AUS strategi – handlingar för världens bästa studentliv

Sambandet mellan handlingar och strategin är svårt att förstå om man inte känner till AUS strategi. För att strategin ska vara så lättillgänglig, inspirerande, idéväckande och imponerande som möjligt hjälper den visuella profilen att strukturera den. Strategins visuella profil är en kombination av videobild, text, illustration och symbolik.

I våras fick AUS en ny strategi som för första gången i studentkårens historia utkommer som en virtuell helhet. Syftet med strategin är att beskriva hurdan framtid AUS siktar på och hur framtidens utmaningar besvaras.  Framförallt är det meningen att strategin ska synas i vardagen i form av handlingar: som sätt att lyssna på och involvera Aaltogemenskapen, som hållbar byggande av studentbostäder eller till exempel som flexibla möjligheter att hämta AUS kårband till årsfesten från servicebyrån. Strategins kvalitet uppenbar sig alltså framförallt i dess användbarhet och i att dess budskap tilltalar Aaltogemenskapen – en orealistisk och avlägsen strategi betjänar ingen. 

Därtill uppmuntrar strategin oss till nya tanke- och tillvägagångssätt, till förändring. Förändring. Det ordet väcker många slags känslor i oss. Ibland kan det kännas som att det tar fruktansvärt länge för saker att förändras i studerandegemenskapen. Å andra sidan finns det vissa saker som man hoppas att inte förändras alls. Förändring innebär ju ofta balans, att samordna nytt och traditionellt, och det syns till exempel i AUS strategi å ena sidan som uppskattning av mångfaldigheten i olika studerandekulturer och å andra sidan som nya kolneutralitetsuppteckningar eller som att lyfta välbefinnandet till värderingarna. Kanske kan vägen mot världens bästa studentliv i bästa fall vara ett slags win-win-situation där det traditionella får blomstra vid sidan av att skapa nytt.

En jättestor studerandefigur som ändrar sitt utseende. Omkring den och i dess armar finns andra studerande som bl.a. badar bastu, rider en alpacka och släcker den stora studerandes brinnande sko. Studeranden går längs en väg som märkts ut av AUS strategi.
AUS strategi visualisering

Strategin blir bekant genom den visuella profilen

Trots det ovannämnda är sambandet mellan handlingar och strategin ändå svårt att förstå om man inte känner till AUS strategi. För att strategin ska vara så lättillgänglig, inspirerande, idéväckande och imponerande som möjligt hjälper den visuella profilen ovan att strukturera den. Strategins visuella profil är en kombination av videobild, text, illustration och symbolik.

Med hjälp av den visuella profilen är det möjligt att lära sig åtminstone följande saker om AUS strategi:

  • AUS är en medlemsorienterad serviceorganisation, och därför är studerandegemenskapen och dess behov i centrumet för strategin
  • Liksom den stora studerandefiguren riktar AUS sig ständigt mot visionen om världens bästa studentliv
  • Avsikten med AUS tillvaro i nedre delen av illustrationen skapar en bas för studentkårens all verksamhet.
  • Man skapar nytt och slår vakt om traditioner, vilket avspeglas av den traditionella Amfi (till höger) och det nya Studentcentrumet under byggnad (till vänster)
  • AUS har många strategiska mål, såsom kolneutralitet, som sammanfattas i nyckelord på pilskyltarna
  • AUS har fyra värderingar som är lika mycket värda i all verksamhet:
Suuren opiskelijan pää, kaukoputkella tiiraileva opiskelija, kolme opiskelijaa kirjojen ja megafonin kanssa ja opiskelijahologrammi

Studentorientering 

Medlemmarna upplever att de hör till Aaltogemenskapen och kan påverka AUS verksamhet. Därför lyssnar den stora studentfiguren noga på vad gemenskapens medlemmar vill säga och ser ständigt framåt mot framtiden. Hologramstuderanden till vänster skildrar möjligheten att delta på distans och därmed också verksamhetens tillgänglighet i vår gemenskap.

Opiskelijoita suuren opiskelijahahmon sylissä. Yksi soittaa torvea, yksi on DJ ja yksi on toisen reppuselässä.

En mångsidig och jämlik gemenskap 

Inom Aaltogemenskapen bemöts alla jämlikt. Uppskattning av mångfald, jämställdhet och internationalism är viktigt för AUS och det syns i illustrationen i jättestuderandes hjärta där alla har utrymme att förverkliga sig själva.

Yksi opiskelija sammuttaa suuren opiskelijahahmon palavaa kenkää, yksi ratsastaa alpakalla, kaksi opiskelijaa saunoo.

Välbefinnande 

För AUS är det av största vikt att Aaltogemenskapens medlemmar mår bra. Välbefinnande har ett starkt samband med social uthållighet och beskriver såväl det fysiska och psykiska som det sociala välbefinnandet. Samarbete för att förhindra utbrändhet som syns på illustrationen anknyter också till det här.

Suuren opiskelijan sukan varresta pilkottaa seteleitä. Kaksi opiskelijaa kävelee kantaen kastelukannua ja taulua, jossa on kuvaaja. Taustalla on lampi.

Hållbarhet 

Resurserna ska räcka till morgondagens människor. Detta innebär såväl ekologisk hållbarhet som ekonomisk och social hållbarhet. Pengar borde också bli kvar och koldioxidavtrycket borde minskas aktivt.

Det är bra att notera att det finns lika många sätt att tolka strategin genom den visuella profilen som det finns åskådare. Den illustrerade strategins rikedom är att den sammanfattar allt väsentligt men lämnar också utrymme för diskussion, åsikter och olika tolkningar för hur vår gemenskap borde färdas mot världens bästa studentliv.

Laura Nikola

Styrelsemedlem,  Företagsrelationer, alumner, strategi

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.
happy student holding an EU flag
Ajankohtaista Publicerat:

EU i ett nötskal

De viktigaste sakerna om Europeiska unionen (EU) som varje student borde veta.
opiskelijoita haalareissa
Ajankohtaista Publicerat:

Välkommen att besvara Aalto-universitetets studentkårs medlemsenkät

Evenemang, lokaler och bostäder. Påverkan, kommunikation och frivilligverksamhet. Vilka alla studentkårens tjänster har du använt? Och vad tyckte du om dem?