Artsstudenternas budskap får inte förbli ohörd

Den här våren har studenternas demonstrationer i Väre inte kunnat förbli obemärkta. Sakkunniga i utbildningspolitik Teemu Palkki belyser studentkårens synpunkter på högskolan för konst och designs situation.
Teemu Palkki blogikuva

Att studera är belastande även enbart som studier men när det inte går att komma in i universitetslokalerna för att arbeta, och när man hör om nedskärningarna och förnyelserna i branschen då man söker efter obefintligt förvaringsutrymme för sina arbeten, förlöper studierna säkert inte alls. Aalto universitetets studentkår (AUS) stöder alla Aaltostuderandes möjligheter att studera och vi anser starkt att utmaningarna i högskolan för konst och design (ARTS) måste kunna lösas. 

I ARTS har man under den senaste tiden utövat mycket aktivt, medvetet och kritiskt medborgarskap och framför allt ambitioner gällande studier och studenternas ställning. Befrämjandet och stödandet av de här ambitionerna är i studentkårens verksamhetkärna och det har varit fint att följa aktiviteten. En del saker som upprört studenterna kan absolut lösas inom Aalto. Av de som inte går att lösas kan universitetet och högskolan informera om. Samtidigt är AUS och Aaltos uppgift att få budskapet hört i undervisnings- och kulturministeriet. I faggorna är att Stop Cutting ARTS-rörelserna märkts av även där. 

Men vad har AUS för roll i det hela? Som sakkunnig i utbildningspolitik funderar jag mycket på det och i den här texten belyser jag studentkårens synpunkter på tre helheter gällande ARTS situation. 

 

Pengar

 

Man skulle inte prata om nedskärningar om det inte vore fråga om pengar- både penningmängden och utdelningen av pengar. Samma penningspott delas mellan universiteten, i varje universitet mellan egna enheter ofta tillämpandes ministeriets modell. Branschmässiga koefficienter finns och kostnadsväxlingen är stor men sist och slutligen löser filandet av Aaltos interna penningutdelning inte någons problem. 

Framför allt då antalet nybörjarplatser ökas förvärras utmaningarna i alla branscher. Då sysselsättningstalen styr utbildningspolitiken riktas trycket på nedskärningar ofta starkt på nedvärderade konstområden. Aaltos uppgift är att se till att det inte sker och även AUS befrämjar det. Undervisningskvaliteten baserar sig inte direkt på penningmängden men kvaliteten på en hel utbildning baserar sig på det: i spartryck kan enskilda lärare och kurser vara högklassiga men slutligen förfaller grunden. 

 

Beslutsfattandets genomskinlighet

 

Det är tydligt att enbart studentrepresentanter för offentliga organ inte räcker för att göra studenternas röst hörd. Ännu mindre till att informationen når studenterna.  ARTS utbildningsprogram har fått en struktur i portfolioförnyelsen. Nu borde man få en verksamhetskultur bakom den, där ingen skulle ha för mycket arbete och ingen skulle uppleva att de är tysta i sin egen gemenskap. Kulturen som grundat sig på inofficiella möten, egna branschens möten och tät kontakt mellan studenter och personal har lidit av flytten till Otnäs och av coronan. 

Hur får vi tillräckligt med studenter med att bereda besluten? Genom vilka kanaler når informationen studenterna? Vem ser till att intressebevakarna inte storknar i sin arbetsbörda som redan med enbart studierna är för belastande? För att kommunikationen och förvaltningens genomskinlighet i fortsättningen skulle vara bättre och hållbarare, måste man hitta svar på frågorna. Därför har studentkåren påbörjat ett projekt med stöd av Aalto, vars resultat borde vara svar på hösten hos oss, TOKYO och hela ARTS. Som projektarbetare ville vi uttryckligen ha en studerande inom konstområdet som personligen känner till skolans situation. 

 

Lokaler

 

Universitetets lokaler borde stöda universitetets syfte. Eftersom universitetet är ett människosamfund måste lokalerna stöda sina användare. Konstbranschstudenternas behov är annorlunda än för teknik och ekonomi. I grunden är det fråga om att få använda lokalerna. Man måste också veta att de får användas. Och det räcker inte, utan man måste vara säker på, att varje gång man kommer till campuset så är man inte tvungen att tänka på vilken dörr som öppnas och vilken inte, eller var man kan förvara sitt arbete. ARTS ledning har sagt att de tagit emot utmaningen, förhoppningsvis svarar Aalto på den i form av ACRE. Väre är en ny och skinande byggnad, men den är gjord för studenter. Där borde man kunna utöva kreativitet och studenterna måste ha tillträde dit. 

AUS skapar även världens bästa konststudentliv. Studentkåren har tydliga riktlinjer för konstens uppskattning och ställning, samt stödandet av aaltoiternas konstnärliga arbete. Arts-studenternas budskap förblir inte ohörd av oss och får inte förbli ohörd av vare sig Aalto eller UKM. 

 

Teemu Palkki
Påverkansexpert: högskolepolitik

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Pictured AYY board members 2023 smiling and holding plants
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS styrelse för år 2023 har valts

På sitt möte den 24 november 2022 godkände Aalto-universitetets studentkårs delegation styrelsebildare Ida Parkkinens förslag till styrelsesammansättningen för år 2023. På mötet valdes även viceordförande för den nya delegationen.
kuvassa Antti Regelin nojaa seinään ja hymyilee
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Antti Regelin vald till Finlands studentkårers förbunds styrelse år 2023

Antti Regelin har valts till Finlands studentkårers förbunds styrelse år 2023. Förbundsmötet som ordnades i Esbo i Korpilampi 18-19.11 röstade om styrelsemedlemmarna på lördag kväll.
Nea Baarman hymyilee
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Nea Baarman börjar som AUS chef för påverkan och kommunikation

Nea Baarman har blivit vald till Aalto-universitetets studentkårs nya chef för påverkan och kommunikation.
Kuvitus tilasta, jossa sohva, ikkuna ja kyltti saunaan
Ajankohtaista Publicerat:

Förhandsbokning av lokaler för våren 2023

Föreningarna som verkar inom AUS har rätt att boka bastu-, fest- och möteslokaler som hyrs ut på förhand. Under den här bokningsrundan kan lokalerna bokas för tiden 9.1.-6.8.2023.