Bygg ett hållbarare Aalto med hjälp av mobilapplikationen Aalto SDG

Med hjälp av mobilapplikationen Aalto SDG som utvecklats av Aalto-universitetet, AUS och ACRE, utmanas att uppnå Aaltos mål för hållbar utveckling ur aaltoiternas vardagsperspektiv samt undervisnings-, forskning-, konstperspektivet.
AaltoSDG logo text on yellow background

Ladda i App Store -butiken

Ladda i Google Play -butiken

Aalto SDG är en mobilapplikation med syfte att inspirera studerande, arbetstagare och partners vid Aalto-universitetet till hållbarare val dagligen. Via applikationen fås information om FN:s mål för hållbar utveckling (SDGs) och med hjälp av den kan man lära sig hur man själv kan främja uppnåendet av målen. 

Samtidigt presenterar applikationen hur  forskning, konst, undervisning och evenemang vid Aalto-universitetet lokalt kan stöda det internationella arbetet med att uppnå målen för hållbar utveckling. Applikationen erbjuder utmaningar för användaren i enlighet med SDG-temana. Genom de månatliga temana presenteras såväl Aaltos forskning som forskare. Med utmaningarnas hjälp kan du delta i förverkligandet av Aaltos SDG-mål.

Applikationen är ännu under utveckling och utvecklingsarbetet fortsätter under år 2020. Aaltogemenskapen kan ge direktrespons om applikationen via applikationen. Applikationen kan användas utan inloggning eller inloggad med Aaltokoder. Inloggades användarinformation kan sparas och överföras mellan olika apparater. Egna uppgifter överförs inte mellan apparater utan inloggning, exempelvis när man byter telefon.

Användningsvillkor för Aalto SDG-applikationen (på engelska)

 Dataskyddsanmälan (på engelska)

Kontaktinformation

AaltoSDG-applikationens utvecklingsteam: 
[email protected] 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Kodikas asunto Otaniemessä
Ajankohtaista Publicerat:

Nyhetsbrev för flyttande hyresgäster

Muutatko pois tai sisään AYY:n asuntoon? Saitko muuttajan infokirjeen sähköpostiisi? Mikäli et, voit tarkistaa ajankohtaiset muistutukset täältä.
Ajankohtaista Publicerat:

Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Forskarutbildningsrådet

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar uppdragen som studentrepresentant i Forskarutbildningsrådet 2021. Ansökningstiden börjar den 23 september 2020 kl. 12.00 och löper ut den 7 oktober 2020 kl. 12.00, då ansökningarna ska vara inlämnade.
A collection of wildflower seeds in boxes
Ajankohtaista Publicerat:

Mer naturmångfald i Otnäs med forskningsprojektet Från gräsmattor till ängar

AUS deltar i ett forskningsprojekt som utreder lösningar för naturens mångfaldsförlust.
Gorsun uusi sisustus, sohvia ja valoja
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Hyresanvisningarna för AUS lokaler har uppdaterats

På grund av coronaviruset och gemenskapens trygghet har vi varit tvungna att uppdatera användningsbegränsningarna för AUS evenemangslokaler.