Bygg ett hållbarare Aalto med hjälp av mobilapplikationen Aalto SDG

Med hjälp av mobilapplikationen Aalto SDG som utvecklats av Aalto-universitetet, AUS och ACRE, utmanas att uppnå Aaltos mål för hållbar utveckling ur aaltoiternas vardagsperspektiv samt undervisnings-, forskning-, konstperspektivet.
AaltoSDG logo text on yellow background

Ladda i App Store -butiken

Ladda i Google Play -butiken

Aalto SDG är en mobilapplikation med syfte att inspirera studerande, arbetstagare och partners vid Aalto-universitetet till hållbarare val dagligen. Via applikationen fås information om FN:s mål för hållbar utveckling (SDGs) och med hjälp av den kan man lära sig hur man själv kan främja uppnåendet av målen. 

Samtidigt presenterar applikationen hur  forskning, konst, undervisning och evenemang vid Aalto-universitetet lokalt kan stöda det internationella arbetet med att uppnå målen för hållbar utveckling. Applikationen erbjuder utmaningar för användaren i enlighet med SDG-temana. Genom de månatliga temana presenteras såväl Aaltos forskning som forskare. Med utmaningarnas hjälp kan du delta i förverkligandet av Aaltos SDG-mål.

Applikationen är ännu under utveckling och utvecklingsarbetet fortsätter under år 2020. Aaltogemenskapen kan ge direktrespons om applikationen via applikationen. Applikationen kan användas utan inloggning eller inloggad med Aaltokoder. Inloggades användarinformation kan sparas och överföras mellan olika apparater. Egna uppgifter överförs inte mellan apparater utan inloggning, exempelvis när man byter telefon.

Användningsvillkor för Aalto SDG-applikationen (på engelska)

 Dataskyddsanmälan (på engelska)

Kontaktinformation

AaltoSDG-applikationens utvecklingsteam: 
[email protected] 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.