Aktuellt

Aalto-universitetets studentkår fick ny riktning för de fyra följande åren

Aalto-universitetets delegation godkände AUS nya strategi för år 2021–2024 på senast möte. Strategin utarbetades under merparten av år 2020.
Elina Nieminen ja Laura Nikola

Aalto-universitetets delegation godkände AUS nya strategi för år 2021-2024 på gårdagens möte.   Strategin utarbetades under merparten av år 2020: till utarbetandet hörde en strategienkät som riktade sig till medlemmarna, workshoppar och otaliga remissrundor. Utöver medlemmarna deltog även delegationen AUS kontor, hedersrådet och ekonomidirektionen aktivt i skrivandet av strategin.

Verksamhetsledare Elina Nieminen som ansvarat för strategiarbetet och styrelsemedlem Laura Nikola som ansvarat för strategin i styrelsen 2021 är entusiastiska över den nya strategin.

”Jag anser att den nya strategin innebär en möjlighet för AUS att gå mot ett gemensamt mål och vision om världens bästa studentliv. Samtidigt ser jag den som en möjlighet till insikter, begrundanden och beslutsfattande som grundar sig på gemensamma värderingar så att den nya strategin gradvis skulle börja synas i vardagen”, gläder sig Nikola.

Målet med strategiförnyelsen har varit att den nya strategin liknar AUS medlemmar, svarar på framtidens utmaningar som studentkåren möter och stöder ledning och prioritering.  Medlemmarna inverkade betydligt på värderingarna i strategin. AUS styrelsemedlem Noora Torpo som ansvarade för strategin år 2020 berättar om medlemmarnas inverkan på strategin: ”Vi gick noggrant igenom alla föreslagna värderingar i enkäten för alla medlemmar och använde dem till att skapa värdegrunden.  Medlemmarna föreslog även strävan efter hållbarhet på fastighetssidan och i byggandet.  Även vikten av att hitta sin egen gemenskap och AUS roll i byggandet av tvärvetenskapliga vänskapsrelationer betonades”.

En stor del av strategiarbetet gjordes under ett år då alla aaltoiters vardag förändrades och normalt fick en ny betydelse. Strategin hjälper AUS att svara på stora förändringar i framtiden och tjäna medlemmarna i de här förändringarna allt bättre. I genomförandet av strategin uppmärksammades Sitras 2020 megatrender. Till ändringskrafterna som AUS möter i början av 2020-talet hör bland annat en föränderlig gemenskap, kommunikationens förändrade makt samt mångfald och internationalitet.

Vad kan Aalto-gemenskapen förvänta sig av den följande strategiperioden 2021-2024?

”I strategin betonas framför allt att AUS är en serviceorganisation och vi vill vara till nytta för alla våra medlemmar. Vi tror att tjänsterna som erbjuds av AUS möjliggör en lycklig och oförglömlig studietid. Inom ramen för den här nya strategin kommer vi att koncentrera oss på att alla aaltoiter får njuta av tjänsterna ”, beskriver verksamhetsledare Nieminen.

Tilläggsinformation: 

Verksamhetsledare Elina Nieminen, +358 50 520 9415

Styrelsemedlem Laura Nikola, +358 40 677 2566

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat