erbjudare av studentbostäder med rimlig prisnivå är byggnadernas långa livslängd och effektiva lokallösningar centrala för oss. 

2. Det kommande studentcentrumet ska förverkligas som en kolneutral byggnad. 

Som bäst kartlägger vi olika sätt för att förverkliga studentcentrumet kolneutralt. Alla lösningar för hållbart byggande tas på allvar i kommande projekt och för tillfället upprättar vi planerings- och anskaffningsanvisningar för våra samarbetspartners som förverkligar våra projekt. Utöver kolavtrycket kommer även andra delområden för hållbart byggande att beaktas i byggandet av studentcentrumet, såsom livscykelförmånlighet och användarorientering. 

3. AUS fastigheter ska övergå helt till kolfri elektricitet och fjärrvärme. 

I mån av möjlighet kommer vi att övergå helt till kolfri el redan under detta år. En betydande del av den el som används i våra fastigheter har redan förut varit grön el. Att övergå till kolfri fjärr- eller jordvärme är en större och mer komplicerad förändring och därför ett långsiktigare mål för oss och våra intressentgrupper. Målet är ändå att helt övergå till kolfri värme och vi förhandlar om saken med lokala värmeproducenter. Vi utreder även möjligheterna med jordvärme. 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.