”Näe osaaja!” – Aalto-yliopiston ylioppilaskunta haastaa työnantajat monimuotoisempaan rekrytointiin 

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan #näeosaaja-kampanja kehottaa työnantajia kiinnittämään huomiota monimuotoisuuteen työelämässä ja muistuttaa monimuotoisten yhteisöjen eduista. Aalto-yliopisto on kansainvälinen ja monikulttuurinen yliopisto, joten ylioppilaskunta toivoo, että kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen Suomessa olisi nykyistä helpompaa.
#NäeOsaaja-kampanjan kuva

#näeosaaja-kampanjan avulla AYY muistuttaa työnantajia monimuotoisten yhteisöjen eduista ja haluaa parantaa kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä. Monimuotoisuudella tai moninaisuudella viitataan tekijöihin tai piirteisiin, jotka erottavat ihmiset toisistaan. AYY painottaa, että suomalainen työelämä tarvitsee monimuotoisia yhteisöjä. Vähemmistöryhmiin kuuluvien työntekijöiden asemaa on parannettava, eikä epäoikeudenmukaista, syrjivää tai epätasa-arvoista kohtelua tule hyväksyä. AYY haluaa #näeosaaja-kampanjallaan korostaa, että työtehtävään sopivin osaaja tulisi voida palkata lähtökohdistaan riippumatta.

Monimuotoinen yhteisö on avaintekijä tulevaisuuden organisaatioille ja tulevaisuuden Suomelle monestakin syystä. Ensinnäkin monimuotoisuus lisää resilienssiä: monimuotoisemmat yhteisöt ovat joustavampia ja selviävät paremmin muuttuvista ja epävarmoista ajoista sekä houkuttelevat enemmän osaajia. Hyvin johdettuna monimuotoinen yhteisö tuottaa parempaa liiketulosta, suorituskykyä ja päätöksentekoa (1). Lisäksi kulttuurinen monimuotoisuus lisää kansainvälistä kilpailukykyä. Mitä monimuotoisempi työyhteisö, sitä enemmän yhteisöstä löytyy tietoa, kokemuksia, verkostoja, kulttuurista älykkyyttä ja joustavuutta. Kuitenkin monimuotoisuuden tulisi olla jokaisen työyhteisön itseisarvo – kulttuurisen monimuotoisuuden ja ihmisten arvon tulisi olla taloudellisen kehityksen ulkopuolella.

”Osallisuus vaatii nähdyksi ja kuulluksi tulemista. Erilaisista taustoista tulevat ihmiset tarjoavat erilaisia näkökulmia asioihin. Tukemalla monimuotoisuutta tehdään tilaa osallisuudelle, jolla on vain positiivisia vaikutuksia ympäröivän yhteiskunnan kasvuun ja menestykseen. Aikani Aalto ARTSissa on osoittanut tämän”, toteaa AYY:n hallituksen jäsen ImranShamsul.

Työnantajalle hyvä lähtökohta monimuotoisten yhteisöjen rakentamiseen ja erilaisten taustojen tiedostamiseen on tunnistaa ensin omien näkökulmien rajat ja tiedostamattomat ennakkoluulot.

“Monimuotoisuus on jatkuvaa johtamistyötä, sillä kasvavan monimuotoisuuden saavuttamiseksi organisaatiossa jokaisen on nähtävä monimuotoisuuden hyödyt, ei pelkästään johdon. Meidän on aktiivisesti kehitettävä monenlaisten roolimallien kulttuuria ja rohkeasti palkattava ammattilaisia erilaisista taustoista. Suomessa on aivan käsittämättömän kovan luokan osaajia vapaana työmarkkinoilla tällä hetkellä”, sanoo ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Olli Kesseli.

Lähde 1: McKinsey & Company  

Lisätietoja:

Olli Kesseli, ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja / +358 40 688 7711

Imran Shamsul, hallituksen jäsen, vastuualueina uudet opiskelijat ja kansainvälisyys / +358 41 798 1581, yhteydenotot englanniksi

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Julkaistu:

Hallituksen leikkausten takia opiskelija-asuntoja jää rakentamatta

Olemme järkyttyneitä Suomen hallituksen viimeaikaisista leikkauksista, jotka laittavat opiskelija-asumisen ja opiskelija-asuntojen rakennuttamisen vaakalaudalle. Hallitus leikkasi kehysriihessään erityisryhmien investointiavustukset opiskelija-asuntorakentamiselta lähes kokonaan, mikä tekee jo suunniteltujen asuntohankkeiden aloittamisesta pääkaupunkiseudulla hyvin epävarmaa ja vaikeuttaa opiskelijoiden asumistilannetta sekä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) asuntotoimintaa.
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Vakuusmaksuihin tulossa muutoksia syksyllä

Vakuusmaksuihin on tulossa muutoksia, joiden myötä kaikilta ei jatkossa peritä vakuusmaksua, vaan vakuuksia peritään ainoastaan tietyissä tilanteissa
kuvassa AYY:n yhteisö-, ansio- ja kunniamerkkejä kuntanauhoihin kiinnitettynä
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

AYY14-vuosijuhlilla myönnetyt huomionosoitukset

AYY:n 14. vuosijuhlilla 18.5.2024 myönnettiin huomionosoituksia ansioituneille Aalto-yhteisön jäsenille.
kuvassa Tempausesikunta innostuneena
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Tempaus pyrkii lisäämään vapaaehtoistyön arvostusta Suomessa

Jämeräpartaisen insinöörin, Sheryl Tokyon ja Kunniamursun Tempauskäsky luettiin Aalto Open Airissa ja Wappuriehan julistuksessa.