Bostadsverksamhetens utvecklingspunkter år 2023

AUS utvecklar sin bostadsverksamhet kontinuerligt så att boendet skulle motsvara studenternas behov så bra som möjligt. För tillfället är AUS utvecklingsmål bl.a. fastighetstjänster, förenhetligandet av bokningen av gemensamma utrymmen och tjänster, försäljning av mindre efterfrågade bostäder, energisparande samt underlättande av kontakt.
A road sign to AYY office.

Aalto-universitetets studentkår utvecklar ständigt sin bostadsverksamhet. På dagordningen i år finns upphandlingen av fastighetstjänster, försäljningsprocessen för fastigheter och utvecklingen av energibesparande åtgärder. Dessutom underlättas invånarnas kontakter genom att utveckla systemen och klargöra webbplatsen så att information kan hittas lättare.

Konkurrensutsättningen av fastighetstjänsterna

Konkurrensutsättningen av fastighetstjänsterna förbereds som bäst. Samtidigt förenhetligas fastighetstjänsterna så att serviceinnehållet skulle vara likadant för alla objekt men byggnadernas olika specialegenskaper skulle beaktas. Fastighetstjänsterna består av till exempel underhåll, städning och skötsel av utomhusområden. I  servicevalet beaktas utöver kostnader  även önskemålen om fastighetstjänsternas förbättringar som kommit upp i invånarenkäten. Även bokningspraxisen för basturna, bilplatserna och gemensamma utrymmen förenhetligas så att användningen skulle vara smidigare och rättvisare för alla.

Fastighetsförsäljningen fortsätter

En ny anbudsprocess inleds för fastighetsförsäljningen som påbörjades sommaren 2022. AUS har beslutat att avstå från objekt som allt färre medlemmar söker sig till enligt linjeringen 2016. Beslutet grundar sig på AUS strategi att utveckla sin bostadsbas hållbart och utgående från medlemmarna. Samtidigt har man börjat befrämja byggandet av studentbostäder på Campuset och i närområdet.

AUS satsar på energieffektiviteten

AUS följer energi- och vattenförbrukningen i sina bostadsfastigheter så till exempel läckande vattenmöbler märks snabbt. År 2023 effektiveras energieffektiviteten genom att granska byggnadsautomationssystemen regelbundet. På så sätt kan man optimera inställningarna, hitta möjliga utvecklingsobjekt och vid behov reparera felen. Under 2023 görs dessutom vid behov åtgärder som förbättrar energieffektiviteten i fastigheterna. Sådana åtgärder kan tillexempel vara förbättrandet av belysningsstyrningen och  byte av belysningskällorna till energieffektivare, byte av motordrivna ventilatorer till energieffektivare, att täta fönster eller att installera värmeglas för att minska värmeläckage.
 

Mer information ges av Ekonomichef Monika Kivimäki
[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Asukastoiminta
Blog Publicerat:

Sofia Tynkkynen, ordförande för ASY, bostadsrättsföreningen, berättar om sitt år i hyresgästdemokratin.

Sofia Tynkkynen, ordförande för ASY, bostadsrättsföreningen, berättar om sitt år i hyresgästdemokratin.
asukaskokous en
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Engagera dig i medborgaraktion!

De årliga boendemötena närmar sig igen och det innebär en möjlighet att engagera sig och påverka ditt eget boende.
A person smiling for the camera
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Håll fast vid avgiftsfri utbildning

Den avgiftsfria utbildningens dag firas idag. I ljuset av den nuvarande politiken är dagens betydelse allt större. Man ska inte pruta på den avgiftsfria utbildningen.
A female standing in a black shirt looking at the camera
Blog Publicerat:

Försörjning och välbefinnande i vågskålen- hur försvagas studentens ställning av regeringens budgetförslag?

De senaste veckornas läroanstaltockuperingar har lyft fram Orpos regeringsbeslut från den första budgetmanglingen, att skära i bostadsbidraget samt frysa studiestödets index i rubrikerna. AUS sakkunniga i socialpolitik Tiina Pajukari öppnar upp i sin blogg varför nedskärningarna som riktar sig till studenterna är ohållbara och svarar på diskussionsforumens och kommentarsfältens vanliga frågor om studentens försörjning.