”Näe osaaja!” – Aalto-yliopiston ylioppilaskunta haastaa työnantajat monimuotoisempaan rekrytointiin 

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan #näeosaaja-kampanja kehottaa työnantajia kiinnittämään huomiota monimuotoisuuteen työelämässä ja muistuttaa monimuotoisten yhteisöjen eduista. Aalto-yliopisto on kansainvälinen ja monikulttuurinen yliopisto, joten ylioppilaskunta toivoo, että kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen Suomessa olisi nykyistä helpompaa.
#NäeOsaaja-kampanjan kuva

 

#näeosaaja-kampanjan avulla AYY muistuttaa työnantajia monimuotoisten yhteisöjen eduista ja haluaa parantaa kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä. Monimuotoisuudella tai moninaisuudella viitataan tekijöihin tai piirteisiin, jotka erottavat ihmiset toisistaan. AYY painottaa, että suomalainen työelämä tarvitsee monimuotoisia yhteisöjä. Vähemmistöryhmiin kuuluvien työntekijöiden asemaa on parannettava, eikä epäoikeudenmukaista, syrjivää tai epätasa-arvoista kohtelua tule hyväksyä. AYY haluaa #näeosaaja-kampanjallaan korostaa, että työtehtävään sopivin osaaja tulisi voida palkata lähtökohdistaan riippumatta.

Monimuotoinen yhteisö on avaintekijä tulevaisuuden organisaatioille ja tulevaisuuden Suomelle monestakin syystä. Ensinnäkin monimuotoisuus lisää resilienssiä: monimuotoisemmat yhteisöt ovat joustavampia ja selviävät paremmin muuttuvista ja epävarmoista ajoista sekä houkuttelevat enemmän osaajia. Hyvin johdettuna monimuotoinen yhteisö tuottaa parempaa liiketulosta, suorituskykyä ja päätöksentekoa (1). Lisäksi kulttuurinen monimuotoisuus lisää kansainvälistä kilpailukykyä. Mitä monimuotoisempi työyhteisö, sitä enemmän yhteisöstä löytyy tietoa, kokemuksia, verkostoja, kulttuurista älykkyyttä ja joustavuutta. Kuitenkin monimuotoisuuden tulisi olla jokaisen työyhteisön itseisarvo – kulttuurisen monimuotoisuuden ja ihmisten arvon tulisi olla taloudellisen kehityksen ulkopuolella.

”Osallisuus vaatii nähdyksi ja kuulluksi tulemista. Erilaisista taustoista tulevat ihmiset tarjoavat erilaisia näkökulmia asioihin. Tukemalla monimuotoisuutta tehdään tilaa osallisuudelle, jolla on vain positiivisia vaikutuksia ympäröivän yhteiskunnan kasvuun ja menestykseen. Aikani Aalto ARTSissa on osoittanut tämän”, toteaa AYY:n hallituksen jäsen Imran Shamsul.

Työnantajalle hyvä lähtökohta monimuotoisten yhteisöjen rakentamiseen ja erilaisten taustojen tiedostamiseen on tunnistaa ensin omien näkökulmien rajat ja tiedostamattomat ennakkoluulot.

“Monimuotoisuus on jatkuvaa johtamistyötä, sillä kasvavan monimuotoisuuden saavuttamiseksi organisaatiossa jokaisen on nähtävä monimuotoisuuden hyödyt, ei pelkästään johdon. Meidän on aktiivisesti kehitettävä monenlaisten roolimallien kulttuuria ja rohkeasti palkattava ammattilaisia erilaisista taustoista. Suomessa on aivan käsittämättömän kovan luokan osaajia vapaana työmarkkinoilla tällä hetkellä”, sanoo ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Olli Kesseli.

 

Lähde 1: McKinsey & Company  

 

Lisätietoja:

Olli Kesseli, ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja / +358 40 688 7711

Imran Shamsul, hallituksen jäsen, vastuualueina uudet opiskelijat ja kansainvälisyys / +358 41 798 1581, yhteydenotot englanniksi

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lisää tästä aiheesta

Gorsun uusi sisustus, sohvia ja valoja
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

AYY:n tilojen vuokrausohjeita päivitetty

Koronaviruksen ja yhteisön turvallisuuden takia AYY:n vuokrattavien tilojen käyttörajoituksia on jouduttu päivittämään.
Kuvapankki_Sitsit_1
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta peruu syksyn massatapahtumat

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus peruu syksyn suuret opiskelijatapahtumat koronaviruksen vuoksi. Sitsejä, juhlia, approja ja festivaaleja ei järjestetä fyysisinä tapahtumina. AYY selvittää mahdollisuutta vaihtoehtoisten turvallisten tapahtumien järjestämiseen.
Kuvapankki_Kävelyllä_2
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Muutoksia syksyn tapahtumiin

Koronavirus aiheuttaa muutoksia syksyn tapahtumiin. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on päättänyt siirtää AYY10-vuosijuhlan ja vuosijuhlaviikon tapahtumat keväälle 2021 ja perua Aalto Afterpartyn ja Otasuunnistuksen. Alun perin syyskuussa järjestettäviksi suunniteltuihin tapahtumiin oli odotettavissa kuhunkin useita satoja osallistujia, vuosijuhliin jopa tuhat.
Tarinoita kirjastosta
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Otaniemen kampuksen tilojen käyttö

Suomen koronavirustilanne on lieventynyt, mutta Otaniemen kampuksella noudatetaan edelleen rajoituksia. Kaikki vierailut yliopiston tiloissa on sovittava ennakkoon, eikä tiloissa voi vierailla yllättäen.