Förändringar under boendet

Andrahandsuthyrning av bostad

AUS bostäder kan under vissa förutsättningar hyras ut i andra hand. På den här sidan finns anvisningar om underuthyrning och andrahandsuthyrning. Kom ihåg att meddela AUS om du tillfälligt överlåter din bostad till någon annan!
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_7

Underuthyrning

Underuthyrning innebär att huvudhyresgästen själv bor i bostaden och hyr ut en del av den till en underhyresgäst.

Underhyresgästen ska anvisas en del av bostaden, och därför kan inga underhyresgäster tas till exempel till ettor och studentrum. Den som vill får ändå bo i en etta tillsammans med en partner eller vän. Om någon annan flyttar in med dig i din etta kan du meddela AUS via Domo om du vill. Då förmedlas informationen också till servicebolaget.

Det lönar sig att göra en anmälan om underuthyrning till AUS via Domo så att vi vet vem som bor i din bostad. När vi via Domo fått en anmälan om underhyresgästen kan också den personen vid behov sköta ärenden hos boendeservicen eller servicebolaget.

Här finns en färdig mall för underhyresavtal (på finska):

 

 

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning innebär att huvudhyresgästen tillfälligt hyr ut sin bostad till en eller flera andrahandshyresgäster och under den tiden inte själv bor i bostaden.

Enligt lagen om hyra av bostadslägenhet får en bostad inte utan hyresvärdens samtycke upplåtas att användas av någon annan, dvs. det krävs ett separat tillstånd för andrahandsuthyrning. Du ansöker om ett sådant tillstånd genom att skapa en anmälan om andrahandsuthyrning i Domo och till den bifoga avtalet som ska vara undertecknat av huvudhyresgästen och andrahandshyresgästen samt en redogörelse över orsaken till andrahandsuthyrningen.

När och till vem kan jag hyra ut min bostad i andra hand?

Sommartid (den 1 april–den 30 september) får du hyra ut din bostad i andra hand för högst fyra månader till vem som helst och av vilken anledning som helst.

Utanför sommarsäsongen får du hyra ut bostaden till vem som helst, men inte av vilken anledning som helst. Då måste orsaken vara någon av följande:

    • Fullgörande av militär- eller civiltjänstgöring
    • Utbytesstudier
    • Studierelaterad arbetspraktik eller JOO-studier utanför närliggande kommuner (Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla)
    • Annat vägande skäl

Observera också att boenderätten endast kompenseras om bostaden hyrs ut i andra hand till en annan AUS-medlem.Du kan till exempel verifiera medlemskapet genom att be att få se ett kvitto på betald medlemsavgift. Läs mer om kompensering av boenderätt.

Övriga villkor

Bostaden ska hyras ut i andra hand med samma villkor och hyra som i ditt eget hyresavtal. Du kan ändå begära en hyressäkerhet och en rimlig ersättning av hyresgästen till exempel för användning av dina möbler. Dessa övriga kostnader ska anges separat i andrahandshyresavtalet.

AUS rekommenderar att hyresgästen alltid betalar hyran till huvudhyresgästen och huvudhyresgästen till AUS. Detta säkerställer att hyran betalas i tid.

Att hitta en andrahandshyresgäst är alltid huvudhyresgästens eget ansvar. Du kan försöka hitta en lämplig hyresgäst genom att placera en annons på Aalto Marketplace eller Facebook-gruppen Teekkarikylän markkinat.

En färdig avtalsmall för andrahandshyresavtal finns här (på finska).

Jälleenvuokrauksesta tulee ilmoittaa Domon kautta vähintään kuukautta ennen jälleenvuokraussopimuksen alkamista. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, jotta se ehditään tarkastaa ennen jälleenvuokrauksen alkamista. Jos asunto jälleenvuokrataan ilman AYY:n lupaa, on AYY:lla oikeus purkaa päävuokralaisen vuokrasopimus.

Alivuokraussopimuksen voi tehdä toistaiseksi voimassaolevaksi, mutta jälleenvuokraussopimukset ovat aina määräaikaisia. Jälleenvuokraussopimuksen voi solmia korkeintaan vuodeksi. 

Hur ska jag anmäla underuthyrning och uthyrning i andra hand?

En anmälan om uthyrning i andra hand måste alltid göras via Domo, och alltså inte till exempel per e-post. I Domo gör du anmälan via ditt hyresavtal genom att klicka på punkten under- och andrahandsuthyrning i hyresavtalets övre kant.

Välj först vilketdera du vill göra. I följande fält ska du ange e-postadressen till din andrahandshyresgäst. Domo skickar en inbjudan och ber personen logga in eller registrera sig i Domo. Om andrahandshyresgästen inte besvarar inbjudan skickas din anmälan inte till AUS för handläggning.

Ange i fältet för orsaken varför du hyr ut din bostad i andra hand. Du behöver också en bilaga där orsaken framgår. Bilagan ska vara ett officiellt intyg.

Bifoga under punkten Avtal hyresavtalet som ska vara undertecknat av dig själv och din hyresgäst.

Ange till sist för vilken tid du hyr ut bostaden och skicka anmälan genom att klicka Skapa.

Kuvapankki_Tiedonhaku_1

Kompensering av boenderätt

AUS boenderätt kan kompenseras för den tid som hyresgästen inte kunnat utnyttja boendeservicen.

Förändringar under boendet
Kuvapankki_Toimistotarvikkeet_2

Byte av bostad

När du hyr en bostad av AUS kan du ansöka om intern flyttning till en annan bostad. På den här sidan finns mer information om att byta bostad.

Förändringar under boendet
Asukas_Atlantinkatu

ABC för boende

På den här sidan har vi samlat allmänna anvisningar som har att göra med boende. På sidan finns till exempel anvisningar om att boka bastu- eller tvättider och tips om hur du håller din bostad i skick.

Boende
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat