Aalto-universitetets studentkårs år 2019

År 2019 byggde Aalto-universitetets studentkår  bland annat Aaltogemenskapen, rekryterade en ny ledning till AUS och även två nationella val ordnades. Styrelseordförande Tapio Hautamäki och verksamhetsledare Elina Nieminen berättar om årets höjdpunkter.

Planen för gemenskapsstrukturprojektet godkändes av delegationen på våren. Syftet med gemenskapsstrukturprojektet är att AUS och Aaltogemenskapens strukturer stödjer samarbetet mellan olika studieområden och studentkulturer. ”Redan fram till nu har projektet varit krävande och planens praktiska genomförande kommer att vara mycket tidskrävande. Det är ändå en stor etapp att ro i mål planen. Vi vill att alla  aaltoiter kan känna sig som Aaltomedlemmar och uppleva Otnäs som sitt eget campus”, beskriver verksamhetsledaren Elina Nieminen.

AUS undertecknade kravbrevet för COP25-klimatmötet, i vilken högskolor och högskolenätverk runt om i världen utlyser klimatnödläge. AUS har även själv börjat mäta sitt kolavtryck samt aktivt deltagit i  klimatförändringsdebatten. AUS har förbundit sig till FN:s mål för hållbar utveckling och utvecklade studentboendeverksamheten i  en miljövänligare riktning.

Under våren rekryterades en ny verksamhetsledare och ekonomichef till AUS som tillsammans med styrelsen leder  organisationen. Den nya ledningen är en stor förändring såväl  för kontoret internt  som för organisationen i sin helhet.  För att ansvara för AUS fastighetsverksamhet skapades anställningen som fastighetsenhetschef. ”Det är fantastiskt att vi i och med rekryteringen av fastighetschefen fick nya perspektiv på fastighetsverksamheten. Jag tror att vi nu har bättre utgångspunkter att erbjuda studentboende till ett rimligt pris och mångsidiga  fritidslokaler”, konstaterar Hautamäki

Valvåren innebar även en stor möjlighet för studenterna att få sin röst hörd i riksdags- och europarlamentsvalet. Styrelsen ringde upp riksdagsvalskandidater och de kunde nås väl i alla partier. AUS fick igenom sitt påverkansmål i regeringsprogrammet: Under regeringsperioden smidiggörs uppehållstillståndsprocessen för studenter som kommer utanför EU- och ETA-området så att uppehållstillståndet kan beviljas för hela examensavläggningstiden och efter utexamineringen förlängas till två år.

 Studerandecentret befrämjades hela året. Syftet är att skapa möten och bygga Aaltogemenskapen samt föra gemenskapen närmare varandra. Studerandecentret har väckt mycken diskussion såväl bland AUS delegation som samarbetspartner och även svåra skeden har funnits. ”Det stora och betydelsefulla projektet väcker mycket diskussion och ärendena bör gås igenom noggrant. Nu har vi ändå kommit framåt tillsammans och projektet framskrider i god takt. Från en gemensam grogrund är det bra att ta ansats”, konstaterar Hautamäki. 

År 2019 inledde  AUS även sitt tionde verksamhetsår. Vid inledningen av jubileumsåret roade tivoliattraktioner. Mer utlovas i år då jubileumsåret når sin kulmen på AUS10-årsfesten på våren.  Under jubileumsåret vill AUS genom Rädda Barnens kampanj stöda skolgång och hobbyer för barn och unga med marginaliseringsrisk. Du kan delta i kampanjen genom att registrera dig på All to X -applikationen (https://alltox.ayy.fi).

Aalto-universitetets studentkårs nionde verksamhetsår avrundades med personalbyten, befrämjandet av långvariga projekt och klimatgärningar. ”År 2020 satsar vi speciellt på AUS tillgänglighet för internationella studenter, vilket starkt kopplas ihop med att alla medlemmar i Aaltogemenskapen ska kunna känna sig som aaltoiter. Vi befrämjar även meningsfullheten för boende och lokaler: vi ökar gemenskapligheten i lokalerna och i framtiden kommer nya fastigheter att byggas ansvarsfullt”, berättar Olli Kesseli, styrelseordförande 2020.

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Two hands pictured writing in notebooks.
Ajankohtaista Publicerat:

Ansökning av engångshyrestöd för AUS medlemmar för följder som orsakats av undantagstillståndet som coronaviruset medfört

AUS öppnar en stipendieansökningsblankett med vilken AUS medlemmar kan ansöka om ekonomiskt engångsunderstöd för boendekostnader.
Tarinoita kirjastosta
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Användning av lokalerna på Otnäs campus

Coronavirusläget har blivit lindrigare i Finland men restriktionerna följs fortfarande på Otnäs campus. Alla besök i universitetets lokaler ska överenskommas på förhand och lokalerna kan inte besökas oförutsett.
Kuvapankki_Vuosijuhlat_1
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS ingriper i rasism i sin gemenskap - Teknologsångboken dras in från försäljning

Aalto-universitetets studentkår drar in Teknologsångboken från försäljning omedelbart. Orsaken är att en del av Teknologhymnens gamla, rasistiska sångtext bevarats i sångboken. AUS beklagar det inträffade och vill utveckla sin egen verksamhet. Utöver att ingripa i sångboken förbereder AUS för tillfället även andra åtgärder för att befrämja antirasism och likabehandling.
Kylän_olohuone_2
Ajankohtaista Publicerat:

Bokningskalendern för AUS hyreslokaler öppnats fram till den 10 januari 2021

AUS evenemangslokaler kan nu  bokas fram till den 10 januari 2021.