Aalto-universitetets studentkår söker en praktikant inom hållbar utveckling

Aalto-universitetets studentkår är en dynamisk tjänste- och intresseorganisation som representerar 14 000 studerande. Nu har du chans att testa dina kunskaper hos oss!

För tiden maj-juni söker AUS en praktikant som ska utveckla studentkårens verksamhet med ekologisk hållbarhet i fokus. Uppgiften omfattar:

 • Deltagande i utvärdering av kolavtrycket från AUS verksamhet
 • Uppgörande av interna anvisningar för miljöansvar
 • Planering av utbildning på temat

Vem kan ansöka?

För praktikens del är det viktigt att ämnet anknyter till praktikantens studier. För praktiken betalas kollektivavtalsenlig lön (1425,95 €/mån) och vi önskar att praktikanten har rätt till praktikstöd från högskola.

För studerande vid Aalto-universitetet finns tilläggsuppgifter om praktikstöd på följande adress:

https://into.aalto.fi/display/ficareerweb/Harjoittelu+ja+harjoittelun+apurahat

Studerande från andra högskolor kan också ansöka om praktikplatsen.

Tidpunkt för praktiken

Praktiken varar två månader och det är önskvärt att den inleds så snart som möjligt i början av maj.  Praktiken kan även utföras som deltidsarbete vid sidan av studier.

Av praktikanter förväntar vi oss

 • Entusiasm att skapa världens bästa studieliv i Aalto-gemenskapen
 • Förmåga att urskilja stora helheter
 • God kommunikationsförmåga
 • Positivt förhållningssätt till teamarbete och utvecklande av verksamheten
 • Flytande muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller engelska

Som merit räknas

 • Studier och arbetserfarenhet inom hållbar utveckling
 • Muntliga och skriftliga kunskaper i svenska

Ansökningsprocessen

Vi tillsätter platsen genast en lämplig person hittas, så agera snabbt!  Skicka så snart som möjligt din ansökan och cv till adressen [email protected] , dock allra senast 22.4.2019.

Tilläggsuppgifter om uppgiften ger

Sakkunnig inom intressebevakning Rosa Väisänen, t. 050 527 2401 rosa.vaisanen(a)ayy.fi

Aalto-universitetets studentkår AUS är en tjänste- och intresseorganisation som har ca 14 000 medlemmar.Sammanlagt sysselsätter AUS cirka 40 personer och verksamheten omfattar hundratals frivilliga och organisationer. En central medlemstjänst som AUS erbjuder är studiebostäder till rimliga priser i närheten av studieplatsen. AUS har cirka 2 500 bostäder som hyrs ut till AUS-medlemmar. Som arbetsmiljö är AUS ungdomlig och mycket flexibel. AUS betonar likabehandling och mångfald i sin verksamhet. Vi önskar sökande med olika bakgrund.

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.