Asuntotoiminnan kehityskohdat vuonna 2023

AYY kehittää asuntotoimintaansa jatkuvasti niin, että asuminen vastaisi mahdollisimman hyvin opiskelijan tarpeita. Tällä hetkellä AYY:n kehityskohteina ovat kiinteistöpalvelut, yhteisten tilojen ja palvelujen varausten yhtenäistäminen, vähemmän kysyttyjen asuntojen myynti, energiansäästö sekä yhteydenoton helpottaminen.
A road sign to AYY office.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta kehittää asuntotoimintaansa jatkuvasti. Tänä vuonna agendalla ovat kiinteistöpalvelujen kilpailutus, kiinteistöjen myyntiprosessi sekä energiansäästötoimenpiteiden kehittäminen. Lisäksi asukkaiden yhteydenottoja helpotetaan kehittämällä järjestelmiä ja selkeyttämällä nettisivuja niin, että tieto on helpommin löydettävissä.

Kiinteistöpalveluja kilpailutetaan

Kiinteistöpalveluiden kilpailutusta valmistellaan parhaillaan. Samalla kiinteistöpalveluita yhtenäistetään niin, että palveluiden sisältö olisi kaikissa kohteissa samanlainen, mutta eri rakennusten erityispiirteet otettaisiin huomioon. Kiinteistöpalveluihin kuuluvat esimerkiksi huolto, siivous ja ulkoalueiden hoito. Palvelun valinnassa otetaan kustannusten lisäksi huomioon asukaskyselystä nousseet toiveet kiinteistöpalvelujen parannuksista. Myös saunojen, autopaikkojen ja yhteistilojen vuokrauskäytäntöjä yhtenäistetään, jotta niiden käyttö olisi sujuvampaa ja reilumpaa kaikille.

Kiinteistömyynti jatkuu

Kesällä 2022 aloitetusta kiinteistömyynnistä on käynnistetty uusi tarjousprosessi. AYY on päättänyt vuonna 2016 tehdyn linjauksen mukaisesti luopua kohteistaan, joihin hakee vuosi vuodelta vähemmän jäsenistöä asumaan. Päätös pohjaa myös AYY:n strategiaan kehittää asuntokantaa jäsenlähtöisesti ja kestävästi. Samalla on alettu edistää opiskelija-asuntokohteiden rakentamista Kampukselle ja sen lähiympäristöön.

Energiansäätötoimenpiteet jatkuvat

Energiansäästötoimenpiteitä kohteissa jatketaan ja kehitetään eteenpäin. Vuonna 2023 energiantehokkuudesta pidetään seuraamalla asuinkiinteistöjen energian- ja vedenkulutusta, jolloin esimerkiksi vuotavat vesikalusteet huomataan nopeasti. Rakennusautomaatiojärjestelmät myös tarkastetaan säännöllisesti. Näin voidaan optimoida asetukset, löytää mahdolliset kehityskohdat ja tarvittaessa korjata viat. Lisäksi tehdään tarvittaessa energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, kuten valonlähteiden ja poistopuhaltimien vaihtaminen energiatehokkaimmiksi, ikkunoiden tiivistäminen tai lämpölasien asentaminen lämpövuotojen vähentämiseksi.
 

Lisätietoja antaa talousjohtaja Monika Kivimäki
[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

Asukastoiminta
Blogi Julkaistu:

Asumisen yhteistyöelimen eli ASY:n puheenjohtaja Sofia Tynkkynen kertoo vuodestaan asukastoiminnassa.

Asumisen yhteistyöelimen eli ASY:n puheenjohtaja Sofia Tynkkynen kertoo vuodestaan asukastoiminnassa.
asukaskokous
Ajankohtaista, Blogi Julkaistu:

Lähde mukaan asukastoimintaan!

Vuoden varsinaiset asukaskokoukset tulevat taas ja se tarkoittaa mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa omaan asumiseensa.
A male student in blue overalls looking in the camera
Ajankohtaista, Blogi Julkaistu:

Liikkuvaa opiskelijaelämää ja suurmiesten oppeja

Opiskelijaelämä on monelle huikeaa aikaa, mutta se voi myös olla raskasta ja stressaavaa. Liikunta tarjoaa mahdollisuuden rentoutua, kohottaa kuntoa ja piristää aivotoimintaa. Johtaja Aaltolan sanoin: “jokainen liikuttu tunti tuo kaksi tehokasta työtuntia päivään”.
A person smiling for the camera
Ajankohtaista, Blogi Julkaistu:

Koulutuksen maksuttomuudesta on pidettävä kiinni

Tänään vietetään maksuttoman koulutuksen päivää. Nykyisen politiikan valossa päivän merkitys on entistäkin suurempi. Koulutuksen maksuttomuudesta ei tule tinkiä.