Föreningslista

Internationella föreningar

Såväl du är utbytesstudent, internationell examensstuderande som purfinsk så kan du bekanta dig med människor från alla världens hörn i internationella föreningar. Många ämnesföreningar erbjuder också program för internationella studenter, om de har många internationella studeranden i sin medlemskår.
Acas logo

Aalto Community of African Students

Aalto Community of African Students on AYY:n alainen yhdistys, joka tuo afrikkalaiset ja Afrikasta kiinnostuneet opiskelijat yhteen jakamaan ideoita yrittäjyydestä, teknologiasta ja vapaaehtoistoiminnasta.

Aalto_Russian_speaking_association_ARA.jpg

Aalto Russian-speaking Association ry (ARA)

Aalto Russian-speaking Association ry eli "ARA" on kansainvälinen Aalto-yliopiston opiskelijayhdistys. Yhdistyksen missiona on yhdistää ja järjestää tapahtumia kaikille slaavilaisista kielistä ja kulttuurista kiinnostuneille opiskelijoille. Tapahtumamme ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

ARA aloitti toiminnan vuoden 2020 lopulla, jolloin perustettiin telegram ryhmä nimellä t.me/aaltorussian . Ryhmä on avoin ja innostamme kaikkia kiinnostuneita liittymään! 

ATA

Aalto Turkish-speaking Association ry (ATA)

Aalto Turkish-speaking Association ry är en förening vars syfte är att bidra till solidariteten inom Aalto-gemenskapen genom att föra samman turkiska språk- och kulturentusiaster. Vi finns till för att varje turkisktalande medlem i denna kärleksfulla gemenskap kan ropa ut "As bayrakları!" när de ser något turkiskt på vårt vackra campus.

Vi är en ny förening. För att uppnå vårt mål planerar vi att ordna diverse evenemang med en glimt av turkisk kultur. Naturligtvis är alla som är intresserade av det turkiska språket och kulturen välkomna att delta i våra evenemang.

Vi kommer att publicera information om våra evenemang från och med januari 2023 på kanalerna nedan.

Du når oss via för samarbetsmöjligheter eller eventuella förfrågningar, kommentarer, hälsningar mm.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Aegee Helsinki

AEGEE-Helsinki

AEGEE on Euroopan suurin poikkitieteellinen opiskelijajärjestö, jolla on yli 12000 jäsentä yli 200:ssa Euroopan yliopistokaupungissa. Toiminnamme päätavoitteena on Euroopan opiskelijoiden välisen yhteistyön ja liikkuvuuden edistäminen paikallisten tapahtumien ja kulttuurivaihtojen kautta. AEGEE on vapaaehtoisvoimin toimiva, poliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon järjestö.

Järjestössämme on opiskelijoita sekä Helsingin yliopistosta että Aalto-yliopistosta, ja tapahtumia koordinoi 8-henkinen hallitus. Toimintaa meillä on paikallisesti joka kuukausi ja euroopanlaajuisia tapahtumia järjestämme vastaavasti noin kolme kertaa vuodessa. Lisäksi jäsenillä on mahdollisuus osallistua Euroopan muiden antennojen järjestämiin tapahtumiin, joita riittää lähes vuoden jokaiselle viikolle!

Jos koet olevasi ulospäin suuntautunut, kiinnostunut mahdollisuuksista Euroopassa ja halukas kehittämään kielitaitojasi rattoisassa kansainvälishenkisessä ilmapiirissä, olemme hakemasi järjestö! Mukaan toimintaan voi lähteä milloin tahansa!

Aiesec logo

AIESEC Aalto

AIESEC Aalto on osa maailman suurinta opiskelijajärjestöjen verkostoa. Yhdistyksemme tavoitteena on lisätä kulttuurien välistä ymmärrystä sekä kehittää opiskelijoiden johtajuustaitoja. Järjestämme Aalto-yliopiston opiskelijoille mahdollisuuksia lähteä vapaaehtoistyöhön ulkomaille ja jäsenille kansallisia koulutusseminaareja yhteistyössä Suomen muiden AIESEC-järjestöjen kanssa.

