Studentkultur

Valborgstidningarna

Valborgstidningarna är humoristiska studentpublikationer som utkommer varje år i slutet av april. I Aaltogemenskapen kommer två olika valborgstidningar ut växelvis vartannat år. Tidningen Äpy kommer ut alla udda år och tidningen Julkku alla jämna år.
Kuvapankki_Wappu_5

Äpy – Fyra bokstäver du kan lita på

Äpy uppstod vid Tekniska högskolan år 1948 som ett sätt att samla in pengar för byggandet av Teknologbyn. Äpy fick sitt namn efter tidningen Apu, som på den tiden såldes av arbetslösa. Äpy utkom mer eller mindre regelbundet i ungefär tjugo år, tills den nuvarande utgivningsrytmen varannan valborg etablerades. 

I dag är Äpy redan 70 år gammal och känd för sin innovationsförmåga – varje nummer har ett unikt koncept. Numera är Finlands ÄPY-tidningars förbund rf utgivare och Aalto-universitetets studerande redaktörer. Under årens lopp har Äpy blivit mycker mer än bara en valborgstidning. De år den utkommer är tidningen med sina påhittiga tipspromenadkontroller och evenemang en synlig del av studentkulturen i Otnäs. Äpy stöder också ekonomiskt olika projekt som gynnar studenterna, till exempel byggprojekt, visböcker och olika större och mindre evenemang.

Du kan läsa mer om Äpys verksamhet här.

Julkku – Ett under av verbanal intelligens

Julkku, som publiceras på valborg alla jämna år, kom ut för första gången inför valborg 1978. Sedan dess har Julkku kommit ut varannan valborg och glatt eller rentav underhållit otaliga vänner av intelligent humor. Julkkus specialitet är de långa temaartiklarna, som ofta omspänner flera uppslag, och det breda spektrumet av karikatyrer.

Julkku ges ut av föreningen Teekkarikulttuurin Tuki ry med säte i Otnäs, och tidningen produceras av en stor grupp Aaltostuderande. Julkkuåret börjar redan när de nya studenterna anländer till campuset och pågår under hela läsåret till exempel i form av olika evenemang.

Försäljningsintäkterna används för att stöda Aaltostudenternas projekt, till exempel visböcker, gillesrum och bastur. Julkku har alltid producerats för den breda allmänhetens nytta och förströelse. Det framgår också av de äldre tidningarnas informativa hänvisning ”Myydään tupsukansan hyväksi” (säljs till förmån för tofsfolket).

I väntan på valborg och Julkku kan du styra din webbläsare till adressen www.julkku.fi.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat