Föreningslista

Internationella föreningar

Såväl du är utbytesstudent, internationell examensstuderande som purfinsk så kan du bekanta dig med människor från alla världens hörn i internationella föreningar. Många ämnesföreningar erbjuder också program för internationella studenter, om de har många internationella studeranden i sin medlemskår.
Acas logo

Aalto Community of African Students

Aalto Community of African Students on AYY:n alainen yhdistys, joka tuo afrikkalaiset ja Afrikasta kiinnostuneet opiskelijat yhteen jakamaan ideoita yrittäjyydestä, teknologiasta ja vapaaehtoistoiminnasta.

Amca logo

Aalto Management Consulting Association

Aalto Management Consulting Association (AMCA) on konsultointiin erikoistunut yhdistys.

Haluamme tarjota kaikki tarvittavat työkalut case haastattelua varten: esimerkiksi tarjoamme case harjoitteluita, yritysvierailuita, ja opetamme miten haastattelussa tulisi kommunikoida. Tarjoamme AMCAn jäsenille:

  • Case harjoittelu työpajoja
  • Alumniverkoston ylläpito
  • Yhteistyötä yritysten kanssa
  • Yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa Aallossa

Liity AMCAn jäseneksi

Aegee Helsinki

AEGEE-Helsinki

AEGEE on Euroopan suurin poikkitieteellinen opiskelijajärjestö, jolla on yli 12000 jäsentä yli 200:ssa Euroopan yliopistokaupungissa. Toiminnamme päätavoitteena on Euroopan opiskelijoiden välisen yhteistyön ja liikkuvuuden edistäminen paikallisten tapahtumien ja kulttuurivaihtojen kautta. AEGEE on vapaaehtoisvoimin toimiva, poliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon järjestö.

Järjestössämme on opiskelijoita sekä Helsingin yliopistosta että Aalto-yliopistosta, ja tapahtumia koordinoi 8-henkinen hallitus. Toimintaa meillä on paikallisesti joka kuukausi ja euroopanlaajuisia tapahtumia järjestämme vastaavasti noin kolme kertaa vuodessa. Lisäksi jäsenillä on mahdollisuus osallistua Euroopan muiden antennojen järjestämiin tapahtumiin, joita riittää lähes vuoden jokaiselle viikolle!

Jos koet olevasi ulospäin suuntautunut, kiinnostunut mahdollisuuksista Euroopassa ja halukas kehittämään kielitaitojasi rattoisassa kansainvälishenkisessä ilmapiirissä, olemme hakemasi järjestö! Mukaan toimintaan voi lähteä milloin tahansa!

Aiesec logo

AIESEC Aalto

AIESEC Aalto on osa maailman suurinta opiskelijajärjestöjen verkostoa. Yhdistyksemme tavoitteena on lisätä kulttuurien välistä ymmärrystä sekä kehittää opiskelijoiden johtajuustaitoja. Järjestämme Aalto-yliopiston opiskelijoille mahdollisuuksia lähteä vapaaehtoistyöhön ulkomaille ja jäsenille kansallisia koulutusseminaareja yhteistyössä Suomen muiden AIESEC-järjestöjen kanssa.

Jäsenemme järjestävät infotapahtumia vapaaehtoistyökohteista, auttavat ulkomaille lähteviä opiskelijoita käytännön järjestelyissä, sekä organisoivat suomalaisille yrityksille ja yhteisöille ulkomailta tulevia työharjoittelijoita sekä vapaaehtoisia.

Jäsenistömme on kansainvälistä ja yhdistyksen toiminnassa pääkielenä on englanti, tervetuloa mukaan toimintaan!

Best_Helsinki_logo

BEST Helsinki

Board of European Students of Technology eli lyhyesti BEST on eri Euroopan yliopistoissa toimiva voittoa tavoittelematon opiskelijajärjestö, jonka tavoitteena on muun muassa tukea opiskelijoiden akateemista kasvamista tarjoamalla erilaisia oppimisympäristöjä kuten kursseja ja tapahtumia. Kaiken oppimisen rinnalla on lukuisia sosiaalisia aktiviteetteja ja mahdollisuuksia tutustua uusiin ystäviin. Kurseihin voi hakea jokainen tekniikan opiskelija. Lisätietoa kursseista BESTin kansainväliseltä nettisivuilta www.best.eu.org.

BEST Helsinki on osa 96 muun paikallisjärjestön suurta verkostoa ja lisäksi toimimme muiden opiskelijoiden kanssa yhteistyössä Aalto-yliopistossa. Kaikki opiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan toimintaamme ympäri vuoden. Liittymällä observer chat:mme telegrammissa, pääset helposti ajan tasalle tulevista paikallisista ja kansainvälisistä tapahtumistamme sekä aktiviteeteistamme.

CEMS club logo_uusi

CEMS Club Helsinki

CEMS Club Helsinki auttaa jäseniään luomaan ainutlaatuisen verkoston ja omaksumaan ”CEMS yhteishengen”. CEMS yhteishenki on yhdistelmä uteliaisuutta, intohimoista asennetta ja vastuullisuutta, ja se auttaa jäseniä kasvamaan huomisen johtajiksi.