Jäsenemme järjestävät infotapahtumia vapaaehtoistyökohteista, auttavat ulkomaille lähteviä opiskelijoita käytännön järjestelyissä, sekä organisoivat suomalaisille yrityksille ja yhteisöille ulkomailta tulevia työharjoittelijoita sekä vapaaehtoisia.

Jäsenistömme on kansainvälistä ja yhdistyksen toiminnassa pääkielenä on englanti, tervetuloa mukaan toimintaan!

Best_Helsinki_logo

BEST Helsinki

Board of European Students of Technology eli lyhyesti BEST on eri Euroopan yliopistoissa toimiva voittoa tavoittelematon opiskelijajärjestö, jonka tavoitteena on muun muassa tukea opiskelijoiden akateemista kasvamista tarjoamalla erilaisia oppimisympäristöjä kuten kursseja ja tapahtumia. Kaiken oppimisen rinnalla on lukuisia sosiaalisia aktiviteetteja ja mahdollisuuksia tutustua uusiin ystäviin. Kurseihin voi hakea jokainen tekniikan opiskelija. Lisätietoa kursseista BESTin kansainväliseltä nettisivuilta www.best.eu.org.

BEST Helsinki on osa 96 muun paikallisjärjestön suurta verkostoa ja lisäksi toimimme muiden opiskelijoiden kanssa yhteistyössä Aalto-yliopistossa. Kaikki opiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan toimintaamme ympäri vuoden. Liittymällä observer chat:mme telegrammissa, pääset helposti ajan tasalle tulevista paikallisista ja kansainvälisistä tapahtumistamme sekä aktiviteeteistamme.

CEMS club logo_uusi

CEMS Club Helsinki

Ämnesklubb för CEMS- och Global Management-studenter. 

CSSA

Chinese Students & Scholars Association at Aalto University

Aalto-yliopiston kiinalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden yhdistys (CSSA-Aalto) on voittoa tavoittelematon, ei-uskonnollinen, ei-poliittinen julkisen hyvinvoinnin järjestö, joka palvelee Aalto-yliopistossa opiskelevia ja työskenteleviä kiinankielisiä opiskelijoita. Tavoitteena on auttaa kiinalaisia opiskelijoita ja tutkijoita sopeutumaan ja integroitumaan suomalaiseen opiskelu- ja työympäristöön mahdollisimman nopeasti.

Yhdistyksen pääasialliset vastuunalueet ovat muun muassa:

1. Kulttuuri- ja urheilutoiminnan järjestäminen ymmärryksen ja ystävyyden edistämiseksi eritaustaisten Aalto-yliopiston opiskelijoiden ja tutkijoiden keskuudessa.
2. Yhteistyössä Kiinan konsulaatin kanssa kiinalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden elämässä ja työssä esiintyvien ongelmien ratkaisemiseksi.
3. Lisää tuntemusta kiinalaista kulttuuria kohtaan ja edistää akateemista ja kulttuurillista vuorovaikutusta Kiinan ja Suomen välillä.

Erasmus Student Network Aalto University

Erasmus Student Network Aalto University (ESN Aalto)

ESN Aalto är den lokala delen av Erasmus studenters nätverk. ESN Aalto strävar efter att förbättra integrationen av internationella studenter i den finska kulturen såväl som i Aalto universitetets studentkrets. Lika viktigt är att främja internationella utbytesmöjligheter för finska studenter och att erbjuda dem nya möjligheter att träffa människor från olika kulturer och nationaliteter. ESN Aalto organiserar möten, sociala evenemang, fritidsaktiviteter, excursioner och resor både för sina medlemmar och andra studenter vid Aalto universitetet. ESN Aalto ordnar även aktiviteter för att främja informationsflödet bland finska studenter som är intresserade av utbytesstudier och utbytersstudenter från länderna av intresse.

Kaledonistit_logo

Kaledonistit 

Kaledonistit är en förening som anordnar praktikantutbyte mellan universiteten i huvudstadsregionen och Hart House vid University of Toronto. Föreningen har varit verksam från och med år 1951. Utbytesprogrammet påbörjades av Tekniska högskolans studentkår, men numera ingår även de övriga högskolorna inom Aalto-universitetet i utbytet, samt studentkårerna vid både Helsingfors universitet och Svenska Handelshögskolan. I Kanada är utbytesprogrammet känt vid namnet Hart House Finnish Exchange.

Utbytet sker cykliskt med fyra års mellanrum. Hösten 2018 valde vi sju finska studerande som kommer tillbringa sommaren 2019 i Toronto. År 2021, agerar denna finska grupp värd för en lika stor grupp kanadensiska studerande i Helsingforsregionen. År 2022 väljs det återigen en ny grupp finska studeranden för att erövra Kanada.

I utbytet i Kanada har det traditionellt ingått en två veckor lång introduktionsresa i Kanada. Efter resan påbörjas en ca två månader lång praktikperiod i ett kanadensiskt företag. Under sommaren kommer deltagarna i utbytet ingående bekanta sig med den kanadensiska livsstilen, kulturen och näringslivet.

KY sub logo_uusi

KY-Sub

Ky internationell underkommitté grundades år 2006. Det är en organisation som organiserar olika evenemang och fester för utbytesstudenter och internationella examensstuderande. KY-Sub vill också gärna samarbeta med andra internationella organisationer. Evenemangen är riktade åt utbytesstudenter men finska och internationnella studenter är också härligt välkomna att delta! Vi har till syfte att göra varje år det bästa utbytesår för alla, också för de finska studenter!

Delta i Ky-Sub och njut av den internationella miljön!

Nesu-Probba logo

NESU-Probba

NESU-Probba on Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksella toimiva rekisteröity yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on tuoda yhteen kauppatieteiden opiskelijoita eri kaupungeista ja täten edesauttaa Mikkelin kampuksen sekä muiden kauppatieteiden opiskelijoiden verkostoitumista.

NESU-Probban pääasialliseen toimintaan kuuluu akateemisten pöytäjuhlien eli sitsien järjestäminen. Yhdistyksen järjestämille sitseille osallistuminen ei vaadi yhdistyksen jäsenyyttä minkä vuoksi yhdistyksen viralliseen jäsenistöön kuuluu vain kuluvan sekä edellisen vuoden hallituksien jäsenet.

Nippoli logo

Nippoli ry

Nippoli ry:n tavoitteena on ajaa japanin kulttuurin ja kielen asiaa tukemalla opiskelua sekä auttaa japanilaisia vaihto-opiskelijoita Aalto-yliopistossa. Järjestämme myös lämminhenkisiä tapahtumia pääseudulla opiskelevien vaihto-opiskelijoiden ja japanista kiinnostuneiden suomalaisten kanssa.

Suurimpia tapahtumiamme ovat noin neljä kertaa vuodessa järjestettävät saunaillat, joissa saunomisen lisäksi tehdään niin japanilaista kuin suomalaistakin ruokaa. Tapahtumissamme on mahdollista tutustua muihin Japanista kiinnostuneisiin opiskelijoihin, sekä tietysti japanilaisiin vaihto-opiskelijoihin.

Tervetuloa pitämään hauskaa hyvässä seurassa ja luomaan kansainvälisiä ystävyyssuhteita, jotka kestävät parhaimmillaan läpi elämän. Monen entisen aktiivisen jäsenemme elämä onkin lopulta vienyt Japaniin asumaan ja työskentelemään. Useimmat jäsenemme ovat myös menneet vaihtoon jossain kohti opintojaan tai suunnittelevat lähtevänsä lähitulevaisuudessa.

Tiedotamme tapahtumistamme kotisivuilla, sähköpostilistalla, Telegram-ryhmässä ja Facebookissa. Liity ihmeessä mielenkiintoisiin keskusteluihin Japanista kanavissamme!

S.U.R.

S.U.R.

The purpose of S.U.R. is to foster a community of comfort, support and expression for Latin American university students.

S.U.R. also seeks to make visible voices from Latin America and other regions of the world.  It is a space of dialogue, where uncomfortable conversations emerge, an artefact to engage with socio-ecological issues from a global south perspective.

S.U.R. is all of the shapes that these processes take.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat