Boende

Hyra och säkerhet

Fakturorna skickas till dig per e-post till den adress som du använde när du loggade in i Domo. Du kan kontakta ekonomiförvaltningen om du till exempel vill senarelägga förfallodagen eller har av misstag betalat för mycket hyra. Efter du har gjort hyresavtal får du även säkerhetsfakturan per e-post. Efter att hyresavtalen har avslutits, säkerheten återbetalas på det konto som du uppgett, senast den 20:e dagen i månaden.
Moderni, punatiilinen kerrostalo
Miestentie 2
Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Hyresbetalning

Fakturorna skickas till dig per e-post till den adress som du använde när du loggade in i Domo.  Se alltså till att dina kontaktuppgifter i Domo är tidsenliga. Hyresbetalningsdagen är i allmänhet den 6 dagen i månaden. Det är inte möjligt att betala hyran med kontant ellet kort.

Du behöver inte tänka på hyran förrän du fått fakturorna. Fakturorna skickas i allmänhet nära hyresavtalets  begynnelsedatum. Den första hyran och säkerheten ska betalas före förfallodagen på respektive faktura. Förfallodagen är inte nödvändigtvis den 6 dagen i månaden som på de följande hyresfakturorna, eftersom förfallodagen för den första hyran och säkerheten bestäms enligt tidpunkten när fakturorna skickas till hyresgästen.

Information om förlängda betalningstider kan skickas med fakturorna, så det gäller att läsa meddelandena.

Gällande hyresärenden, kan du kontakta ekonomiförvaltningen med hyresblanketten.

Betalning av säkerheten

Säkerhetsfakturan skickas till dig per e-post till den adress som du använde när du loggade in i Domo. Se alltså till att dina kontaktuppgifter i Domo är tidsenliga.

Du behöver inte tänka på hyran förrän du fått fakturorna. Fakturorna skickas i allmänhet nära hyresavtalets begynnelsedatum. Den första hyran och säkerheten ska betalas före förfallodagen på respektive faktura. Förfallodagen är inte nödvändigtvis den 6 dagen i månaden som på de följande hyresfakturorna, eftersom förfallodagen för den första hyran och säkerheten bestäms enligt tidpunkten när fakturorna skickas till hyresgästen. Vissa månader skickas information om förlängda betalningstider med fakturorna, så det gäller att läsa meddelandena.

Gällande säkerhetsärenden, kan du kontakta ekonomiförvaltningen med säkerhetsblanketten.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat