AYY on mukana Euroopan kestävän kehityksen viikolla

Tällä viikolla (30.5-5-6.2019) vietetään Euroopan kestävän kehityksen viikkoa. Kyseessä on Euroopan yhteinen vuosittain järjestetty aloite, jolla lisätään tietoisuutta YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelmasta ja sen sisältämistä kestävän kehityksen tavoitteista. Teemaviikon tarkoituksena on edistää ja nostaa esiin Euroopassa käynnissä olevia kestävän kehityksen hankkeita ja projekteja. Vuonna 2018 kestävän kehityksen viikolla järjestettiin yli 6000 tapahtumaa yli 30:ssa maassa. Suomi on mukana tässä vuosittaisessa aloitteessa jo neljättä kertaa. Esimerkkeinä tänä vuonna Suomessa järjestettävistä tapahtumista ovat muun muassa Sitran kiertotalousfoorumi sekä Joensuussa järjestettävä Maailman koululaisten ilmastokokous.

Suomessa YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelmaa toimeenpannaan muun muassa yhteiskuntasitoumuksella, jonka visio on luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. Euroopan kestävän kehityksen teemaviikon kunniaksi AYY on allekirjoittanut yliopistoille, ylioppilaskunnille ja muille akateemisille instituutioille suunnatun kestävän kehityksen sitoumuksen. Kestävän kehityksen sitoumus on oppilaitoksille räätälöity versio Agenda 2030 -toimenpideohjelmasta sekä Suomen yhteiskuntasitoumuksesta, jonka tarkoituksena on korostaa korkeakoulujen ja koulutuksen kriittistä roolia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.[JJ1]  Sitoumuksen puitteissa AYY sitoutuu edistämään kestävän kehityksen tavoitteita sekä omassa että sidosryhmiensä toiminnassa.

Kestävän kehityksen edistäminen Aalto yhteisössä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta haluaa olla mukana luomassa ekologisesti kestävää ja sosiaalisesti oikeudenmukaista Suomea ja maailmaa, jotka luovat puitteet myös tuleville opiskelijasukupolville kohtuullisen ja hyvän elämän saavuttamiseksi. Kestävyys heijastuu AYY:n ydinarvoissa sekä strategiassa, joka määrittelee ylioppilaskunnan suunnan vuosille 2019-2020. Linjauksen mukaan AYY toimii suunnannäyttäjänä ympäristökysymyksissä ja haastaa yliopiston sekä muut sidosryhmät huomioimaan ympäristökysymykset omassa toiminnassaan.

Tänä vuonna keskeiseksi teemaksi on noussut erityisesti ekologisesti kestävän kehityksen edistäminen. Jatkossa kestävä kehitys tulee olemaan osa kaikkea AYY:n toimintaa ja tavoitteena on ylioppilaskunta, jonka kunnianhimoisissa kestävän kehityksen tavoitteissa korostuvat ympäristöarvot, kestävyyden sosiaalisia ja taloudellisia ulottuvuuksia unohtamatta. Tavoitetilassa kestävä kehitys on juurtunut osaksi kaikkea AYY:n toimintaa – palveluista ja vaikuttamistyöstä aina aaltolaisten jokapäiväiseen arkeen.  Tavoitteiden kehitystä seurantaan ja toteutumista arvioidaan jatkossa vuosittain. Kestävän kehityksen sitoumuksen kautta AYY edistää toiminnassaan kaikkia 17:ta tavoitetta, painottaen kuitenkin hyvää koulutusta (SDG4), kestäviä kaupunkeja ja yhteisöjä (SDG11), ilmastotekoja (SDG13) sekä yhteistyötä ja kumppanuuksia (SDG17).

Onko sinulla idea tai näkemys siitä, mitä edelläkävijyys ympäristöasioissa voisi AYY:n kohdalla tarkoittaa? Lähetä ideasi hallituksen jäsenelle Ellen Heikkilälle ellen.heikkila@ayy.fi

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lisää tästä aiheesta

Kuvassa blogitekstin kirjoittaja Tua Videman.
Blogi Julkaistu:

Jätetään risteilyt ja pidetään tulevaisuus 

Vaikuttaminen ei tarkoita kaiken ihanan opiskelijaelämän loppumista.  Vapaaehtoiskulttuuri, yhdessä laulaminen  Smökin pöytien ääressä, Unisportin sarjapelit ja mahdollinen wappu ovat kaikki hyviä ja tärkeitä asioita –pidetään ne. 
Kuvassa blogipostauksen kirjoittaja Niina Nousjärvi.
Blogi Julkaistu:

Oletko sinä ilmastonmuutoksen ratkaisija?

Espoon tavoitteena on olla pysyvästi Euroopan kestävin kaupunki ja hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme mukaan koko Espoon ja espoolaiset, jotta saamme vietyä Espoota, Suomea ja laajemmin kansainvälistä yhteistyötä kohti kestävää tulevaisuutta.
Kuvassa blogitekstin kirjoittaja Eero Suhonen.
Blogi Julkaistu:

Kesätyö Avain Yhtiöillä

Kone- ja rakennustekniikan opiskelija Eero Suhonen vietti kesän Avain Yhtiöillä. Blogitekstissään hän kertoo, mitä kesä työmaavalvojan apulaisena opetti.
Kuva, jossa ihmiset kävelee poispäin
Blogi Julkaistu:

”Miksi haet tätä tehtävää?” Ymmärrä motivaatiotekijäsi ja vaikuta

Ihmiset motivoituvat erilaisista asioista ja syistä. Yksi “ottaa nakin” auttaakseen apua pyytävää, toinen taas haluaa haastaa itsensä oppiessaan uutta. Minna Mäkitalo kirjoittaa blogissa motivaatiotekijöistä.