Organisaatio

Hallitus ja pääsihteeri

AYY organisaationa

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta on noin 14 000 jäsenen palvelu- ja edunvalvontajärjestö, jonka kaiken toiminnan tavoitteena on mahdollistaa jäsenilleen maailman paras opiskelijan elämä.

Miksi ylioppilaskunta on olemassa?

Ylioppilaskunta on olemassa, jotta opiskelijan ääni kuuluisi yliopiston päätöksenteossa ja jotta kaikilla yliopisto-opiskelijoilla olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet vaikuttaa opintoihinsa ja arkeensa liittyviin asioihin. AYY:n tavoite on vaikuttaa yliopistoon ja ympäröivään yhteiskuntaan niin, että jokainen Aallon opiskelija pääsee elämään maailman parasta opiskelijan elämää.

Ylioppilaskunnan olemassaolo perustuu yliopistolakiin. Ylioppilaskunta on yliopistosta erillinen, itsehallinnollinen yhteisö, jonka asema on määritetty laissa.

Yliopistolaki määrittelee ylioppilaskunnan seuraavasti:

Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

Yliopistolaki säätää ylioppilaskunnan jäsenyydestä ja antaa ylioppilaskunnalle oikeuden kerätä jäseniltään jäsenmaksua. Laissa säädetään myös, että ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttävät hallitus ja edustajisto.

Millainen AYY on rakenteeltaan?

Organisaatiopyramidi

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan organisaatio jakautuu kolmeen osaan: palveluihin, vaikuttamiseen ja yhteisöön. Kaikkia kolmea tukevat myös AYY:n kiinteistö- ja viestintätoiminta.

AYY:n toimintaa ohjaa vaaleilla valittu 45-henkinen edustajisto, joka päättää esimerkiksi AYY:n linjoista ja strategiasta sekä vuosittaisesta toimintasuunnitelmasta ja budjetista. Lisäksi edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle hallituksen, jonka tehtävänä on varmistaa edustajiston toiminnalle asettaman suunnan toteutuminen. AYY:n hallitus osallistuu ylioppilaskunnan päivittäiseen toimintaan.

Edustajisto

Edustajisto edustaa kaikkia ylioppilaskunnan jäseniä ja käyttää AYY:n ylintä päätösvaltaa.

Lue lisää
Edustajisto kokoustaa

Hallitus

Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi.

Lue lisää
Hallitus 2021

Palvelut

AYY:n jäsenpalveluista merkittävimpiä ovat ylioppilaskunnan rakentamat opiskelija-asunnot. AYY tarjoaa asunnon yli 3 200 opiskelijalle. Kohtuuhintaiset asunnot keskittyvät erityisesti Otaniemen kampukselle.

Lisäksi AYY vuokraa opiskelijasopuiseen hintaan useita juhla-, sauna-, kokous- ja urheilutiloja. Tiloja voivat käyttää niin yksityishenkilöt kuin opiskelijayhdistyksetkin. Piirissään toimiville yhdistyksille AYY tarjoaa myös IT-palveluita, kuten sähköpostilistoja ja palvelintilaa.

AYY:n ja koko opiskelijaliikkeen vaikuttamistoiminnalla on luotu opiskelijoille myös lukuisia muita palveluita. Näitä ovat esimerkiksi Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön asunnot, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelut, Kelan ateriatuki, erilaiset matka-alennukset (HSL ja VR) sekä Frank ja sen tarjoamat alennukset.

Palvelut jäsenille

Vaikuttaminen

AYY:n vaikuttamistoiminnan painopisteet syntyvät edustajiston määrittämistä linjoista. Linjojen pohjalta ylioppilaskunta luo jäsenilleen entistä parempaa pohjaa ja turvaa opinnoissa menestymiselle.

AYY:n vaikuttamistyö suuntautuu sekä Aalto-yliopistoon että Espoon kaupunkiin. Lisäksi ylioppilaskunta vaikuttaa valtakunnalliseen päätöksentekoon, jossa sen tukena on Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL).

Vaikuttaminen

Yhteisö

Aallossa on todella rikas yhteisötoiminta, jota ylioppilaskunta haluaa tukea ja edistää.

Otaniemen opiskelijayhdistykset järjestävät joka päivä lukuisia tapahtumia, joiden toteuttamista AYY on mukana mahdollistamassa. Ylioppilaskunta järjestää itse vuosittain lukuisia tapahtumia, joista suurin on vuosittain lukuvuoden alussa järjestettävä Aalto Afterparty -juhla. Monilla tapahtumilla, kuten toukokuisella Kukanpäivän viestin luovuttamisella, on jo vuosikymmeniä pitkä historia.

AYY haluaa edistää elävää opiskelijakulttuuria yhdistystoiminnan kautta. Ylioppilaskunta tukee yhdistysten toimintaa vuosittaisilla toiminta-avustuksilla ja järjestää yhdistyksille tilaisuuksia esitellä toimintaansa Aalto-yhteisön jäsenille erilaisten tapahtumien kautta.

Tapahtumat

Muu

Ristin kilta: Johdatus

Mitä johdatus on? Miten Jeesus johdattaa omiaan, ja miten voisin oppia tunnistamaan Jumalan johdatuksen paremmin omassa elämässäni? Piiri-illoissa jakaudutaan pieniin ryhmiin ja keskustellaan jostain teemasta, pohditaan miten se liittyy elämään, ja tutkiskellaan hieman mitä Raamattu siitä sanoo.

Varsinainen ohjelma alkaa klo 19 Otaniemen kappelilla, mutta kappelille pääsee etkoilemaan jo klo 18:30. Illan päättää iltapala ja -hartaus. Tervetuloa!
Picture of the Representative Council voting.
Muu

Edustajiston kokous 7/2021

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 7/2021.
The Amazing Race Aalto
Liikunta

Aalto Amazing Race 2021

Kaikille Aallon ensimmäisen vuoden opiskelijoille suunnattu Aalto Amazing Race on huikea seikkailukilpailu, jossa fuksit, mursut ja kaikki muutkin ensimmäisen vuoden opiskelijat pääsevät tutustumaan Aaltolaisiin oman opiskelualansa ulkopuolelta. Seikkailussa joukkueet etenevät kohti maalia ratkomalla erilaisia tehtäviä ja vihjeitä, samalla kisaten kelloa vastaan. Maaliin päässeitä odottaa palkitseminen ruokatarjoiluin.
PO yhteiskuva
Kulttuuri

Polyteknikkojen Orkesterin Syyskonsertti

PO:n soitto soi taas koko sinfoniaorkesterin voimin! // PO plays again together as a full-sized symphony orchestra!

Talous

AYY:n talous pitää sisällään päivittäisen rahaliikenteen sekä kiinteistö- ja sijoitustoiminnan.

Lue lisää
Kuvapankki_Tiedonhaku_1

Kunniavaltuuskunta

Kunniavaltuuskunnan tehtävänä on auttaa ylioppilaskuntaa edistämään jäsentensä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä.

Lue lisää
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu