AUS söker studentrepresentanter för 2019

Ansökningstiden börjar den 31 oktober 2018 och löper ut den 3 december 2018 kl. 23.59, då ansökningarna ska vara inlämnade.
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_7

Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar den 26 oktober 2018 uppdragen som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2019. Alla Aalto-universitetets studerande kan ansöka. Beskrivningarna av organen innehåller närmare information om eventuella begränsningar. Ansökningstiden börjar den 31 oktober 2018 och löper ut den 3 december 2018 kl. 23.59, då ansökningarna ska vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsformulären finns på adressen https://www.halloped.fi/sv . Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen http://www.ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopederna/ .

De sökandes namn och deras ansökningar kan lämnas ut till föreningar inom Aalto-universitetets studentkår och till ansvariga studentrepresentanter utnämnda av studentkåren för att dessa ska kunna ge sina rekommendationer i valet av studentrepresentanter. Styrelsen för Aalto-universitets studentkår väljer studentrepresentanter senast den 18 december 2018.

Studentkåren önskar att även internationella examensstuderande och representanter för olika kön söker uppdragen. Vid valet iakttas kraven i förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen.

Urvalskriterier

Kommittéerna för akademiska ärenden

Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Berätta i korthet vilka du anser vara de viktigaste utvecklingsmålen vid Aalto-universitetet eller din högskola. Studieinriktningarnas eller ämnenas och eventuellt även studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller studentrepresentant kan ses som merit.

Övriga

Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Studieinriktningarnas eller ämnenas och eventuellt även studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller studentrepresentant kan ses som merit.

Otnäs 26.10.2018
Styrelsen för Aalto-universitetets studentkår

Mer information: Minna Mäkitalo
sakkunnig, utbildningspolitik
[email protected], +358 50 520 9438

Studentrepresentanter i förvaltningen 2019

Aalto-universitetet ordinarie + suppleanter

Universitetets kommitté för akademiska ärenden 4+4

Examensnämnden 3+3

Ledargruppen för språkcentrum 3+3

Restaurangkommittén 3+3

Jämställdhetskommittén 1+1

Styrgruppen för forskning och innovationsverksamhet (RISG) 1+1

Styrgruppen för LUMA-centret 1

Styrgruppen Learning IT 1

Styrgruppen för öppna universitetet 1

Arbetsgruppen för doktorandutbildning DEWG 1

Högskolan för konst, design och arkitektur

Akademisk kommitté för konst, design och arkitektur 4+4

Leadership Team vid Högskolan för konst, design och arkitektur 1

Högskola för konst, design och arkitekturs arbetsgrupp för läroplanen 2+2

Quality and Development Group 1+1

Utbildningsgruppen vid institutionen för arkitektur 3+3

Handelshögskolan

Akademisk kommitté för handelsvetenskap 4+4

Programgruppen för kandidatprogrammet i ekonomi 2+2

Entrepreneurship Programme Committee 1+1

Högskolan för kemiteknik

Akademisk kommitté för kemiteknik 3+3

Utbildningsrådet för kemiteknik 3+3

Ledningsgruppen vid högskolan för kemiteknik 1+1

Kvalitetsgruppen vid högskolan för kemiteknik 1+1

Ledningsgruppen vid Institutionen för bioprodukter och bioteknik 1+1

Ledningsgruppen vid Institutionen för kemi och materialvetenskap 1+1

Ledningsgruppen vid Institutionen för kemiteknik och metallurgi 1+1

Högskolan för elektroteknik

Akademiska kommittén för elektroteknik 4+4

Kandidatutbildningsrådet för elektroteknik 3+3

Degree programme committee for Automation and Electrical Engineering 3+3

Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology 3+3

Kvalitetskommittén för undervisning vid högskolan för elektroteknik 4+4

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Akademiska kommittén för ingenjörsvetenskaper 4+4

Utbildningsrådet i ingenjörsvetenskap 3+3

Kvalitetskommitté vid högskolan för ingenjörsvetenskap 4+4

Styrgruppen för magisterprogrammen i ingenjörsvetenskaper 3+3

Styrgruppen för kandidatprogrammen i ingenjörsvetenskaper 3+3

Högskolan för teknikvetenskaper

Akademiska kommittén för teknivetenskaper 4+4

Utbildningsrådet för kandidatprogram i teknikvetenskaper 4+4

Utbildningsrådet för produktionsekonomi 3+3

Utbildningsrådet för informationsnätverk 3+3

Utbildningsrådet för teknisk fysik och matematik 3+3

Aalto SCI:s kvalitetskommitté 1+1

Undervisningens kvalitetskommitté vid högskolan för teknikvetenskap 1+1

Gemensamma program

Aalto Science and Technology bachelor programme committee (SCI, ELEC, ENG, CHEM) 4+4

Computer, Communications and Information Sciences CCIS Programme Committee (SCI, ELEC) 4+4

Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM) 3+3

IDBM- utbildningsrådet (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI) 3+3

Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG) 3+3

Utbildningsrådet för magisterprogrammet Urban studies and planning 3+3

Styrgruppen Creative Sustainability 1+1

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.