Aalto-universitetets studentkårs år 2019

År 2019 byggde Aalto-universitetets studentkår  bland annat Aaltogemenskapen, rekryterade en ny ledning till AUS och även två nationella val ordnades. Styrelseordförande Tapio Hautamäki och verksamhetsledare Elina Nieminen berättar om årets höjdpunkter.

Planen för gemenskapsstrukturprojektet godkändes av delegationen på våren. Syftet med gemenskapsstrukturprojektet är att AUS och Aaltogemenskapens strukturer stödjer samarbetet mellan olika studieområden och studentkulturer. ”Redan fram till nu har projektet varit krävande och planens praktiska genomförande kommer att vara mycket tidskrävande. Det är ändå en stor etapp att ro i mål planen. Vi vill att alla  aaltoiter kan känna sig som Aaltomedlemmar och uppleva Otnäs som sitt eget campus”, beskriver verksamhetsledaren Elina Nieminen.

AUS undertecknade kravbrevet för COP25-klimatmötet, i vilken högskolor och högskolenätverk runt om i världen utlyser klimatnödläge. AUS har även själv börjat mäta sitt kolavtryck samt aktivt deltagit i  klimatförändringsdebatten. AUS har förbundit sig till FN:s mål för hållbar utveckling och utvecklade studentboendeverksamheten i  en miljövänligare riktning.

Under våren rekryterades en ny verksamhetsledare och ekonomichef till AUS som tillsammans med styrelsen leder  organisationen. Den nya ledningen är en stor förändring såväl  för kontoret internt  som för organisationen i sin helhet.  För att ansvara för AUS fastighetsverksamhet skapades anställningen som fastighetsenhetschef. ”Det är fantastiskt att vi i och med rekryteringen av fastighetschefen fick nya perspektiv på fastighetsverksamheten. Jag tror att vi nu har bättre utgångspunkter att erbjuda studentboende till ett rimligt pris och mångsidiga  fritidslokaler”, konstaterar Hautamäki

Valvåren innebar även en stor möjlighet för studenterna att få sin röst hörd i riksdags- och europarlamentsvalet. Styrelsen ringde upp riksdagsvalskandidater och de kunde nås väl i alla partier. AUS fick igenom sitt påverkansmål i regeringsprogrammet: Under regeringsperioden smidiggörs uppehållstillståndsprocessen för studenter som kommer utanför EU- och ETA-området så att uppehållstillståndet kan beviljas för hela examensavläggningstiden och efter utexamineringen förlängas till två år.

 Studerandecentret befrämjades hela året. Syftet är att skapa möten och bygga Aaltogemenskapen samt föra gemenskapen närmare varandra. Studerandecentret har väckt mycken diskussion såväl bland AUS delegation som samarbetspartner och även svåra skeden har funnits. ”Det stora och betydelsefulla projektet väcker mycket diskussion och ärendena bör gås igenom noggrant. Nu har vi ändå kommit framåt tillsammans och projektet framskrider i god takt. Från en gemensam grogrund är det bra att ta ansats”, konstaterar Hautamäki. 

År 2019 inledde  AUS även sitt tionde verksamhetsår. Vid inledningen av jubileumsåret roade tivoliattraktioner. Mer utlovas i år då jubileumsåret når sin kulmen på AUS10-årsfesten på våren.  Under jubileumsåret vill AUS genom Rädda Barnens kampanj stöda skolgång och hobbyer för barn och unga med marginaliseringsrisk. Du kan delta i kampanjen genom att registrera dig på All to X -applikationen (https://alltox.ayy.fi).

Aalto-universitetets studentkårs nionde verksamhetsår avrundades med personalbyten, befrämjandet av långvariga projekt och klimatgärningar. ”År 2020 satsar vi speciellt på AUS tillgänglighet för internationella studenter, vilket starkt kopplas ihop med att alla medlemmar i Aaltogemenskapen ska kunna känna sig som aaltoiter. Vi befrämjar även meningsfullheten för boende och lokaler: vi ökar gemenskapligheten i lokalerna och i framtiden kommer nya fastigheter att byggas ansvarsfullt”, berättar Olli Kesseli, styrelseordförande 2020.

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Havainnekuva seuraavan lukuvuoden Design-kalenterin kannesta
Ajankohtaista Publicerat:

Vinnaren i designkalendertävlingen har utsetts

Följande läsårskalender förverkligas utifrån Mirka Larjomaas förslag Elementary School Nostalgia.
Jämeräntaival 3
Ajankohtaista Publicerat:

Fossilfri energi i AUS bostäder från och med början av år 2020

AUS studentbostäder och övriga fastigheter övergår helt till fossilfri inköpsel och fjärrvärme under år 2020.
Toiminta-avustushaku
Ajankohtaista Publicerat:

Nu är det dags att göra de årliga föreningsanmälningarna och ansöka om AUS verksamhetsbidrag!

Alla föreningar som verkar inom Aalto-universitetets studentkår måste göra en föreningsanmälan varje år och vid samma tidpunkt kan föreningarna enligt den första förteckningen ansöka om verksamhetsbidrag.
Ajankohtaista Publicerat:

Försvunnen studerande upphittades avliden

Aaltostuderande Miikka Leinonen som anmälts försvunnen har upphittats avliden. Krishjälp fås på campus och per telefon. Om minnestillställning informeras senare.