Administrativ dokumenten

Regel som styr föreningar

Regel som styr föreningar

Föreningsreglemente

Poängmodell för tilldelning av klubbrum och förråd till föreningarna

Poängsättningsmodell för utdelning av verksamhetsbidrag för föreningar

Föreningarnas förmåner och skyldigheter 

Andra anvisningar

Krissituationer och eftervård i studentgemenskapen

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat