Hyr lokal eller skåpbil

Tillgängligheten i hyreslokalerna

I AUS lokaler har fästs allt mer uppmärksamhet vid tillgänglighet. En del lokaler är nästan tillgängliga och även lokalernas förhandsguidning har förbättrats. Med hjälp av dessa förändringar är lokalerna tillgängligare för alla användare. Vi vill beakta jämlikhet i vår verksamhet.

Tillgängliga lokaler

  Sievo Sauna

  Sievo Sauna  på Busholmen är vår tillgängligaste lokal. Tillgänglig ingång både till trappuppgången och lokalen. Passagen till bastulokalen är tillgänglig och där ryms man röra sig tillgängligt med rullstol. Tillgänglig passage till takterrassen. I lokalen finns en invalid toalett.

  Ossinsaunan keittiö ja avonainen ovi saunatilaan

  I Ossinsaunas uppehållsrum som lämpar sig för mångahanda bruk finns utrymme att röra sig med rullstol. Tillgänglig passage till både omklädningsrummet, duschutrymmet och bastun utöver ingången. Ytterdörren är tung att öppna t.ex. från en rullstol. I lokalen finns en invatoalett. I lokalen finns en invatoalett.  Bilen kan också parkeras längs gatan.

  Ossinkulma 4

  Det finns en tillgänglig ingång till den ljusa klubblokalen Ossinkulma, men dörren kan vara tung att öppna. I lokalen finns utrymme att röra sig med rullstol. I lokalen finns en inva-wc. Du kan komma med taxi till Ossinkulmas gård och i omgivningen kan man röra sig tillgängligt. Bilen kan parkeras längs med gatan.

  Vaasankatu10_sohvat

  Vasagatans kabinett och bastu är huvudsakligen tillgänglig som lokal, men passagen till terrassen är inte tillgänglig på grund av trappsteg.  En tillgänglig toalett finns endast i ingångsvåningen. Vid trappingången finns en hög tröskel.  Till lokalen i översta våningen tar man sig med en hiss som har utrymme för de flesta hjälpmedel. I Kabinettet finns utrymme att röra sig med hjälpmedel.  Passagen till bastun är tillgänglig. Gårdsområdet är tillgängligt.

  Otarannan kerhotila2

  Passagen till Otstrandens  klubbrum  är tillgänglig via rampen till källarvåningen. I klubblokalen och köket finns utrymme att röra sig med hjälpmedel. I lokalen finns inte en tillgänglig toalett. Gårdsområdet är  plant och det finns rikligt med parkeringsutrymme, men specifika tillgängliga parkeringsplatser finns inte.

  Otarannan kattosauna pukuhuone

  Otstrandens takbastu är huvudsakligen tillgängligt. Ingång med ramp finns bakom huset och till lokalen tar man sig med hiss. Passagen till  omklädnings- och tvättutrymmet är tillgänglig och det finns utrymme att röra sig med hjälpmedel.  I bastun ryms nödvändigtvis inte att röra sig med rullstol. Lokalens andra toalett är rymligare och kan fungera tillgängligt.  Passagen till balkongen är tillgänglig men passagen till takbastuns terrass är inte tillgänglig på grund av två trappsteg.

  Tatamisali_4

  Hjälpmedelanvändare har huvudsakligen tillräckligt med utrymme att röra sig i  Tatamisalen.  Tillgänglig passage till lokalen via ingången till Bistervägen 5 A:s ingång.

  Jämeräntaival 3

  I Spellokalen och i kokvrån finns utrymme att röra sig med hjälpmedel . Passagen till trappingången är tillgänglig, men ingången är inte tillgänglig på grund av en trappavsats.  Bistervägen 3 A har två små wc-utrymmen som inte är tillgängliga. 

  Takkakabinetti pöydät

  I braskabinettet finns utrymme att röra sig tillgängligt och möblemanget är flyttbart. Passagen till trappingången är tillgänglig men ingången är inte tillgänglig på grund av en 10 cm hög trappavsats. I trappan finns två små wc-utrymmen som inte är tillgängliga.  Både ytterdörren och dörren till Braskabinettet är tunga att öppna.

  Tillgänglighetssammanfattning

  Med Invalidförbundet ESKE:s ord: ”Tillgänglighet är fråga om att beakta människans mångfald. Rörelse-, hörsel-, syn och förståelsetillgänglighet är en central del av den byggda miljöns funktion.”  Beaktandet av tillgänglighet stöder människans välbefinnande och när det förverkligas garanterar det likvärdiga möjligheter för alla att delta och påverka i gemenskapen. På alla AUS hyreslokalers egna webbplatser finns noggrannare information om tillgänglighet  och en heltäckande bild fås bäst från denna sida.

  Enligt Riesa Consultative Oy:s tillgänglighetskartläggning är lokalerna indelat i tre klasser.

  1. I tillgängliga lokaler är det huvudsakligen möjligt att verka trots små svårigheter.
  2.  Tillgängliga lokaler har delvis olika brister av vilka mer information finns på lokalens egna sidor.
  3. Tillgängliga lokaler är svårtillgängliga speciellt på grund av branta trappor.
  Tillgänglig eller nästan tillgänglig Delvis tillgänglig/Svåritillgänglig Icke-tillgänglig
  Ossinkulma Byns vardagsrum Gorsu
  Ossinsauna Aktivitetslokalen Bistervägens takbastu
  Otstrandens takabastu OK 20 bastu- och festlokal
  (lilla och stora sidan samt bastun)
  OK 20 Yläkerta
  Otstrandens klubbrum Servin Mökki Strandbastun (stora ovh lilla sidan)
  Spellokalen Sitsiköket  
  Sievo Sauna Föreningslokalen  
  Braskabinettet    
  Tatamisalen    
  Vasagatan 10    

  Se noggrannare information om tillgänglighet genom att klicka på namnet.  Du får mer information av AUS medlemsservicesakkunniga. per e-post ([email protected]) eller titta in  på AUS servicebyrå  (Otsvängen 11).  

  Vår servicebyrå är nästan tillgänglig vid ingång från Otsvängen.  Du får vid behov hjälp med att öppna ytterdörren. Passagen till kundservicedisken och övrevåningens möteslokaler är tillgänglig. I kontorets övre våning finns en tillgänglig wc, med ingång från aulan. Assistanshundar är välkomna till lokalen.

  Beaktandet av tillgänglighet i evenemangsarrangemangen

  När du ordnar ett evenemang beakta att det ska vara så lätt som möjligt att ta sig till platsen. Berätta om eventuella brister i tillgänglighet och specialarrangemang och hur man tar sig till evenemanget.

  1. Är ingången till lokalen tillgänglig? Finns det en alternativ tillgänglig rutt?
  2.  Finns det en invalid toalett?
  3. Är alla serviceställen i lokalen tillgängliga? Förhindrar möblerna passage i lokalen?
  4. Hur nås lokalerna tillgängligt? Invalidparkeringsmöjlighet?
  5. Har tillgänglighet beaktats i evenemangsprogrammet och innehållet?
  6. Berätta varifrån fås mer information om tillgängligheten och vem av arrangörerna är kontaktperson i tillgänglighetsärenden.
    

  Vad allt kan man beakta utöver valet av lokal?

  Beträffande tillgänglighetsteman kan man  även beakta när evenemanget planeras - information och evenemangsinnehåll samt ärenden som befrämjar upplevelsen av att vara välkommen. Se tipsen till exempel på Invalidförbundets tillgänglighetscentrals sida Esteettömän tapahtuman tarkistuslista.

  På distansevenemang kan du beakta tillgänglighet så att det inte i talarutrymmet finns oljud eller genom att skicka talet som text till deltagaren. Du kan även kontrollera om applikationen för distansevenemanget  stöder skärmdelningsprogram och automatiska livetextnings verktyg (Google Meet).

  Tillgänglighet handlar om beaktandet av människans mångfald.

  Esteettömyyskeskus ESKE ja Invalidiliitto ry

  Aktuellt om hyreslokaler

  Musta kulkukoodilaite tiiliseinällä

  Passagekoder i många av AUS evenemangslokaler, tillgänglighetsuppdateringar och automatiskt uppvärmda bastur

  Istället för nycklar har passagekoder tagits i bruk för många lokaler och på webbplatsen finns bättre tillgänglighetsinformation. Basturna kan värmas upp själv vid lämplig tidpunkt.

  Passagekoder i många av AUS evenemangslokaler, tillgänglighetsuppdateringar och automatiskt uppvärmda bastur
  Otaniemen kampuksella fukseja orientaatioviikolla.

  Organisering av säkra evenemang - instruktioner för AUS föreningar

  Den här instruktionen innehåller AUS anvisningar och rekommendationer om evenemangsarrangemang för föreningarna i undantagssituationen som gäller.

  Organisering av säkra evenemang - instruktioner för AUS föreningar
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
  Dela
  URL kopierat