Det här är AUS

Intressebevakning

Studentkåren arbetar för världens bästa studentliv i frågor som rör utbildningen, studielivet och studenternas välbefinnande vid universitetet och i samhället i stort.
Kuvapankki_Vaikuttaminen_1

Studenternas vardag

Välbefinnande, hälsa, försörjning, boende, idrott och motion är viktiga teman för den socialpolitiska verksamheten i Aalto-universitetets studentkår.

I den socialpolitiska intressebevakningen ingår till exempel att delta i arbetet i universitetets studiestödsnämnd, påverka Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS verksamhet i huvudstadsregionen, utveckla studentboendet och arbeta för bättre idrotts- och motionstjänster.

På riksnivå bedriver AUS intressebevakning till exempel i samarbete med Finlands studentkårers förbund (FSF) och Studerandenas idrottsförbund (OLL).

Utveckling av undervisningen

I den utbildningspolitiska intressebevakningen ligger fokus på utvecklingen av undervisningens kvalitet och status och på att föra fram studentkårens perspektiv inom universitetet. Vi försöker öka växelverkan mellan studenterna och personalen med målet att hela den akademiska gemenskapen ska dra åt samma håll.

Förutom AUS arbetar också studentrepresentanterna och många av studentkårens föreningar, till exempel högskolornas egna föreningar och teknologernas gillen, med studentdriven intressebevakning.

Internationalisering

Studentkåren har som mål att Aalto ska erbjuda sina studerande mångsidiga, välfungerande och givande internationaliseringsmöjligheter i hemlandet och utomlands. Aalto är också ett hem för många internationella studerande, och AUS bevakar deras intressen. Internationella frågor är inte åtskilda från den övriga verksamheten, utan genomsyrar alla frågor som gäller studenterna.

Kuka päättää?

Studentkårens intressebevakningsverksamhet styrs av policydokumentet Studentkårens linje, som godkänts av delegationen.

Policydokumentet anger studentkårens ståndpunkter i olika frågor som gäller universitetet och samhället, till exempel undervisningen och kursarrangemangen, utvecklingen av Otnäs campus, studenternas försörjning och hållbar utveckling.

Många av studentkårens frivilliga deltar också i intressebevakningen.

Intressebevakning och rådgivning

Har du blivit illa behandlad när det gäller dina studier, har du blivit trakasserad eller behöver du hjälp med att orka i studierna?

Read more
Kuvapankki_Opiskelu_3
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat