Halloped är ett vackert ord, trots att det inte är latinskt

Nu när december nästan är här söker Aalto universitetets studentkår nya ivriga studeranderepresentanter. Suvi Vendelin berättar vad du kan lära dig och åstadkomma som halloped.
Suvi Vendelin

Möten, studiepoäng, stjärnpinsen. Tre saker som man kommer att tänka på när man tänker på ordet halloped, om man inte vet bättre. Och inget fel med det; en gammal prorektor vid Aalto universitetet trodde länge att ”det främmande ordet halloped” betyder något fint på latin. Jag skulle gärna kunna tro på det själv, eftersom de tre orden som förkortningen i fråga består av är de alltid så tilldragande finska orden hallinto, opiskelija och edustaja, d.v.s. förvaltningen, student och representant.

Nu när december nästan är här söker Aalto universitetets studentkår nya ivriga studentrepresentanter till många olika beslutsorgan och studiegrupper vid Aalto för det kommande året. Gruppmedlemmarna behandlar ämnen som gäller välbefinnande, finansiering, kandidatförnyelser, hybridföreläsningar, jämlikhet eller engelskspråkiga program. Man skulle också kunna nämna Sisu.

För närvarande är jag studentrepresentant för Aalto universitetets styrelses tillsättningskommitté, och där inser man möjligheterna som vårt unika universitet har att påverka världen, samhället och studenternas vardag. Det som studenter vill prata om med universitetet är inte trivialt.

Som studentrepresentant får man på ett unikt sätt se hur till exempel punkten om gemenskapen och välbefinnandet i Aaltos strategi har påverkat målen när man behandlar kursers belastning, och hur det till slut konkret syns i kursplanerna och möten för olika branschers organ. Många diskussionsöppningar, till exempel behovet av studiepsykologer, har kommit från studenter.

Som studentrepresentant lär man sig viktiga färdigheter, till exempel att lyfta fram sina egna tankar på ett möte eller hur viktigt det är att vara modig nog att ställa svåra frågor. Emellertid är den största lärdomen för varje studentrepresentant den här: man påverkar inte stora helheter ensam. Samtidigt som universitetets olika fakulteter och högskolor kan vara omedvetna om vad som händer i en annan högskola, är studentpresentanter oersättliga resurser som snabbt delar information som omfattar hela universitetet med varandra.

Detta är också det bästa med att agera som studentrepresentant. Man får se världen och samhället som man studerar i mer omfattande – och det som motiverar mest är att du kan i främsta leden medverka i att utveckla Aalto-gemenskapen och dess studievägar ännu bättre.

Om förkortningen halloped skulle utvecklas i dag, skulle jag vilja bilda den av dessa ord: studentgemenskapen, kaffestunder, intresse. Till all lycka finns det redan för många nya förkortningar i studievärlden.

Suvi Vendelin
halloped

Ansökningen som studentrepresentant i Aalto universitetets förvaltning är öppen till 30.11 kl 23.59. Titta på utlysningen och ansöka på beta.halloped.fi!

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Diversity December
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Diversity December

I kampanjen Diversity December diskuterar vi mångfalden i vår gemenskap och olika former av diskriminering. I denna blog ska vi uppdatera mer information om ämnet under kampanjen.
Delegationen representerar studentkåren vare sig man röstar eller ej. #AYYRepCo
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Delegationen representerar dig – rösta i valet!

I denna blogg skriver delegationspensionär Ellen Heikkilä varför det är viktigt att rösta i delegationsvalet.
Valtava, ulkonäköään vaihtava opiskelijahahmo, jonka ympärillä ja käsivarsilla muut opiskelijat mm. saunovat, ratsastavat alpakalla ja sammuttavat ison opiskelijan palavaa kenkää. Opiskelija kulkee pitkin AYY:n strategian viitoittamaa tietä.
Blog Publicerat:

AUS strategi – handlingar för världens bästa studentliv

Sambandet mellan handlingar och strategin är svårt att förstå om man inte känner till AUS strategi. För att strategin ska vara så lättillgänglig, inspirerande, idéväckande och imponerande som möjligt hjälper den visuella profilen att strukturera den. Strategins visuella profil är en kombination av videobild, text, illustration och symbolik.
Milja Leinonen Aalto Day Onessa 7.9.2021
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

I början av det nya läsåret

Aalto-universitetets studentkårs styrelseordförande Milja Leinonens tal på Aalto Day One.