Organisaatio

Hallitus ja pääsihteeri

AYY organisaationa

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta on noin 14 000 jäsenen palvelu- ja edunvalvontajärjestö, jonka kaiken toiminnan tavoitteena on mahdollistaa jäsenilleen maailman paras opiskelijan elämä.

Miksi ylioppilaskunta on olemassa?

Ylioppilaskunta on olemassa, jotta opiskelijan ääni kuuluisi yliopiston päätöksenteossa ja jotta kaikilla yliopisto-opiskelijoilla olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet vaikuttaa opintoihinsa ja arkeensa liittyviin asioihin. AYY:n tavoite on vaikuttaa yliopistoon ja ympäröivään yhteiskuntaan niin, että jokainen Aallon opiskelija pääsee elämään maailman parasta opiskelijan elämää.

Ylioppilaskunnan olemassaolo perustuu yliopistolakiin. Ylioppilaskunta on yliopistosta erillinen, itsehallinnollinen yhteisö, jonka asema on määritetty laissa.

Yliopistolaki määrittelee ylioppilaskunnan seuraavasti:

Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

Yliopistolaki säätää ylioppilaskunnan jäsenyydestä ja antaa ylioppilaskunnalle oikeuden kerätä jäseniltään jäsenmaksua. Laissa säädetään myös, että ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttävät hallitus ja edustajisto.

Millainen AYY on rakenteeltaan?

Organisaatiopyramidi

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan organisaatio jakautuu kolmeen osaan: palveluihin, vaikuttamiseen ja yhteisöön. Kaikkia kolmea tukevat myös AYY:n kiinteistö- ja viestintätoiminta.

AYY:n toimintaa ohjaa vaaleilla valittu 45-henkinen edustajisto, joka päättää esimerkiksi AYY:n linjoista ja strategiasta sekä vuosittaisesta toimintasuunnitelmasta ja budjetista. Lisäksi edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle hallituksen, jonka tehtävänä on varmistaa edustajiston toiminnalle asettaman suunnan toteutuminen. AYY:n hallitus osallistuu ylioppilaskunnan päivittäiseen toimintaan.

Edustajisto

Edustajisto edustaa kaikkia ylioppilaskunnan jäseniä ja käyttää AYY:n ylintä päätösvaltaa.

Lue lisää
Edustajisto kokoustaa

Hallitus

Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi.

Lue lisää
Hallitus 2021

Palvelut

AYY:n jäsenpalveluista merkittävimpiä ovat ylioppilaskunnan rakentamat opiskelija-asunnot. AYY tarjoaa asunnon yli 3 200 opiskelijalle. Kohtuuhintaiset asunnot keskittyvät erityisesti Otaniemen kampukselle.

Lisäksi AYY vuokraa opiskelijasopuiseen hintaan useita juhla-, sauna-, kokous- ja urheilutiloja. Tiloja voivat käyttää niin yksityishenkilöt kuin opiskelijayhdistyksetkin. Piirissään toimiville yhdistyksille AYY tarjoaa myös IT-palveluita, kuten sähköpostilistoja ja palvelintilaa.

AYY:n ja koko opiskelijaliikkeen vaikuttamistoiminnalla on luotu opiskelijoille myös lukuisia muita palveluita. Näitä ovat esimerkiksi Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön asunnot, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelut, Kelan ateriatuki, erilaiset matka-alennukset (HSL ja VR) sekä Frank ja sen tarjoamat alennukset.

Palvelut jäsenille

Vaikuttaminen

AYY:n vaikuttamistoiminnan painopisteet syntyvät edustajiston määrittämistä linjoista. Linjojen pohjalta ylioppilaskunta luo jäsenilleen entistä parempaa pohjaa ja turvaa opinnoissa menestymiselle.

AYY:n vaikuttamistyö suuntautuu sekä Aalto-yliopistoon että Espoon kaupunkiin. Lisäksi ylioppilaskunta vaikuttaa valtakunnalliseen päätöksentekoon, jossa sen tukena on Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL).

Vaikuttaminen

Yhteisö

Aallossa on todella rikas yhteisötoiminta, jota ylioppilaskunta haluaa tukea ja edistää.

Otaniemen opiskelijayhdistykset järjestävät joka päivä lukuisia tapahtumia, joiden toteuttamista AYY on mukana mahdollistamassa. Ylioppilaskunta järjestää itse vuosittain lukuisia tapahtumia, joista suurin on vuosittain lukuvuoden alussa järjestettävä Aalto Afterparty -juhla. Monilla tapahtumilla, kuten toukokuisella Kukanpäivän viestin luovuttamisella, on jo vuosikymmeniä pitkä historia.

AYY haluaa edistää elävää opiskelijakulttuuria yhdistystoiminnan kautta. Ylioppilaskunta tukee yhdistysten toimintaa vuosittaisilla toiminta-avustuksilla ja järjestää yhdistyksille tilaisuuksia esitellä toimintaansa Aalto-yhteisön jäsenille erilaisten tapahtumien kautta.

Tapahtumat

Hagar sent away from home with her son Ishmael.
Koulutus, Muu

The Guild of the Cross: Daniel Ottoson – Far from home....Close to God (englanninkielinen ilta)

Life in a world that is increasingly "global" ensures that many of us will spend at least some significant period of time, perhaps even a signifcant portion of our lives, living and working somewhere far from the familiarity and security of our home country and culture. In this talk we will consider how the biblical theme of "exile" can help us to face the realities of and to flourish in a land far from home.
Alpha
Koulutus, Kulttuuri, Keskustelutilaisuus, Muu

Ristin kilta: Alfa-kurssi

Mietityttävätkö sinua suuret elämän kysymykset kuten elämän merkitys, kuolema, iankaikkisuus, Jumalan olemassaolo? Haluaisitko keskustella näistä asioista rennossa porukassa ilmaisen päivällisen äärellä? Osallistu Ristin killan järjestämälle Alfa-kurssille! Jokainen on tervetullut omasta taustastaan riippumatta ja kaikki mielipiteet ovat pöytäkeskusteluissa tervetulleita! Lue lisää...
Church fathers
Kulttuuri, Muu

Ristin kilta: legendaarinen saarna

Tervetuloa kuuntelemaan opetusta kaukaa kristikunnan historiasta. Illassa luetaan kultasuuna tunnetun Konstantinopolin piispan Johannes Krysostomoksen pääsiäissaarna ja tutustutaan yhteen läntisen kirkon merkittävimmistä isistä nimittäin (Aurelius) Augustinuksen opetukseen.
teekkari-ISOkoulutukset
Koulutus, Kulttuuri

ITMK:n teekkari-ISOkoulutukset

ITMK järjestää uusille ISOille koulutukset Smökissä 30.-31.3.
ITMK organizes a training for new ISOs in Smökki 30.-31.3.

Talous

AYY:n talous pitää sisällään päivittäisen rahaliikenteen sekä kiinteistö- ja sijoitustoiminnan.

Lue lisää
Kuvapankki_Tiedonhaku_1

Kunniavaltuuskunta

Kunniavaltuuskunnan tehtävänä on auttaa ylioppilaskuntaa edistämään jäsentensä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä.

Lue lisää
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu