Bokningskalendern för AUS hyreslokaler öppnats fram till den 7.8.2022

AUS evenemangslokaler kan nu bokas fram till den 7.8.2022.
Atlantinkatu_terassi
Sievo Sauna

AUS evenemangslokaler kan nu  bokas för tiden mellan den 10.1.2022 och den 7.8.2022. Bokningen görs via AUS TILA-system med egna Aaltokoder. Om du inte har Aaltokoder och vill boka en lokal så kan du skicka oss en begäran om lokalbokning med denna blankett. Bokningsbegäranden som inkommit med blanketten bekräftas separat per epost.

Största delen av AUS lokaler har ett kodlås som bokaren får en engångnyckelkod till från TILA-systemet. Beträffande en del lokaler ska nycklarna avhämtas från AUS servicebyrå i Otnäs. Kolla servicebyrås öppettider på webbplatsen.

Bekanta dig med lokalerna, låsanordningarna och bokningsanvisningarna. Om du är osäker kring något lokal- eller bokningsärende ska du inte tveka att ta kontakt med oss!

OBS! Det finns för närvarande fel i de automatiska bokningspriserna. Priserna kommer att korrigeras manuellt när bokningen bekräftas och/eller faktureras. Du hittar den aktuella prislistan över hyreslokalerna och priserna för ytterligare timmar här: Lokalbokning och prislista

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Sampo Sainio
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Världens hållbaraste studentliv? 

Enligt AUS strategi strävar studentkåren efter kolneutralitet fram till år 2030 men räcker enbart strävan efter kolneutralitet? Verksamhetens hållbarhet kan inte utvärderas med endast en mätare.
Teemu Palkki blogikuva
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Artsstudenternas budskap får inte förbli ohörd

Den här våren har studenternas demonstrationer i Väre inte kunnat förbli obemärkta. Sakkunniga i utbildningspolitik Teemu Palkki belyser studentkårens synpunkter på högskolan för konst och designs situation.
Kuvitus tilasta, jossa sohva, ikkuna ja kyltti saunaan
Ajankohtaista Publicerat:

Förhandsbokning av lokaler för hösten 2022

Föreningarna som verkar inom AUS har rätt att boka bastu-, fest- och möteslokaler som hyrs ut på förhand. Under den här bokningsrundan kan lokalerna bokas för tiden 8.8.2022-8.1.2023.
Turkoosilla pohjalla valkoiset kysymysmerkit
Ajankohtaista Publicerat:

Ofta förekommande frågor om boende och medlemstjänster under sommaren 2022

Här får du svar på de flesta frågor som de studerande ofta funderar över under våren och sommaren, frågor om hur man söker bostad, om studentkort och kåravgift.

I synnerhet bör de studerande som fortsätter sina studier beakta, att det inte är möjligt att lämna läsårsanmälan under driftsavbrottet 31.7–8.8.2021. Om du vill att din studerandestatus ska vara i kraft genast i början av augusti, ska du anmäla dig senast 30.7.