Studerandecentret byggs upp som en gemensam mötesplats för studerande vid Aalto-universitetet

Byggnaden som kommer till campusets kärna är studentorganisationernas och universitetets gemensamma satsning.
Opiskelijakeskus allekirjoitus

Aalto-universitetets studentkår AUS, KY - Aalto-universitetets ekonomistuderande och svenskspråkiga nationen Teknologföreningen (TF) får det länge önskade gemensamma Studerandecentret som mötes- och vistelseplats, som alla studerande och personalen har orsak att besöka. AUS, Stiftelsen för Aalto-universitetets ekonomistuderande, TF och Aalto-universitetet har kommit överens om att bygga Studerandecentret i centrum av Otnäs campus, alldeles intill metrostationen. Byggprojektet beräknas bli klart sommaren 2024.

I det inledande skedet utvecklar och låter Aalto-universitetet bygga objektet. Studentorganisationerna deltar i planeringen av byggnaden och tar i bruk sin andel av Studerandecentret efter att den blivit färdig. Aalto-universitetet hyr lokaler i byggnaden för till exempel studerandetjänster.

AUS styrelsemedlem Otto Usvajärvi: - Fint att vi äntligen fick igång projektet! Detta hus kommer att fungera som Aalto-gemenskapens hem och slå samman många av våra studentföreningar och studentgrupper.

KY-stiftelsens styrelseordförande Antti Perttula: - Ekonomistuderanden har länge saknat ett nytt hem i Otnäs. Nu får vi ett sådant i hjärtat av campus i samarbete med den övriga Aalto-gemenskapen. Detta är en fin sak för ekonomistuderanden och ett viktigt steg i KY:s historia.   

TF:s styrelseordförande Edvard Ohlström: - Vi har länge planerat Träffpunkt Aalto och det är fint att ta första steget mot TF:s nya hem och hela Aalto-gemenskapens vardagsrum. Detta projekt kommer att skapa nya möjligheter att bygga upp synergier och gemenskap.

Aalto-universitetets ekonomidirektör Marianna Bom: - Studerandecentret, som kommer mitt i campus, skapar allt bättre förutsättningar för att utveckla studerandes gemenskap och stödja välbefinnandet. Aalto-universitetet främjar projektet genom att i början ta ansvar för utvecklingen och byggandet av projektet.

Byggnaden blir lättillgänglig, funktionellt flexibel, stöder mångsidig användning och energieffektiv. Inomhus strävar man efter avslappnad stämning och i tekniska lösningar betonas en förmånlig livscykel och ekologi. Byggnadens bruttoareal är cirka 4 700 kvadratmeter.

Studenrandecentret byggs i det så kallade Kemistkvarteret och 2016 ordnades en internationell inbjudningstävling för att utveckla kvarteret. Tävlingen vanns av Nexus-förslaget som utarbetats av Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy och som fungerar som grund för planeringen av Studerandecentret.

 

Mer information:

Aalto-universitetets studentkår (AUS): Otto Usvajärvi, otto.usvajarvi(a)ayy.fi, 040 677 0499

Stiftelsen för Aalto-universitetets ekonomistuderande: Antti Perttula, antti.perttula(a)ky.fi, 044 023 5697

Teknologföreningen (TF): Edvard Ohlström, ordforande(a)tf.fi, 0400 458 557

Aalto-universitetet: Marianna Bom, ekonomidirektör, marianna.bom(a)aalto.fi, 050 575 3762

Aalto Universitetsfastigheter Ab: Ville Jokela, verkställande direktör, ville.jokela(a)aalto.fi, 050 380 9701

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Milja Leinonen Aalto Day Onessa 7.9.2021
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

I början av det nya läsåret

Aalto-universitetets studentkårs styrelseordförande Milja Leinonens tal på Aalto Day One.
LuovutusAalto 1.9.-30.11.2021
Ajankohtaista Publicerat:

#LuovutusAalto -blodgivningskampanjen pågår 1.9–30.11.2021

Delta och rädda liv! I Finland behövs varje vardag 800 frivilliga blodgivare för att 40 000 svårt sjuka patienter årligen ska få den vård de behöver. Därför utmanar Aalto-universitetets studentkår igen alla sina föreningar att ge blod för allas vårt bästa i kampanjen #LuovutusAalto!
People in a meeting
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till FSF:s förbundsmötesdelegation eller kandidera för FSF:s styrelse!

FSF dvs. Finlands studentkårers förbund representerar finländska universitetsstuderande i nationellt beslutsfattande.
Design Notebook 2021
Ajankohtaista Publicerat:

Helt ny Design Notebook har lanserats

AUS och TOKYOs Design Notebook finns nu på AUS serviceställe. Designern Janne Gammelin berättar om anteckningsbokens mångsidiga egenskaper.