Lue lisää CEMS Master in International Management -ohjelmasta osoitteessa: www.cems.org.

cssa

Chinese Students & Scholars Association at Aalto University

Aalto-yliopiston kiinalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden yhdistys (CSSA-Aalto) on voittoa tavoittelematon, ei-uskonnollinen, ei-poliittinen julkisen hyvinvoinnin järjestö, joka palvelee Aalto-yliopistossa opiskelevia ja työskenteleviä kiinankielisiä opiskelijoita. Tavoitteena on auttaa kiinalaisia opiskelijoita ja tutkijoita sopeutumaan ja integroitumaan suomalaiseen opiskelu- ja työympäristöön mahdollisimman nopeasti.

Yhdistyksen pääasialliset vastuunalueet ovat muun muassa:

1. Kulttuuri- ja urheilutoiminnan järjestäminen ymmärryksen ja ystävyyden edistämiseksi eritaustaisten Aalto-yliopiston opiskelijoiden ja tutkijoiden keskuudessa.
2. Yhteistyössä Kiinan konsulaatin kanssa kiinalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden elämässä ja työssä esiintyvien ongelmien ratkaisemiseksi.
3. Lisää tuntemusta kiinalaista kulttuuria kohtaan ja edistää akateemista ja kulttuurillista vuorovaikutusta Kiinan ja Suomen välillä.

ESN-aalto logo

ESN Aalto

ESN Aalto är en del av ESN Finland och det europeiska Erasmus Student Network. Föreningens syfte är att ordna olika evenemang, huvudsakligen för utbytesstuderande och internationella examensstuderande vid Aalto-universitetet, vare sig de kommit hit via Erasmus programmet eller någon annan väg. Även finländare är välkomna. Uppdaterad information om våra evenemang hittas i vår Facebook-grupp och på webbsidan.

Kaledonistit_logo

Kaledonistit 

Kaledonistit är en förening som anordnar praktikantutbyte mellan universiteten i huvudstadsregionen och Hart House vid University of Toronto. Föreningen har varit verksam från och med år 1951. Utbytesprogrammet påbörjades av Tekniska högskolans studentkår, men numera ingår även de övriga högskolorna inom Aalto-universitetet i utbytet, samt studentkårerna vid både Helsingfors universitet och Svenska Handelshögskolan. I Kanada är utbytesprogrammet känt vid namnet Hart House Finnish Exchange.

Utbytet sker cykliskt med fyra års mellanrum. Hösten 2018 valde vi sju finska studerande som kommer tillbringa sommaren 2019 i Toronto. År 2021, agerar denna finska grupp värd för en lika stor grupp kanadensiska studerande i Helsingforsregionen. År 2022 väljs det återigen en ny grupp finska studeranden för att erövra Kanada.

I utbytet i Kanada har det traditionellt ingått en två veckor lång introduktionsresa i Kanada. Efter resan påbörjas en ca två månader lång praktikperiod i ett kanadensiskt företag. Under sommaren kommer deltagarna i utbytet ingående bekanta sig med den kanadensiska livsstilen, kulturen och näringslivet.

KY sub logo_uusi

KY-Sub

Ky internationell underkommitté grundades år 2006. Det är en organisation som organiserar olika evenemang och fester för utbytesstudenter och internationella examensstuderande. KY-Sub vill också gärna samarbeta med andra internationella organisationer. Evenemangen är riktade åt utbytesstudenter men finska och internationnella studenter är också härligt välkomna att delta! Vi har till syfte att göra varje år det bästa utbytesår för alla, också för de finska studenter!

Delta i Ky-Sub och njut av den internationella miljön!

Nesu-Probba logo

NESU-Probba

NESU-Probba on Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksella toimiva rekisteröity yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on tuoda yhteen kauppatieteiden opiskelijoita eri kaupungeista ja täten edesauttaa Mikkelin kampuksen sekä muiden kauppatieteiden opiskelijoiden verkostoitumista.

NESU-Probban pääasialliseen toimintaan kuuluu akateemisten pöytäjuhlien eli sitsien järjestäminen. Yhdistyksen järjestämille sitseille osallistuminen ei vaadi yhdistyksen jäsenyyttä minkä vuoksi yhdistyksen viralliseen jäsenistöön kuuluu vain kuluvan sekä edellisen vuoden hallituksien jäsenet.

Nippoli logo

Nippoli ry

Nippoli är en organisation för japanska språk studenter, japans japanese utbytesstudent och vem som hälst som är interesserad av Japan eller japanska kulturen. Vi organiserar ett brett spektrum av händelser i Aalto-Universitetet och på andra håll i huvudstadsregionen för japanska utbytesstudenter och finländare som studerar japanska.

För större evenemang hålls fyra gånger per år, bastu kvällar, som har dragit folk att alltid vara upp till viken. Bileissämme lätt att lära känna andra studenter som är intresserade i Japan och naturligtvis de japanska utbytesstudenter. Tillfället fungerade som finländarnaär mer bekanta rätter, liksom japanska kulinariska läckerheter.

Föreningen var en av de ändamål är att presentera finländsk till japanska och vice versa.Men det finns fortfarande en hel del händelser som uppfanns av den japanska kan göra,och människor under sken av ett besök. Välkommen till det roliga i gott sällskap, och för att skapa internationella vänskapsband som varar genom livet som bäst. Irasshaimase!

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat