Bygg ett hållbarare Aalto med hjälp av mobilapplikationen Aalto SDG

Med hjälp av mobilapplikationen Aalto SDG som utvecklats av Aalto-universitetet, AUS och ACRE, utmanas att uppnå Aaltos mål för hållbar utveckling ur aaltoiternas vardagsperspektiv samt undervisnings-, forskning-, konstperspektivet.
AaltoSDG logo text on yellow background

Ladda i App Store -butiken

Ladda i Google Play -butiken

Aalto SDG är en mobilapplikation med syfte att inspirera studerande, arbetstagare och partners vid Aalto-universitetet till hållbarare val dagligen. Via applikationen fås information om FN:s mål för hållbar utveckling (SDGs) och med hjälp av den kan man lära sig hur man själv kan främja uppnåendet av målen. 

Samtidigt presenterar applikationen hur  forskning, konst, undervisning och evenemang vid Aalto-universitetet lokalt kan stöda det internationella arbetet med att uppnå målen för hållbar utveckling. Applikationen erbjuder utmaningar för användaren i enlighet med SDG-temana. Genom de månatliga temana presenteras såväl Aaltos forskning som forskare. Med utmaningarnas hjälp kan du delta i förverkligandet av Aaltos SDG-mål.

Applikationen är ännu under utveckling och utvecklingsarbetet fortsätter under år 2020. Aaltogemenskapen kan ge direktrespons om applikationen via applikationen. Applikationen kan användas utan inloggning eller inloggad med Aaltokoder. Inloggades användarinformation kan sparas och överföras mellan olika apparater. Egna uppgifter överförs inte mellan apparater utan inloggning, exempelvis när man byter telefon.

Användningsvillkor för Aalto SDG-applikationen (på engelska)

 Dataskyddsanmälan (på engelska)

Kontaktinformation

AaltoSDG-applikationens utvecklingsteam: 
[email protected] 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Havainnekuva seuraavan lukuvuoden Design-kalenterin kannesta
Ajankohtaista Publicerat:

Vinnaren i designkalendertävlingen har utsetts

Följande läsårskalender förverkligas utifrån Mirka Larjomaas förslag Elementary School Nostalgia.
Jämeräntaival 3
Ajankohtaista Publicerat:

Fossilfri energi i AUS bostäder från och med början av år 2020

AUS studentbostäder och övriga fastigheter övergår helt till fossilfri inköpsel och fjärrvärme under år 2020.
Toiminta-avustushaku
Ajankohtaista Publicerat:

Nu är det dags att göra de årliga föreningsanmälningarna och ansöka om AUS verksamhetsbidrag!

Alla föreningar som verkar inom Aalto-universitetets studentkår måste göra en föreningsanmälan varje år och vid samma tidpunkt kan föreningarna enligt den första förteckningen ansöka om verksamhetsbidrag.
Ajankohtaista Publicerat:

Försvunnen studerande upphittades avliden

Aaltostuderande Miikka Leinonen som anmälts försvunnen har upphittats avliden. Krishjälp fås på campus och per telefon. Om minnestillställning informeras senare.