Aalto-universitetets studentkår utmanar arbetsgivarna att öka mångfald i rekryteringen

Aalto-universitetets studentkårs kampanj #näeosaaja uppmanar arbetsgivare att fästa uppmärksamhet vid arbetslivets mångfald och påminner om fördelarna med mångfald i gemenskaperna. Aalto-universitetet är ett internationellt och mångkulturellt universitet och därför önskar studentkåren att det skulle vara lättare för internationella studeranden att få arbete i Finland.
#NäeOsaaja-kampanjan kuva

Med hjälp av kampanjen #näeosaaja (se förmågorna)påminner AUS arbetsgivarna om fördelarna med mångfald i gemenskaperna och vill förbättra sysselsättningen bland internationella studerande. Med mångfald åsyftas faktorer eller karaktärsdrag som särskiljer människor från varandra. AUS poängterar att mångfald behövs i det finländska arbetslivet.  Ställningen för  arbetstagare som hör till minoritetsgrupper måste förbättras och orättvis, diskriminerande eller ojämlik behandling ska inte godkännas. Med kampanjen #näeosaaja vill AUS framhäva att den bästa och lämpligaste förmågan för en arbetsuppgift borde kunna anställas oberoende av utgångspunkt. 

Mångfald är en nyckelfaktor för framtida organisationer och framtidens Finland av flera orsaker. För det första ökar mångfalden resiliensen: gemenskaper med mångfald är flexiblare och klarar bättre av föränderliga och osäkra tider och tilltalar allt fler förmågor.  Med en bra ledning producerar en gemenskap med mångfald bättre rörelseresultat, kapacitet och beslutsfattande (1). Kulturell mångfald ökar dessutom den internationella konkurrensen. Ju större mångfald i  arbetsgemenskapen desto mer  kunskap, erfarenhet, nätverk, kulturell intelligens och flexibilitet har gemenskapen. Ändå borde mångfald vara ett egenvärde i alla arbetsgemenskaper - kulturell mångfald och människovärdet borde stå utanför den ekonomiska utvecklingen. 

”Delaktighet förutsätter att bli sedd och hörd. Människor med olika ursprung har olika synvinklar på saker. Genom att stöda mångfald ges utrymme för delaktighet och det har endast en positiv inverkan på det omgivande samhällets tillväxt och framgång. Det har min tid på Aalto ARTS visat”, konstaterar AUS styrelsemedlem Imran Shamsul.

För arbetsgivaren är identifiering av  egna perspektivgränser och omedvetna fördomar  en bra utgångspunkt för att skapa mångfald i gemenskaperna.

”Mångfald förutsätter kontinuerligt ledningsarbete eftersom alla, inte enbart ledningen, måste se fördelarna med mångfald för att  större mångfald ska uppnås i organisationen. Vi måste aktivt utveckla en kultur med många slags rollmodeller och modigt anställa yrkeskunniga med olika bakgrund. För tillfället finns det oerhört många  toppförmågor utan arbete på arbetsmarknaden i Finland”, säger studentkårens styrelseordförande Olli Kesseli

Källa 1: McKinsey & Company

Tilläggsinformation:  

Olli Kesseli, studentkårens styrelseordförande / +358 40 688 7711 

Imran Shamsul, styrelsemedlem, ansvarsområden nya studenter och internationalitet / +358 41 798 1581, kontakt på engelska

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
kuvassa AYY:n yhteisö-, ansio- ja kunniamerkkejä kuntanauhoihin kiinnitettynä
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Utmärkelser beviljats på AUS14-årsfest

Utmärkelser delades ut till meriterade medlemmar i Aaltogemenskapen på AUS 14. årsfest den 18. maj 2024.
kuvassa Tempausesikunta innostuneena
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Tempaus ökar uppskattningen av frivilligarbete i Finland

Den Bisterskäggige ingenjören, Sheryl Tokyos och Kunniamursus Tempausbefallning lästes upp på Aalto Open Air och utlysningen av Wappen.