Bygg ett hållbarare Aalto med hjälp av mobilapplikationen Aalto SDG

Med hjälp av mobilapplikationen Aalto SDG som utvecklats av Aalto-universitetet, AUS och ACRE, utmanas att uppnå Aaltos mål för hållbar utveckling ur aaltoiternas vardagsperspektiv samt undervisnings-, forskning-, konstperspektivet.
AaltoSDG logo text on yellow background

Ladda i App Store -butiken

Ladda i Google Play -butiken

Aalto SDG är en mobilapplikation med syfte att inspirera studerande, arbetstagare och partners vid Aalto-universitetet till hållbarare val dagligen. Via applikationen fås information om FN:s mål för hållbar utveckling (SDGs) och med hjälp av den kan man lära sig hur man själv kan främja uppnåendet av målen. 

Samtidigt presenterar applikationen hur  forskning, konst, undervisning och evenemang vid Aalto-universitetet lokalt kan stöda det internationella arbetet med att uppnå målen för hållbar utveckling. Applikationen erbjuder utmaningar för användaren i enlighet med SDG-temana. Genom de månatliga temana presenteras såväl Aaltos forskning som forskare. Med utmaningarnas hjälp kan du delta i förverkligandet av Aaltos SDG-mål.

Applikationen är ännu under utveckling och utvecklingsarbetet fortsätter under år 2020. Aaltogemenskapen kan ge direktrespons om applikationen via applikationen. Applikationen kan användas utan inloggning eller inloggad med Aaltokoder. Inloggades användarinformation kan sparas och överföras mellan olika apparater. Egna uppgifter överförs inte mellan apparater utan inloggning, exempelvis när man byter telefon.

Användningsvillkor för Aalto SDG-applikationen (på engelska)

 Dataskyddsanmälan (på engelska)

Kontaktinformation

AaltoSDG-applikationens utvecklingsteam: 
[email protected] 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

AYY:n toimisto ulkoa
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Uppdaterat coronameddelande: Coronasituationen förvärras - engångshyrda lokaler stängda från 28 december till 31 januari och AUS anordnar inga evenemang inomhus

AUS följer den finska regeringens och Institutet för hälsa och välfärd (THL) riktlinjer för att förebygga infektioner. AUS övervakar regelbundet de officiella riktlinjerna och uppdaterar vid behov sina egna åtgärder och begränsningar, och alla ändringar uppdateras i detta nyhetsbrev. AUS tar hänsyn till medlemmarnas, volontärernas, föreningarnas och de anställdas hälsa och välbefinnande i all sin verksamhet.
Taputusta
Ajankohtaista Publicerat:

Förtroende valda och frivilliga för året 2022

AUS sysselsätter mer än 150 frivilliga och förtroendepersoner varje år. Se listan av volontärer i år 2022.
Opiskelija maskin kanssa Väreen edessä
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Servicebyrån är endast öppet på onsdagar 17.1.-30.1.

Under vecka 3 och 4 har servicebyrån endast öppet på onsdagar klockan 12-15 på grund av det förvärrade coronaläget.
Kaksi opiskelijaa istuu kasvomaskit naamallaan pöydän ääressä
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Information för invånare: AUS avbokar allmänna bastuturer i sina fastigheter

I enlighet med RFV:s bestämmelse ställer AUS in alla allmänna bastuturer i sina fastigheter, eftersom där vistas man vanligtvis i ett större sällskap och med personer som inte hör till den närmaste familjekretsen. Turerna ställs in från och med 3.1.2022 tills vidare, åtminstone till 17.1.2022.