Aalto-universitetets studentkårs år 2019

År 2019 byggde Aalto-universitetets studentkår bland annat Aaltogemenskapen, rekryterade en ny ledning till AUS och även två nationella val ordnades. Styrelseordförande Tapio Hautamäki och verksamhetsledare Elina Nieminen berättar om årets höjdpunkter.

År 2019 byggde Aalto-universitetets studentkår  bland annat Aaltogemenskapen, rekryterade en ny ledning till AUS och även två nationella val ordnades. Styrelseordförande Tapio Hautamäki och verksamhetsledare Elina Nieminen berättar om årets höjdpunkter.

Planen för gemenskapsstrukturprojektet godkändes av delegationen på våren. Syftet med gemenskapsstrukturprojektet är att AUS och Aaltogemenskapens strukturer stödjer samarbetet mellan olika studieområden och studentkulturer. ”Redan fram till nu har projektet varit krävande och planens praktiska genomförande kommer att vara mycket tidskrävande. Det är ändå en stor etapp att ro i mål planen. Vi vill att alla  aaltoiter kan känna sig som Aaltomedlemmar och uppleva Otnäs som sitt eget campus”, beskriver verksamhetsledaren Elina Nieminen.

AUS undertecknade kravbrevet för COP25-klimatmötet, i vilken högskolor och högskolenätverk runt om i världen utlyser klimatnödläge. AUS har även själv börjat mäta sitt kolavtryck samt aktivt deltagit i  klimatförändringsdebatten. AUS har förbundit sig till FN:s mål för hållbar utveckling och utvecklade studentboendeverksamheten i  en miljövänligare riktning.

Under våren rekryterades en ny verksamhetsledare och ekonomichef till AUS som tillsammans med styrelsen leder  organisationen. Den nya ledningen är en stor förändring såväl  för kontoret internt  som för organisationen i sin helhet.  För att ansvara för AUS fastighetsverksamhet skapades anställningen som fastighetsenhetschef. ”Det är fantastiskt att vi i och med rekryteringen av fastighetschefen fick nya perspektiv på fastighetsverksamheten. Jag tror att vi nu har bättre utgångspunkter att erbjuda studentboende till ett rimligt pris och mångsidiga  fritidslokaler”, konstaterar Hautamäki

Valvåren innebar även en stor möjlighet för studenterna att få sin röst hörd i riksdags- och europarlamentsvalet. Styrelsen ringde upp riksdagsvalskandidater och de kunde nås väl i alla partier. AUS fick igenom sitt påverkansmål i regeringsprogrammet: Under regeringsperioden smidiggörs uppehållstillståndsprocessen för studenter som kommer utanför EU- och ETA-området så att uppehållstillståndet kan beviljas för hela examensavläggningstiden och efter utexamineringen förlängas till två år.

 Studerandecentret befrämjades hela året. Syftet är att skapa möten och bygga Aaltogemenskapen samt föra gemenskapen närmare varandra. Studerandecentret har väckt mycken diskussion såväl bland AUS delegation som samarbetspartner och även svåra skeden har funnits. ”Det stora och betydelsefulla projektet väcker mycket diskussion och ärendena bör gås igenom noggrant. Nu har vi ändå kommit framåt tillsammans och projektet framskrider i god takt. Från en gemensam grogrund är det bra att ta ansats”, konstaterar Hautamäki. 

År 2019 inledde  AUS även sitt tionde verksamhetsår. Vid inledningen av jubileumsåret roade tivoliattraktioner. Mer utlovas i år då jubileumsåret når sin kulmen på AUS10-årsfesten på våren.  Under jubileumsåret vill AUS genom Rädda Barnens kampanj stöda skolgång och hobbyer för barn och unga med marginaliseringsrisk. Du kan delta i kampanjen genom att registrera dig på All to X -applikationen (https://alltox.ayy.fi).

Aalto-universitetets studentkårs nionde verksamhetsår avrundades med personalbyten, befrämjandet av långvariga projekt och klimatgärningar. ”År 2020 satsar vi speciellt på AUS tillgänglighet för internationella studenter, vilket starkt kopplas ihop med att alla medlemmar i Aaltogemenskapen ska kunna känna sig som aaltoiter. Vi befrämjar även meningsfullheten för boende och lokaler: vi ökar gemenskapligheten i lokalerna och i framtiden kommer nya fastigheter att byggas ansvarsfullt”, berättar Olli Kesseli, styrelseordförande 2020.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.