Asuntotoiminnan kehityskohdat vuonna 2023

AYY kehittää asuntotoimintaansa jatkuvasti niin, että asuminen vastaisi mahdollisimman hyvin opiskelijan tarpeita. Tällä hetkellä AYY:n kehityskohteina ovat kiinteistöpalvelut, yhteisten tilojen ja palvelujen varausten yhtenäistäminen, vähemmän kysyttyjen asuntojen myynti, energiansäästö sekä yhteydenoton helpottaminen.
A road sign to AYY office.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta kehittää asuntotoimintaansa jatkuvasti. Tänä vuonna agendalla ovat kiinteistöpalvelujen kilpailutus, kiinteistöjen myyntiprosessi sekä energiansäästötoimenpiteiden kehittäminen. Lisäksi asukkaiden yhteydenottoja helpotetaan kehittämällä järjestelmiä ja selkeyttämällä nettisivuja niin, että tieto on helpommin löydettävissä.

Kiinteistöpalveluja kilpailutetaan

Kiinteistöpalveluiden kilpailutusta valmistellaan parhaillaan. Samalla kiinteistöpalveluita yhtenäistetään niin, että palveluiden sisältö olisi kaikissa kohteissa samanlainen, mutta eri rakennusten erityispiirteet otettaisiin huomioon. Kiinteistöpalveluihin kuuluvat esimerkiksi huolto, siivous ja ulkoalueiden hoito. Palvelun valinnassa otetaan kustannusten lisäksi huomioon asukaskyselystä nousseet toiveet kiinteistöpalvelujen parannuksista. Myös saunojen, autopaikkojen ja yhteistilojen vuokrauskäytäntöjä yhtenäistetään, jotta niiden käyttö olisi sujuvampaa ja reilumpaa kaikille.

Kiinteistömyynti jatkuu

Kesällä 2022 aloitetusta kiinteistömyynnistä on käynnistetty uusi tarjousprosessi. AYY on päättänyt vuonna 2016 tehdyn linjauksen mukaisesti luopua kohteistaan, joihin hakee vuosi vuodelta vähemmän jäsenistöä asumaan. Päätös pohjaa myös AYY:n strategiaan kehittää asuntokantaa jäsenlähtöisesti ja kestävästi. Samalla on alettu edistää opiskelija-asuntokohteiden rakentamista Kampukselle ja sen lähiympäristöön.

Energiansäätötoimenpiteet jatkuvat

Energiansäästötoimenpiteitä kohteissa jatketaan ja kehitetään eteenpäin. Vuonna 2023 energiantehokkuudesta pidetään seuraamalla asuinkiinteistöjen energian- ja vedenkulutusta, jolloin esimerkiksi vuotavat vesikalusteet huomataan nopeasti. Rakennusautomaatiojärjestelmät myös tarkastetaan säännöllisesti. Näin voidaan optimoida asetukset, löytää mahdolliset kehityskohdat ja tarvittaessa korjata viat. Lisäksi tehdään tarvittaessa energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, kuten valonlähteiden ja poistopuhaltimien vaihtaminen energiatehokkaimmiksi, ikkunoiden tiivistäminen tai lämpölasien asentaminen lämpövuotojen vähentämiseksi.
 

Lisätietoja antaa talousjohtaja Monika Kivimäki
[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

Maintenance Officer Janne Kankaisto looking at the camera with a laptop in his hand.
Blogi Julkaistu:

Huoltomestari Janne Kankaisto kulkee rapuissa läppäri kainalossaan

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kiinteistöjä isännöi AYY:n kiinteistötiimi, jonka huoltomestarina työskentelee Janne Kankaisto.
Winter view at Otaniemi
Blogi Julkaistu:

Sivarissa AYY:lla - Palaneita sulakkeita ja parempaa ihmistuntemusta

AYY:lla siviilipalvelustaan suorittaneen Lassi Vainikaisen kausi tila-assistenttina alkaa olla ohi. Mitä jäi käteen, ja millainen on tila-assistentin työpäivä?
Kuvassa ikkunan äärellä Fon Krairiksh katsoo kameraan, totinen ilme
Blogi Julkaistu:

Opiskelijan A-oleskelulupa – pystyisikö Suomi parempaan?

Huhtikuusta 2022 alkaen kansainväliset opiskelijat ovat voineet hakea opintojen kokonaiskestoon sidottua viisumia. Näin ollen opiskelijoiden ei tarvitse enää joka vuosi taiteilla raha-asioiden ja hakemusten kanssa. AYY:n mielestä eri opiskelijaryhmien tulee kuitenkin olla yhdenvertaisessa asemassa.
Otarannan kattosauna kabinetti
Blogi Julkaistu:

Hyödynnä jäsenetusi käyttämällä AYY:n vuokratiloja

AYY tarjoaa jäsenilleen kertavuokrattavia tiloja maksutta tai kohtuullista korvausta vastaan. Lue palveluneuvoja Päivin teksti, ja valitse sopiva tila liikuntaan, askarteluun, kokkailuun ja illanviettoihin.