AUS deltar i Europeiska veckan för hållbar utveckling

Den här veckan (30.5-5.6) firar vi Europeiska veckan för hållbar utveckling. Det årligen återkommande initiativet har som målsättning att öka medvetenheten om Förenta Nationernas åtgärdsprogram Agenda 30 och dess mål för hållbar utveckling.

Den här veckan (30.5-5.6) firar vi Europeiska veckan för hållbar utveckling. Det årligen återkommande initiativet har som målsättning att öka medvetenheten om Förenta Nationernas åtgärdsprogram Agenda 30 och dess mål för hållbar utveckling. Syftet med temaveckan är att främja och lyfta fram projekt om hållbar utveckling som pågår i Europa. År 2018 ordnades över 6000 evenemang i över 30 länder under veckan för hållbar utveckling. Finland deltog för fjärde gången i år. Exempel på evenemang som ordnas i Finland i år är bland annat Sitras forum om cirkulär ekonomi samt klimatmötet i Joensuu för Världens skolelever.

I Finland implementeras FN:s Agenda 30-program bland annat med en samhällsförpliktelse vars vision är ett välmående och globalt ansvarsfullt Finland som tryggar naturens bärkraft. Till äran av Europas temavecka för hållbar utveckling har AUS undertecknat SDG Accord -förpliktelsen om hållbar utveckling som riktar sig till universitet, studentkårer och andra akademiska institutioner. Den skräddarsydda versionen av programmet Agenda 30 och Finlands samhällsförpliktelse för läroanstalter har som syfte att betona utbildningens, universitetens och övriga högskolors kritiska roll i att uppnå målen för hållbar utveckling. I och med förpliktelsen förbinder sig AUS att främja målen för hållbar utveckling både i sin egen och i intressegruppernas verksamhet.

Främjande av hållbar utveckling på AUS

Aalto-universitetets studentkår vill vara med och skapa ett ekologiskt hållbart och socialt rättvist Finland och en värld som skapar förutsättningar för kommande studerandegenerationer att uppnå ett skäligt och gott liv. Hållbarhet syns i AUS grundläggande värderingar och i strategin som styr studentkårens verksamhet för åren 2019-2020. Enligt policyn är AUS vägvisare i miljöfrågor och utmanar också universitetet och andra intressentgrupper att beakta miljöfrågor i sin egen verksamhet.

Som ett centralt tema för i år har speciellt befrämjandet av en ekologiskt hållbar utveckling valts. I fortsättningen kommer hållbar utveckling att inkluderas i AUS hela verksamhet och målet är en studentkår vars mål för en ambitiös hållbar utveckling betonar miljövärden, utan att glömma hållbarhetens sociala och ekonomiska dimensioner. I måltillståndet har hållbar utveckling förankrats i AUS hela verksamhet- från tjänster till påverkningsarbete och aaltoiternas vardagliga liv.  Utvecklingen av målen följs upp och förverkligandet utvärderas årligen. Genom förpliktelsen för hållbar utveckling främjar AUS alla 17 mål i sin verksamhet, med betoning på utbildning (SDG4), hållbara städer och samhällen (SDG11), bekämpa klimatförändringen (SDG13) och genomförande och globalt partnerskap (SDG17).

Har du idéer eller synpunkter på vad vägvisare i miljöärenden skulle kunna innebära för AUS? Skicka din idé till styrelsemedlem Ellen Heikkilä på adressen [email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.
Wilma Branders, ei hymyile
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Mentalhälsoveckan firas i skuggan av studerandenas mentalvårdskris

Den här veckan firas återigen studerandenas mentalhälsovecka vars syfte är att lyfta fram den alarmerande situationen för mental hälsa samt bygga en mentalhälsovänligare studerandekultur i högskolegemenskaperna.
Asukastoiminta
Blog Publicerat:

Sofia Tynkkynen, ordförande för ASY, bostadsrättsföreningen, berättar om sitt år i hyresgästdemokratin.

Sofia Tynkkynen, ordförande för ASY, bostadsrättsföreningen, berättar om sitt år i hyresgästdemokratin.