Konståret: Kreativiteten flödar i poledance

År 2018 firar Aalto-universitetets studentkår sitt Konstår. För att uppmärksamma Konståret ger vi över ordet till kreativa människor och grupper som verkar i Aaltogemenskapen. I maj berättar poledanceföreningen Otanko om sin konst.
Otanko Kuva: Assi Vainikka
Bild: Assi Vainikka

Otanko, dvs. Otnäs poledanceförening, bildades för exakt tre år sedan av några poledanceentusiaster. Föreningen ordnar poledancetimmar för sina medlemmar varje vecka, andra aktiviteter med koppling till grenen, uppvisningar och tillfällen för utomstående att pröva på. Otanko har för närvarande cirka 150 medlemmar och 12 instruktörer.

Föreningen som verkar inom Aalto-universitetets studentkår ordnar danstimmar med tvärvetenskaplig stämning – förutom Aaltostudenter deltar också många studerande från t.ex. Helsingfors universitet. Det krävs absolut inte några förkunskaper för att kunna delta i verksamheten. Danstimmar ordnas också för nybörjare och över hälften av de nuvarande instruktörerna har själva hittat grenen genom Otankos timmar.

Poledance är en form av scenkonst som kombinerar dans och akrobatik, där rörelserna är vertikala och uppbyggda kring en cirka 45 mm tjock påle.

Grenen har sitt ursprung i kinesisk påle, en cirkusgren som utvecklades före vår tideräkning, och den indiska idrottsgrenen Mallakhamba från 1100-talet. Båda går ut på att utföra konststycken runt en lodrät påle som är tjockare och grövre än den som används i dag.

Poledance i sin nuvarande form är en ung gren. Den första studion öppnades på 1990-talet. Nya rörelser, tekniker och uttrycksformer utvecklas ständigt, vilket i jämförelse med grenar som utvecklats under en längre tid möjliggör exceptionellt omfattande kreativitet ända upp till världsmästerskapsnivå.

Poledance kan upplevas bland annat på uppvisningar under olika evenemang eller tävlingar på olika nivåer året om. Dessutom finns ett oändligt antal videor på nätet, särskilt på Instagram och Youtube. Du kan testa grenen t.ex. på Otankos timmar varje vecka. Nybörjartimmarna är öppna för vem som helst. I huvudstadsregionen finns också många kommersiella poledancestudior där du kan testa på grenen.

De flesta av våra aktiva har hittat grenen när de letat efter nya idrottsutmaningar och sätt att uttrycka sig själva genom dansen. Det är vanligt med en bakgrund inom idrott eller dans, även om det absolut inte krävs för att börja med poledance. Grenen är fascinerande eftersom även nybörjare kan göra och uttrycka mycket, men inte ens den bästa av dansare är färdig.

Många blir särskilt inspirerade av hur poledance i hög grad övergett benens begränsningar i sättet att röra sig och uttrycka sig: på pålen rör man sig i luften genom att bära upp kroppen med nästan alla kroppsdelar om vartannat. Ofta uppstår de vackraste rörelserna och formerna högt uppe i luften medan ben och armar frigörs för att forma vackra linjer.

Poledance är konst på samma sätt som andra dans- och akrobatikbaserade konstformer. Den kan väcka känslor, berätta historier och uttrycka dansarens inre värld.

För närvarande skiljer sig poledance från andra dansgrenar särskilt i att den möjliggör ett exceptionellt mått av kreativitet också på de högsta tävlingsnivåerna. Det finns inte ett enda uttryckssätt eller en enda stämning som är rätt i en poledancekoreografi, och förutom möjligheterna att kombinera de basrörelser som utvecklats finns ett stort svängrum att utveckla egna unika rörelser. Det finns inget sätt att dansa som är objektivt rätt eller fel.

Sara Ikonen
Ordförande för Otanko ry

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

White cap with blue embroidered text with the word "immigrant". In the background a framed poster with a photo of the same kind of cap.
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS konstsamling kompletterades med sex verk med temat fred

I slutet av år 2023 kompletterades Aalto-universitetets studentkårs konstsamling med sex konstverk. Verkansökningen som var öppen för medlemmarna i november hade temat "Peace- fred”.
Asukastoiminta
Blog Publicerat:

Sofia Tynkkynen, ordförande för ASY, bostadsrättsföreningen, berättar om sitt år i hyresgästdemokratin.

Sofia Tynkkynen, ordförande för ASY, bostadsrättsföreningen, berättar om sitt år i hyresgästdemokratin.
vanhempi naisoletettu osoittaa keraamisia taideteoksia Opiskelijakulttuurimuseon vitriineissä
Ajankohtaista Publicerat:

Öppen ansökning till AUS konstsamling

Ansökning till Aalto-universitetets studentkårs konstsamling pågår 17–30.11.2023.
asukaskokous en
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Engagera dig i medborgaraktion!

De årliga boendemötena närmar sig igen och det innebär en möjlighet att engagera sig och påverka ditt eget boende.