Hur man ansöker om en lägenhet

Ansökningsbehörighet

AUS erbjuder bostäder i huvudsak för examensstuderande och utbytesstuderande vid Aalto-universitetet. AUS medlemmar beviljas boenderätt på basis av sin studierätt och bostäderna kan sökas av medlemmar som har återstående boenderätt.

Obs! Köplaceringen kan inte ses från och med den 1.9. Vi uppdaterar som bäst innehållet på boendesidorna till att motsvara den nya invånarvalsmodellen som delegationen godkände på våren. Vi strävar att uppdatera webbplatsen allt efter som invånarvalsprinciperna i systemen börjar användas i praktiken. Vi beklagar störningarna som detta eventuellt orsakar! Du får aktuell information om dessa saker genom att kontakta Boendetjänsterna.  Läs om vårt reglemente för boende.

Boenderätt

För att kunna bo i en AUS-bostad måste du vara AUS medlem och ha gällande boenderätt. När du har anmält dig som frånvarande kan du behålla din lägenhet under din frånvaro från studierna, om du är frånvarande på grund av föräldraledighet eller ska utföra militärtjänst, inklusive civiltjänst och frivillig militärtjänst.

Personer som antagits till ett kandidat- och magisterprogram vid Aalto-universitetet beviljas sammanlagt högst fem års boenderätt och personer som antagits endast till ett magisterprogram beviljas två års boenderätt. Också personer som studerar för en examen i S:t Michel beviljas totalt fem års boenderätt från och med början av kandidatstudierna. Boenderätten för utbytesstuderande bestäms enligt deras studierätt. Boenderätten börjar när studenten först är närvarande vid Aalto-universitetet.

Boenderätten kan förlängas eller kompenseras av olika skäl. Läs mer om kompensering av boenderätt.

Om du söker en bostad som familj, dvs. med en partner eller barn, räcker det att en av de sökande är AUS-medlem med boenderätt. Om du söker bostad med en kompis måste alla sökande vara medlemmar i AUS och ha boenderätt.

Kontakta AUS boendeservice om din boenderätt har registrerats fel i Domo.

Nya studerande

När kan bostäderna sökas?

Om du är ny examensstuderande kan du ansöka om en bostad så snart du bindande tagit emot din studieplats. När du skapar ditt konto i Domo måste du bifoga ett bevis på att du tagit emot en studieplats vid Aalto-universitetet, till exempel en skärmdump från tjänsten Studieinfo. Ditt namn ska också visas i bilagan. Observera att i mobilvyn kanske Studieinfo inte visar all information som krävs i bilagan - därför rekommenderar vi att du använder en dator för att ta en skärmdump. Internationella examensstuderande kan ansöka om bostad från AYY när de har fått ett godkännandebrev från Aalto Universitet, och de måste bifoga ett godkännandebrev till ansökan.

Om du är utbytesstuderande kan du ansöka om en bostad så snart du ansökt om en utbytesstudieplats vid Aalto-universitetet. Du ska bli medlem i AUS för att kunna ta emot en möjlig bostadserbjudande. När du skapar ditt konto i Domo ska du välja studerandetypen utbytesstuderande och bifoga ett intyg över att du fått eller ansökt om en plats som utbytesstuderande. Bilagan kan till exempel vara ett e-postmeddelande du fått från Aalto-universitetet. Observera att det av bilagan ska framgå att just du ansökt om eller beviljats en utbytesstudieplats, dvs. skärmdumpen eller e-postmeddelandet måste innehålla någon kontaktuppgift till dig.

Om du studerar i S:t Michel kan du ansöka om en bostad i huvudstadsregionen så snart du får en bekräftelse om studieplatsen i S:t Michel. Du kan alltså börja köa för en bostad även om du i början av studierna bor i S:t Michel. Du kan ändra flyttningsdagen i din bostadsansökan för att säkerställa att du inte får ett bostadserbjudande för tidigt.

Nya studenters ansökningar till studentrum

AUS vill bidra till att så många nya studerande vid Aalto-universitetet som möjligt ska få en studentbostad hos och på det sättet komma igång med studierna direkt. Därför får nya examens- och utbytesstuderande en tilläggspoäng för bostadsansökningar som gäller AUS studentrum.

Nya studerande får beskeden om beviljade studieplatser vid olika tidpunkter, så för jämlikhetens skull får tidpunkten då ansökan skickats in inte påverka placeringen i köerna till studentrummen. Därför lottas platserna i köerna till studentrum ut bland alla nya studerande. Ordningsföljden bland ansökningar med samma antal poäng lottas ut, så att nya ansökningar i kön också kan placeras före ansökningar som lämnats in tidigare, trots att antalet poäng är detsamma.

Lottningen och tilläggspoängen för nya studerande går hand i hand, dvs. den utlottade ordningsföljden i kön upplöses först när poängen förfaller. Tilläggspoängen för nya examensstuderande är i kraft från juli det första närvaroåret fram till utgången av februari följande år. På grund av lottningen kan köplaceringen för en enskild studentrumsansökan förändras många gånger.

Frånvaroanmälan

Även om du frånvaroanmäler dig under ditt första läsår eller din första termin vid Aalto-universitetet kan du ansöka om bostäder genast. Studerande som är frånvarande av lagstadgade skäl får undantagsvis bo i AUS bostäder trots sin frånvaroanmälan. Lagstadgade frånvarogrunder är värnpliktstjänstgöring, frvilling militärtjänstgöring samt moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet.

Om du inte vill ha en bostad innan du inleder dina studier ska du ändra den önskade flyttningsdagen i din ansökan till följande år, tidigast den månad då du inleder studierna (studerande som frånvaroanmält sig under höstterminen väljer en flyttningsdag tidigast i januari, och de som frånvaroanmält sig för hela läsåret tidigast i augusti). Ansök om tilläggspoäng för din ansökan och bifoga ett fritt formulerat meddelande om när du kommer att inleda dina studier, så kan boendeservicen justera din boenderätt och giltighetstiden för tilläggspoängen för nya studerande.

Ansökningsanvisningar
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat