Bostadsverksamhetens utvecklingspunkter år 2023

AUS utvecklar sin bostadsverksamhet kontinuerligt så att boendet skulle motsvara studenternas behov så bra som möjligt. För tillfället är AUS utvecklingsmål bl.a. fastighetstjänster, förenhetligandet av bokningen av gemensamma utrymmen och tjänster, försäljning av mindre efterfrågade bostäder, energisparande samt underlättande av kontakt.
A road sign to AYY office.

Aalto-universitetets studentkår utvecklar ständigt sin bostadsverksamhet. På dagordningen i år finns upphandlingen av fastighetstjänster, försäljningsprocessen för fastigheter och utvecklingen av energibesparande åtgärder. Dessutom underlättas invånarnas kontakter genom att utveckla systemen och klargöra webbplatsen så att information kan hittas lättare.

Konkurrensutsättningen av fastighetstjänsterna

Konkurrensutsättningen av fastighetstjänsterna förbereds som bäst. Samtidigt förenhetligas fastighetstjänsterna så att serviceinnehållet skulle vara likadant för alla objekt men byggnadernas olika specialegenskaper skulle beaktas. Fastighetstjänsterna består av till exempel underhåll, städning och skötsel av utomhusområden. I  servicevalet beaktas utöver kostnader  även önskemålen om fastighetstjänsternas förbättringar som kommit upp i invånarenkäten. Även bokningspraxisen för basturna, bilplatserna och gemensamma utrymmen förenhetligas så att användningen skulle vara smidigare och rättvisare för alla.

Fastighetsförsäljningen fortsätter

En ny anbudsprocess inleds för fastighetsförsäljningen som påbörjades sommaren 2022. AUS har beslutat att avstå från objekt som allt färre medlemmar söker sig till enligt linjeringen 2016. Beslutet grundar sig på AUS strategi att utveckla sin bostadsbas hållbart och utgående från medlemmarna. Samtidigt har man börjat befrämja byggandet av studentbostäder på Campuset och i närområdet.

AUS satsar på energieffektiviteten

AUS följer energi- och vattenförbrukningen i sina bostadsfastigheter så till exempel läckande vattenmöbler märks snabbt. År 2023 effektiveras energieffektiviteten genom att granska byggnadsautomationssystemen regelbundet. På så sätt kan man optimera inställningarna, hitta möjliga utvecklingsobjekt och vid behov reparera felen. Under 2023 görs dessutom vid behov åtgärder som förbättrar energieffektiviteten i fastigheterna. Sådana åtgärder kan tillexempel vara förbättrandet av belysningsstyrningen och  byte av belysningskällorna till energieffektivare, byte av motordrivna ventilatorer till energieffektivare, att täta fönster eller att installera värmeglas för att minska värmeläckage.
 

Mer information ges av Ekonomichef Monika Kivimäki
[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Maintenance Officer Janne Kankaisto looking at the camera with a laptop in his hand.
Blog Publicerat:

Servicemästare Janne Kankaisto går omkring med laptopen under armen i trapporna

AUS fastighetssektor är värd för Aalto-universitetets studentkårs fastigheter. Janne Kankaisto arbetar som servicemästare för fastigheterna.
Winter view at Otaniemi
Blog Publicerat:

Civiltjänst på AUS - Brända proppar och bättre människokännedom

Lassi Vainikainen håller på att avsluta sitt civiltjänstperiod som lokalassistent vid AUS. Vad har han lärt sig och hur ser arbetsdagen ut för en lokalassistent?
Kuvassa ikkunan äärellä Fon Krairiksh katsoo kameraan, totinen ilme
Blog Publicerat:

Studenternas A-uppehållstillstånd- kan Finland göra bättre?

Från och med april 2022 har internationella studenter kunnat ansöka om visum bundet till studiernas helhetslängd. Således behöver studenterna inte längre kämpa med penningärenden och ansökningar varje år. AUS anser att olika studentgrupper ändå borde vara i en jämlik ställning. Har man lyckats med det?
Otarannan kattosaunan kabinetti2
Blog Publicerat:

Utnyttja dina medlemsförmåner genom att använda AUS hyreslokaler

AUS erbjuder hyreslokaler för sina medlemmar gratis eller mot rimlig ersättning. Välj lämplig lokal för motion, pyssel, matlagning och samkväm!