Passagekoder i många av AUS evenemangslokaler, tillgänglighetsuppdateringar och automatiskt uppvärmda bastur

Lokalerna har utvecklats utifrån användarrespons. Istället för nycklar har passagekoder tagits i bruk för många lokaler och på webbplatsen finns bättre tillgänglighetsinformation. Basturna kan värmas upp själv vid lämplig tidpunkt. Läs om hyreslokalernas nyaste utvecklingssteg.

Nycklarna till flera lokaler bytts ut till passagekoder

AUS har över 20 bastu-, fest- och möteslokaler som hyrs ut. Tidigare avhämtades lokalnycklarna från Otnäs servicebyrå men digitaliseringsprojektet som inleddes sommaren 2019 har nått  slutrakan. Passagekoder har tagits i bruk i nästan alla  lokaler och  bokaren får koderna via TILA-systemet. TILA-systemet kan användas med Aaltokoder och som Aalto förening, så utomstående bokare måste fortfarande hämta nycklar på kontoret.

”Vi hoppas att förnyelsen tjänar särskilt föreningar som ofta bokar lokaler och aaltoiter som bor utanför Otnäs som inte behöver hinna hämta nycklarna separat inom öppettiderna”, berättar servicerådgivaren Milla Elo. ”Man måste fortfarande komma ihåg att göra bokningen senast föregående dag så att bokningen hinner bekräftas och säkerhetsanvisningarna granskas. Annars aktiveras inte passagekoderna”.

Största delen av evenemangslokalerna har redan passagekoder. Passerkoder har senast installerats till Byns Vardagsrum, Ossinkulma och Spellokalen (läget 14.4.2021). För tillfället ska nycklar fortfarande hämtas på servicebyrån till OK20 sits- och bastulokalerna och Föreningslokalen (läget 14.4.2021). Passagekoder utreds även beträffande de här lokalerna. Även AK-stugan, Pysselverkstaden och Studion fungerar fortfarande med vanlig nyckel. Vi har uppdaterat kodlåsinformationen för de lokaler där passagekoder används.

Musta kulkukoodilaite tiiliseinällä
Du hittar passagekoden i lokalbokningsinformationen i TILA-systemet. Den kan också aktiveras på nytt om man försäkrar sig om att servicebyrån har bekräftat bokningen.

Hur fungerar lokalbokningen och passagekoderna?

  1. Boka lokalen enligt normala anvisningar  i TILA-systemet och beakta även   personmängdsbegränsningar under undantagstillståndet och ifyllandet av säkerhetsblanketten. Ta i beaktande punkt 4 när du funderar på tidpunkten. Lokalens passagekod fungerar först  när bokningen börjar.
  2. Fyll i blanketten för evenemangssäkerhetsanvisningar så snart som möjligt. Din bokning kan inte bekräftas innan du har godkänt säkerhetsanvisningarna.
  3. Vänta tills bokningen har godkänts av servicebyrån. Bokningar bekräftas endast vardagar så gör bokningen senast föregående vardag.
  4. Passagekoderna tidsinställs att fungera  ungefär 15 minuter före bokningen börjar.  Du hittar passagekoderna i TILA-systemet  i lokalbokningsinformationen. Beakta att koden fungerar först när bokningen har godkänts och bekräftats av servicebyrån.
  5. Om koden inte fungerar, pröva att aktivera koden ett par gånger via TILA-systemet.  Ring servicen vid behov. Beakta att AUS inte har kvälls-eller veckoslutsjour.  Se  servicebyråns telefonstjänsts öppettider  .
  6. Du behöver en särskild nyckel för att föra ut soporna, t.ex. i Sievo Sauna och Heinävaara. Nyckeln till sopnedkastet eller avfallsrummet finns i nyckelskrinet i ingångsvåningen vars kod bifogats fakturan.

”Passagekoderna underlättar många bokare även efter undantagstiden” , kommenterar servicerådgivare Milla Elo. ”Fantastiskt att vi får börja utveckla  lokalerna  till det bättre utifrån användarnas önskemål. Vi tar ständigt emot utvecklingsförslag och tar tag i dem ett steg åt gången”.

Du når servicerådgivarna på adressen [email protected].

Kynnys, jonka molemmilla puolilla on luiskat
Utifrån tillgänglighetsutredningen har en del saknade handtag och tröskelrampar installerats i lokalerna men speciellt förhandsguidningen har eftersträvats att förbättras.

Tillgänglighetsinformationen uppdaterad

Allt mer uppmärksamhet har fästs vid tillgängligheten i AUS evenemangslokaler. En del lokaler är tillgängliga och förhandsguidningen har även förbättrats för en del icke-tillgängliga lokaler. På lokalernas webbplatser finns nu  tillgänglighetsinformation och en helhetsbild fås bäst på tillgänglighetswebbplatsen.

Med hjälp av förändringarna är lokalerna tillgängligare för alla användare. Vi vill beakta jämlikhet i vår verksamhet.

Läs mer: Tillgänglighet i evenemangslokaler

Valkoinen saunapainike seinään kiinnitettynä
Automatvärmda bastuugnar kan värmas upp med en knapp i lokalen. Tryck på knappen i några sekunder då det röda ljuset som berättar om värmning tänds ovanför knappen.

Bastun varm med en knapptryckning

Lokalanvändarnas respons har även hörts beträffande bastuvärmningen. Nuförtiden får bastun värmas själv (se bilden) och man behöver inte veta på förhand vilken tid man vill bada bastu. Tidigare värmdes basturna upp automatiskt en viss tid om ingen bad om tidtabellsändring. I bakgrunden av förändringen finns även ett energibesparingsperspektiv då basturna inte värms upp i onödan.

Det finns ändå tidsbegränsningar för basturnas uppvärmningstidpunkter varför det inte går att bada bastu dagstid i en del lokaler. Ett undantag är Strandbastuns lilla sida där det finns en vedeldad bastuugn. På kvällen kan man bada bastu överallt- se noggrannare tidsbegränsningar i bokningsanvisningarna.

Till sist vill vi meddela en glad nyhet

På våren upphörde ett långt renoveringspass i Otnäs fastigheter så på en tid finns inga användningsavbrott på grund av renoveringar. Hoppas  Spellokalen, Sitsköket  och det ommöblerade Braskabinettet tjänar sina användare allt bättre.

Utifrån responsen utvecklar vi lokalerna steg för steg, så berätta för oss om din idé: [email protected].

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.