Sök till FSF:s förbundsmötesdelegation eller kandidera för FSF:s styrelse!

Finlands studentkårers förbund FSF representerar universitetsstuderande i nationellt beslutsfattande. Verksamhetsplanen och linjedokumentet som styr FSF:s påverkansarbete godkänns under förbundsmötet, där även förbundets styrelse väljs. Förbundsmötet år 2022 ordnas den 18–19 november 2022 i Korpilampi.
People in a meeting looking at the camera, smiling.
AUS förbundsmötesdelegations medlemmar 2021

Finlands studentkårers förbund FSF representerar universitetsstuderande i nationellt beslutsfattande. Verksamhetsplanen och linjedokumentet som styr FSF:s påverkansarbete godkänns under förbundsmötet, där även förbundets styrelse väljs. Förbundsmötet år 2022 ordnas den 18–19 november 2022 i Korpilampi. FSF:s förbundsmöte är en utmärkt utsiktsplats över studentrörelsen och den nationella intressebevakningen som förbättrar studerandenas vardag.

Under förbundsmötet representeras AUS av en delegation som utgörs av 16 förbundsmötesrepresentanter och deras suppleanter, som utövar studentkårens röstvärde under förbundsmötet. Representanterna utnämner delegationen till förbundsmötet på förslag av styrelsen. Representantgrupperna kan uttala om delegationen till styrelsen. De som väljs till förbundsmötesdelegationen antas delta i förhandsträffarna inför förbundsmötet: 3.10. kl 17:00-19:00, 12.10. kl 17:00-19:00, 5.11. kl 17:00-19:00, 10.11. kl 15:00–19:00 och 23.11. kl 17:00-19:00.

Du kan söka till delegationen fram till 8.9.2022 kl. 23.59 via blanketten.

Du kan bekanta dig med förbundsmötesdelegationens verksamhetsinstruktion här.

Även AUS kandidatansökan till FSF:s styrelse pågår!  

Enligt AUS förbundsmötesinstruktion tillsätts kandidaterna till FSF:s styrelse av studentkårens styrelse efter delegationens eller representantgruppernas hörande. Mandatperioden för FSF:s styrelseordförande och styrelsemedlemmar som väljs på förbundsmötet 2022 är kalenderåret 2023. Styrelsearbetet på FSF är heltidsarbete där man får vara med om att förbättra alla universitetsstuderandes vardag. Av AUS kandidat till FSF:s styrelsemedlem eller styrelseordförande förutsätts engagemang i arbetet under hela året, förståelse av studerandepåverkan och bra motivation för arbetet.

Fritt formulerade ansökningar och meritlistor kan skickas till adressen [email protected] fram till 6.9.2022 kl. 23.59.

Ytterligare information: Laura Luoto, chef för kommunikationen och påverkansarbetet, tfn 040 575 9092, [email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.