Blir det du som gör nästa års Designkalender? Gemensam kalendertävling AUS & TOKYO

Gemensam kalendertävling AUS & TOKYO

Aalto-universitetets studentkår och konst- och designstudenternas förening TOKYO utlyser kalenderdesigntävlingen för läsåret 2019–2020. Föreningen för Aalto-universitetets konst- och designstudenter TOKYO ry har sedan 1975 varje år gett ut en designkalender. Läsåret 2019–2020 producerar TOKYO för andra gången kalendern i samarbete med AUS och den delas ut till alla Aalto-universitetets studenter. Kalenderdesignern väljs bland studenterna i en traditionell tävling.

Vinnaren i föregående kalendertävling var magisterstuderanden i inredningsarkitektur Reetta Vartiala. Nästa kalender görs för tidsperioden 1.8.2019–30.9.2020. Tävlingen inleds den 1 januari 2019 och deadline är torsdagen den 31 januari 2019 klockan 16.00!

Regler:

1. Tävlingstid och rätt att delta

Tävlingen pågår 1.1.2019–31.1.2019 kl. 16.00.

Alla Aalto-universitetets studenter har rätt att delta i tävlingen. I produktionen av den planerade kalendern krävs flytande kunskaper i finska eller engelska.

2. Inlämning av bidrag

Tävlingsbidragen ska lämnas in till AUS servicebyrå (Otsvängen 11) senast kl. 16.00 torsdagen den 31 januari 2019. För att garantera anonymiteten förses bidragen med ett arbetsnamn och lämnas in tillsammans med ett slutet signaturförsett kuvert som innehåller namn och kontaktuppgifter för upphovspersonen/personerna. Bidraget ska fästas på vit kartong eller skiva.

3. Ramar för tävlingsbidraget

Bidraget ska innehålla åtminstone följande skisser:

  • kalenderns pärm
  • ett veckouppslag med möjlighet till annons i nedre kanten
  • studentkårens infosidor
  • en eventuell projektkalender
  • Dessutom ett förslag på material

Kalendern ska rymmas i fickan, maximalstorlek A6 dvs. 105 x 148 mm. Spelrummet preciseras enligt den slutliga planen och tryckeriet, som väljs senare. Kalendersidorna ska presenteras i sin faktiska storlek.

Färg: I början och slutet av kalendern finns annons- och infoavsnitt i fyrfärg. Själva kalendariet och en del av infoavsnittet är svartvita.

Upplaga: 8 000

Språk: Finska, engelska och svenska (högtidsdagar och infosidor). Huvudspråket kan vara engelska, men trespråkighet är ett plus.

4. Val av vinnare

Vinnaren väljs av en kalenderjury som tillsätts av AUS och TOKYO. Juryn består av företrädare för AUS och TOKYO och en expertmedlem inom visuell kommunikation och design. Jurymedlemmarna kan inte själva delta i tävlingen. Juryn ger respons om de inlämnade bidragen och väljer en vinnare.

5. Vinnarens uppdragsbeskrivning

Av vinnaren eller vinnarna beställer studentkåren en slutgiltig plan för läsårskalendern 2019–2020. Det slutliga designarbetet utförs i början av 2019. Till designern betalas ett arvode på 1 800€.

6. Arbetets innehåll

I designarbetet ingår produktionen av tryckklara filer i samarbete med AUS kommunikationsavdelning. AUS erbjuder vid behov arbetslokaler på Otnäs campus. I arbetet med den slutliga planen ska beställarens krav i anslutning till användarvänligheten och produktionskostnaderna beaktas. Övriga villkor fastställs närmare när avtalet görs upp.

7. Övrigt

Helheten ska ta hänsyn till att nationella helgdagar ska märkas ut i kalendern. Egenskaper som bör beaktas i kalenderns design är användarvänlighet, hållbarhet, tydlighet och tillgänglighet (t.ex. för personer med läs- och skrivsvårigheter), personlighet och miljövänlighet. Erfarenheten har också visat att kalendern gärna får ha gott om anteckningsutrymme, att pappret ska vara lämpligt för alla typer av pennor och att ytmaterialet ska vara hållbart. Alla kalendrar har dock inte haft de här egenskaperna.

Observera att juryn betonar följande omständigheter i bedömningen av bidragen:

♡ Avspeglar kalenderplanen både konststudenternas TOKYO och hela Aalto? Kalendern ska se ut och kännas som både TOKYO, Finlands största och vackraste förening av konststudenter, och hela Aaltos gemenskap-

♡ Hur anknyter din kalender till TOKYO:s designkalenderfamilj? I TOKYO Space i Otnäs kan du studera en del av TOKYO:s tidigare kalendrar. Både TOKYO:s och AUS gamla kalendrar presenteras.

♡ Hur ser kalendern ut? Hur fungerar den? Juryn betonar också bidragets presentationstekniska kvalitet. Presentera ditt bidrag i en förnuftig rytm, helst med hjälp av posters och en mockup. Presentera de material, papperskvaliteter, fonter och färger du använt. Enbart namnen säger ingenting – bifoga prover till din presentation. Undvik grafikerjargong.

♡ Vad är det speciella med kalendern? Se till att förklara kalenderns nya, fantastiska egenskaper för juryn. Skriv förtydligande beskrivningar av kalenderns funktion. Motivera dina lösningar kort och koncist.

♡ Är ditt förslag genomtänkt? Aktivera juryns fantasi genom att lämna in ett gediget förslag. Bidraget är ingen färdig kalender, men presentera det som om det vore det.

♡ Kan du slutföra projektet? Av ditt förslag ska det framgå att du har grafisk kompetens och förmåga att slutföra arbetet från skiss till färdig produkt. Det här betyder inte att du måste vara grafisk designer, men arbetet kräver trycktekniska kunskaper och erfarenhet. Lämna in ditt bidrag i tid – är ditt bidrag försenat signalerar det att också kalendern kan bli det.

Mer info ger AUS kommunikationssakkunniga Henna Palonen ([email protected]).

Du kan läsa mer om kalendern och dess historia på TOKYO:s webbplats (https://tokyo.fi/tapahtumat/kalenterikilpailu/ ).

Släpp loss dina kreativa krafter och skapa världens bästa kalenderdesign!

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Many people standing and smiling for a group picture
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till FSF:s förbundsmötesdelegation eller kandidera för FSF:s styrelse!

Finlands studentkårers förbund (FSF) representerar universitetsstuderande i det nationella beslutsfattandet. Verksamhetsplanen och policydokumentet som styr FSF:s påverkansarbete godkänns av förbundsmötet, som också väljer förbundsstyrelsen. Förbundsmötet 2024 ordnas den 15-16 november 2024. I den här nyheten hittar du anvisningar om hur du anmäler dig till AUS delegation till förbundsmötet och hur du ställer upp som kandidat till FSF styrelse.
vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.