Läsårsanmälan började 3.5 – kom också ihåg hälsovårdsavgiften och observera ett driftsavbrott i augusti

Från och med den 3.5 kan du anmäla dig till läsåret 2021–2022 och samtidigt betala studentkårens medlemsavgift. Hälsovårdsavgiften betalas separat till FPA för att du ska kunna använda Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster. Observera att det kommer att vara ett avbrott i studiesystemen i början av augusti (31.7.–8.8.2021). Under avbrottet går det inte att anmäla sig. Anmäl dig i tid, så kan du använda dina studieförmåner utan avbrott redan första veckan i augusti.
Kuva, jossa ihmiset kävelee poispäin

Universitetsstuderande ska varje läsår anmäla sig som närvarande eller frånvarande för höst- och vårterminen. Endast som studerande som har anmält sig som närvarande kan du avlägga studier, få handledning och ta din examen. I samband med närvaroanmälan betalas Aalto-universitetets studentkårs kåravgift som berättigar till olika medlemsförmåner och tjänster.

Studerande som inleder sina studier under hösten 2021 tar först emot studieplatsen i Studieinfo, varifrån de kommer direkt till OILI där de kan göra sin läsårsanmälan och betala studentkårens kåravgift.

Examensstuderande som fortsätter sina studier anmäler sig däremot senast 30.7 i WebOodi. Efter driftsavbrottet i studieregistersystemen 9.8 gör även de studerande som fortsätter sina studier sin anmälan via OILI efter att WebOodi avskaffas.

Anmälningstiden för läsåret 2021–2022 är 3.5–10.9.2021 (förutom under driftsavbrottet 31.7–8.8.2021). Det är klokt att anmäla sig som närvarande eller frånvarande under hela läsåret, eftersom en omregistreringsavgift på 35 euro tas ut om man glömmer att anmäla sig. Närvaroanmälan kan endast ändras under anmälningstiderna. Frånvaroanmälan kan ändras till närvaro också utanför anmälningstiderna.

 

AUS kåravgift under 2021–2022

Grundexamensstuderande eller utbytesstuderande

Forskarstuderande

63,00 €  / hela läsåret
30,00 € / höstterminen
33,00 € / vårterminen

Information om medlemstjänsterna här.

43,00 €  / hela läsåret
20,00 € / höstterminen
23,00 € / vårterminen

Läs med om tjänster för forskarstuderande här.

Vad påverkar driftsavbrottet i början av augusti?

I sommar sker det ändringar i de studieregistersystem som studerandena använder, och därför sker det att driftsavbrott i augusti. Det är inte möjligt att göra läsårsanmälningar under driftsavbrottet 31.7–8.8.2021. Om du vill att din studerandestatus ska vara i kraft genast i början av augusti, anmäl dig senast 30.7.

Du kan inte anmäla dig under driftsavbrottet 31.7–8.8

  1. Läsårsanmälan utan att betala kåravgift
  2. Dataöverföring om din studerandestatuts utanför Aalto eller AUS, t.ex. till Frank eller SHVS
  3. Beställning av studentkort

Om du vill att du ska ha tillgång till dina studentförmåner utan avbrott eller som ny studerande från och med 1.8, ska läsårsanmälan göras senast 30.7. Efter driftsavbrottet 9.8 fortsätter anmälningstiden till 10.9.

Nya studerande har tillgång till förmåner från och med början av augusti

Läsåret startar officiellt 1.8, då alla studentförmåner börjar gälla för nya studerande. Även om en ny studerande gör sin anmälan genast i maj, börjar studentstatusen och förmåner i anknytning till den gälla först i början av augusti. Studentkort kan beställas från och med 1.8 via Frank, och Franks digitala studentkort träder i kraft genast i början av månaden.

OBS! Om du inte anmäler dig senast 30.7 träder din studerandestatus i kraft först 9.8 på grund av driftsavbrottet i studieregistersystemen. Observera också att det tar 1–5 vardagar för uppgifter att överföras från universitetet till exempel till Frank.

  • Bekanta dig med högskolestuderandens alternativ för kort på Franks webbplats.
  • Du hittar närmare anvisningar för nya studerande för början av läsåret på AUS webbplats.
  • Du hittar svar på vanliga frågor här.
     

Det lönar sig för utbytesstuderande att anmäla sig när informationen om inledandet av studierna har bekräftats

Alla universitetets grundexamensstuderande betalar studentkårens kåravgift, och detta gäller även internationella grundexamensstuderande. Utbytesstuderande kan om de så vill bli medlemmar i studentkåren. Observera att kåravgiften inte återbetalas till studerande, för vilka medlemskapet i studentkåren är frivilligt, om medlemskapet återkallas.

Därmed lönar det sig att betala AUS kåravgift först när det är säkert att studierna genomförs och börjar enligt planer.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön logo

Hälsovårdsavgift för studerande hösten 2021

Avgiften för Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) har tidigare betalats i samband med kåravgiften. Från och med början av 2021 betalar alla studerande hälsovårdsavgiften på eget initiativ till Folkpensionsanstalten (FPA) via FPA:s e-tjänst – så också för hösten 2021.

”Beloppet av hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är 35,80 euro per termin år 2021. Avgiften betalas till FPA för både vår- och höstterminen, dvs. 2 gånger per år. Den studerande får ingen faktura, utan avgiften ska betalas på eget initiativ.” – FPA

Förfallodagen för höstterminens avgift är 30.9 om du senast då har anmält dig som närvarande. Nu kan du endast betala hälsovårdsavgiften för hösten 2021, eftersom beslut om beloppets storlek för våren 2022 inte ännu har fattats. AUS kan inte kontrollera om du redan har betalat avgiften – kontakta därför FPA i oklara situationer.

Reformer av studerandehälsovården 2021

Läs svaren på vanliga frågor

Turkoosilla pohjalla valkoiset kysymysmerkit

Ofta förekommande frågor om boende och medlemstjänster under sommaren 2021

Här får du svar på de flesta frågor som de studerande ofta funderar över under våren och sommaren, frågor om hur man söker bostad, om studentkort och kåravgift.

I synnerhet bör de studerande som fortsätter sina studier beakta, att det inte är möjligt att lämna läsårsanmälan under driftsavbrottet 31.7–8.8.2021. Om du vill att din studerandestatus ska vara i kraft genast i början av augusti, ska du anmäla dig senast 30.7.

Ofta förekommande frågor om boende och medlemstjänster under sommaren 2021

Pyöräily

Medlemskap och studiekort

När du är medlem i studentkåren kan du utnyttja alla AUS tjänster och otaliga studentförmåner nationellt och till och med globalt. Läs mer om medlemskapet och studiekort.

Students walking with a banner "The best students life in the world"

Tjänster för medlemmarna

Aalto-universitetets studentkår erbjuder sina medlemmar många olika tjänster, till exempel förmånliga studentbostäder, evenemangslokaler att hyra, intressebevakning och olika förmåner. Läs mer om studentkårens tjänster!

Mantan lakitus, ihmnisia nosturissa, konfettia

Välkommen till Aalto-universitetet och studentkåren!

På den här sidan har vi samlat viktig information och tips för studiestarten.

Din studentkår
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Ajankohtaista Publicerat:

Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Forskarutbildningsrådet

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar uppdragen som studentrepresentant i Forskarutbildningsrådet 2022.
Opiskelijakulttuurimuseon uusi logo, jonka vieressä kuva Mantan lakituksesta
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Museet för studerandekultur har öppnats

Aalto universitets studentkårs Museet för studerandekultur har öppnat sina dörrar efter förnyelse och renovering. Museet har även ett nytt visuell utseende och regelbundna öppettider, som börjar den 4 oktober.
Har du bättre idéer? Kandidatnominering är öppen 2-29.9
Ajankohtaista Publicerat:

Kandidera i delegationsvalet?

Information om delegationsvalet
Milja Leinonen Aalto Day Onessa 7.9.2021
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

I början av det nya läsåret

Aalto-universitetets studentkårs styrelseordförande Milja Leinonens tal på Aalto Day One.