Förändringar under boendet

När en hyresgäst flyttar ut ur en familje- eller kompisbostad

Ska en av hyresgästerna i din bostad flytta ut? På den här sidan finns anvisningar om vad ni ska göra när en av hyresgästerna i en familje- eller kompisbostad flyttar ut.
Kuva, jossa ihmiset kävelee poispäin

Att bli kvar i bostaden

Om du bekräftar din kompis uppsägningsmeddelande och meddelar att du vill bli kvar i bostaden får du ett hyresavtal som täcker hyresvärdens uppsägningstid. Uppsägningstiden är tre månader om ert avtal tagit mindre än ett år och sex månader om den tagit mer än ett år. Du har dock fortfarande rätt att säga upp ditt avtal med en kalendermånads uppsägningstid om du bestämmer dig för att flytta ut tidigare ur bostaden.

Om du vill bli kvar i bostaden för en längre tid än hyresvärdens uppsägningstid ska du inte godkänna uppsägningsanmälan utan meddela om ditt önskemål om att bli kvar i bostaden per epost: [email protected]. Vi kan inte lova att du får bli kvar i bostaden då AUS tvåor och större bostäder huvudsakligen är till för flera personer. I en del mindre efterfrågade tvåor kan det ändå vara möjligt att bli kvar ensam. Observera att det är mer ett undantag än regel.

Om du meddelar att du vill bli kvar i bostaden då kompisen flyttar ut har du ansvar för hela bostaden och dess hyra.

Du kan även bli kvar i bostaden genom att skaffa en ny rumskompis dvs. genom att göra ett  kompisbyte.

Kompisbyte

Om din nuvarande kompis eller partner flyttar ut ur bostaden och du vill bli kvar och bo i en kompis-eller familjebostad där det inte är möjligt att bo ensam kan du söka en ny kompis till bostaden. Då kan du göra ett kompisbyte för bostaden. Om du planerar kompisbyte ska du inte bekräfta uppsägningsanmälan så att din bostad inte erbjuds vidare. Du får dagligen en påminnelse från Domo om att bekräfta uppsägningsmeddelandet men låt bli att beakta det i det här fallet.

Du kan göra ett kompisbyte, om:

  1. Du har bott i bostaden med din tidigare rumskompis i minst två månader.
  2. Den nya invånaren är medlem i AUS och har boenderätt kvar.

Fyll i bostadsansökan för din nuvarande bostad tillsammans med den nya kompisen och meddela om kompisbytesplanerna till boendeservicen per epost: [email protected]. Kompisbytet kan förvägras av motiverade orsaker (t.ex. på grund av obetalda hyror) även om ovanstående villkor skulle uppfyllas.

Om du gör ett kompisbyte med en nuvarande AUS invånare har hen en månads uppsägningstid från sin nuvarande bostad. Det här kan betyda att du måste bo kvar i bostaden ensam i en månad innan din kompis kan flytta in. Du kan ändå underuthyra din bostad under denna tid.

Byte av bostad till en mindre bostad

Om den andra invånaren flyttar ut och du skulle vilja flytta till en mindre bostad kan du ansöka om bostadsbyte om du har bott i din nuvarande bostad i över ett halvt år. I det här fallet kan du ändå inte välja bostad utan AUS erbjuder dig en ledig bostad. Erbjudandena beror helt på om det finns lediga bostäder. Därför rekommenderar vi att du blir kvar i din nuvarande bostad tills du erbjuds en ny bostad.

Läs mer om bostadsbyte.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat