Passagekoder i många av AUS evenemangslokaler, tillgänglighetsuppdateringar och automatiskt uppvärmda bastur

Lokalerna har utvecklats utifrån användarrespons. Istället för nycklar har passagekoder tagits i bruk för många lokaler och på webbplatsen finns bättre tillgänglighetsinformation. Basturna kan värmas upp själv vid lämplig tidpunkt. Läs om hyreslokalernas nyaste utvecklingssteg.

Nycklarna till flera lokaler bytts ut till passagekoder

AUS har över 20 bastu-, fest- och möteslokaler som hyrs ut. Tidigare avhämtades lokalnycklarna från Otnäs servicebyrå men digitaliseringsprojektet som inleddes sommaren 2019 har nått  slutrakan. Passagekoder har tagits i bruk i nästan alla  lokaler och  bokaren får koderna via TILA-systemet. TILA-systemet kan användas med Aaltokoder och som Aalto förening, så utomstående bokare måste fortfarande hämta nycklar på kontoret.

”Vi hoppas att förnyelsen tjänar särskilt föreningar som ofta bokar lokaler och aaltoiter som bor utanför Otnäs som inte behöver hinna hämta nycklarna separat inom öppettiderna”, berättar servicerådgivaren Milla Elo. ”Man måste fortfarande komma ihåg att göra bokningen senast föregående dag så att bokningen hinner bekräftas och säkerhetsanvisningarna granskas. Annars aktiveras inte passagekoderna”.

Största delen av evenemangslokalerna har redan passagekoder. Passerkoder har senast installerats till Byns Vardagsrum, Ossinkulma och Spellokalen (läget 14.4.2021). För tillfället ska nycklar fortfarande hämtas på servicebyrån till OK20 sits- och bastulokalerna och Föreningslokalen (läget 14.4.2021). Passagekoder utreds även beträffande de här lokalerna. Även AK-stugan, Pysselverkstaden och Studion fungerar fortfarande med vanlig nyckel. Vi har uppdaterat kodlåsinformationen för de lokaler där passagekoder används.

Musta kulkukoodilaite tiiliseinällä
Du hittar passagekoden i lokalbokningsinformationen i TILA-systemet. Den kan också aktiveras på nytt om man försäkrar sig om att servicebyrån har bekräftat bokningen.

Hur fungerar lokalbokningen och passagekoderna?

  1. Boka lokalen enligt normala anvisningar  i TILA-systemet och beakta även   personmängdsbegränsningar under undantagstillståndet och ifyllandet av säkerhetsblanketten. Ta i beaktande punkt 4 när du funderar på tidpunkten. Lokalens passagekod fungerar först  när bokningen börjar.
  2. Fyll i blanketten för evenemangssäkerhetsanvisningar så snart som möjligt. Din bokning kan inte bekräftas innan du har godkänt säkerhetsanvisningarna.
  3. Vänta tills bokningen har godkänts av servicebyrån. Bokningar bekräftas endast vardagar så gör bokningen senast föregående vardag.
  4. Passagekoderna tidsinställs att fungera  ungefär 15 minuter före bokningen börjar.  Du hittar passagekoderna i TILA-systemet  i lokalbokningsinformationen. Beakta att koden fungerar först när bokningen har godkänts och bekräftats av servicebyrån.
  5. Om koden inte fungerar, pröva att aktivera koden ett par gånger via TILA-systemet.  Ring servicen vid behov. Beakta att AUS inte har kvälls-eller veckoslutsjour.  Se  servicebyråns telefonstjänsts öppettider  .
  6. Du behöver en särskild nyckel för att föra ut soporna, t.ex. i Sievo Sauna och Heinävaara. Nyckeln till sopnedkastet eller avfallsrummet finns i nyckelskrinet i ingångsvåningen vars kod bifogats fakturan.

”Passagekoderna underlättar många bokare även efter undantagstiden” , kommenterar servicerådgivare Milla Elo. ”Fantastiskt att vi får börja utveckla  lokalerna  till det bättre utifrån användarnas önskemål. Vi tar ständigt emot utvecklingsförslag och tar tag i dem ett steg åt gången”.

Du når servicerådgivarna på adressen [email protected]

Kynnys, jonka molemmilla puolilla on luiskat
Utifrån tillgänglighetsutredningen har en del saknade handtag och tröskelrampar installerats i lokalerna men speciellt förhandsguidningen har eftersträvats att förbättras.

Tillgänglighetsinformationen uppdaterad

Allt mer uppmärksamhet har fästs vid tillgängligheten i AUS evenemangslokaler. En del lokaler är tillgängliga och förhandsguidningen har även förbättrats för en del icke-tillgängliga lokaler. På lokalernas webbplatser finns nu  tillgänglighetsinformation och en helhetsbild fås bäst på tillgänglighetswebbplatsen.

Med hjälp av förändringarna är lokalerna tillgängligare för alla användare. Vi vill beakta jämlikhet i vår verksamhet.

Läs mer: Tillgänglighet i evenemangslokaler

 

Valkoinen saunapainike seinään kiinnitettynä
Automatvärmda bastuugnar kan värmas upp med en knapp i lokalen. Tryck på knappen i några sekunder då det röda ljuset som berättar om värmning tänds ovanför knappen.

Bastun varm med en knapptryckning

Lokalanvändarnas respons har även hörts beträffande bastuvärmningen. Nuförtiden får bastun värmas själv (se bilden) och man behöver inte veta på förhand vilken tid man vill bada bastu. Tidigare värmdes basturna upp automatiskt en viss tid om ingen bad om tidtabellsändring. I bakgrunden av förändringen finns även ett energibesparingsperspektiv då basturna inte värms upp i onödan.

Det finns ändå tidsbegränsningar för basturnas uppvärmningstidpunkter varför det inte går att bada bastu dagstid i en del lokaler. Ett undantag är Strandbastuns lilla sida där det finns en vedeldad bastuugn. På kvällen kan man bada bastu överallt- se noggrannare tidsbegränsningar i bokningsanvisningarna.

Till sist vill vi meddela en glad nyhet

På våren upphörde ett långt renoveringspass i Otnäs fastigheter så på en tid finns inga användningsavbrott på grund av renoveringar. Hoppas  Spellokalen, Sitsköket  och det ommöblerade Braskabinettet tjänar sina användare allt bättre.

Utifrån responsen utvecklar vi lokalerna steg för steg, så berätta för oss om din idé: [email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

A student home with a table, bed and a couch.
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Vårens invånarenkät - läge och vänlig personal fick tack, renligheten bör utvecklas

Våren 2023 genomförde vi en invånarenkät med syfte att utreda hur bra vi lyckats tjäna våra medlemmar som hyresvärdar.
A big tree in front of metro station in the summer. A student walking by.
Ajankohtaista Publicerat:

Ofta förekommande frågor om boende och medlemstjänster

Här får du svar på de flesta frågor som de studerande ofta funderar över, frågor om hur man söker bostad, om studentkort och kåravgift.

Servicebyrån och telefontjänsten är stängda för sommaren 5.-26.7. Du kan kontakta oss via e-post.
Kuvitus tilasta, jossa sohva, ikkuna ja kyltti saunaan
Ajankohtaista Publicerat:

Förhandsbokning av lokaler för hösten 2023

Föreningarna som verkar inom AUS har rätt att boka bastu-, fest- och möteslokaler som hyrs ut på förhand. Under den här bokningsrundan kan lokalerna bokas för tiden 7.8.2023 - 7.1.2024.
Riksdagsvalet 2023
Ajankohtaista Publicerat:

Riksdagsvalet 2023

Riksdagsvalet ordnas återigen denna vår. Se nedan datumen för de viktigaste valevenemangen.