Organisaatio

Hallitus

Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus hoitaa ylioppilaskunnan juoksevia asioita sekä vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallitus edustaa ylioppilaskuntaa ulospäin, valvoo ylioppilaskunnan hallintoa sekä käyttää yleistä toimeenpanovaltaa sääntöjen ja edustajiston päätösten asettamissa rajoissa. Haku hallituksen muodostajaksi vuodelle 2020 on auki 14.10.2019-8.11.2019 ja hallituksen jäseneksi 14.10.2019 - 17.11.2019. Katso tarkemmat ohjeet alta.
Kuvassa AYY:n hallitus vuodelta 2020 poseeraa yhdessä hallituksen kesäpäivillä.

Hallituksen toiminta

Hallituksen jäsenyys on vuoden mittainen luottamustoimi. Keskeisiä hallituksen tehtäviä on johtaa ylioppilaskuntaa, päättää ylioppilaskunnan julkilausumista, toimeenpanna edustajiston päätökset ja edustaa ylioppilaskuntaa yliopiston ja muiden sidosryhmien suuntaan. Vuoden aikana hallituslainen osallistuu yhteisten asioiden hoitoon käytännössä täyspäiväisesti. Hallitus kokoontuu useamman kerran viikossa keskustelemaan ja päättämään ylioppilaskunnan linjoista ja suunnasta.

Hallitus vastaa kaikesta toiminnastaan edustajistolle. Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat. Tarkemmin hallituksen tehtävistä voit lukea tästä tiedostosta.

 

Hallitukseen hakeminen

Haku hallitukseen tapahtuu kerran vuodessa. Hallituksen valintaprosessi on seuraavan kaltainen:

 • Lokakuussa haku hallitukseen ja hallituksen muodostajaksi avautuu
 • Marraskuun alussa valitaan hallituksen muodostaja
 • Marraskuun aikana hallituksen muodostaja haastattelee hakijat sekä järjestää muita tilaisuuksia, kuten julkisen paneelin, saadakseen lisätietoja hakijoista ja heidän vahvuuksistaan
 • Marraskuun lopussa edustajisto valitsee hallituksen muodostajan esityksen pohjalta

Edustajistolla päättää hallituksen valinnasta. Mikäli edustajisto ei ole tyytyväinen hallituksen muodostajan ehdottamaan hallituskokoonpanoon, voi se käynnistää prosessin uudestaan.

Hallitukseen hakiessa kannattaa varautua työntäyteiseen vuoteen. Hallitusvuoden aikana ei ole tarkoitus opiskella täysipainoisesti. Hallituksen jäsenille maksetaan toimeentulon turvaamiseksi kuukausittain noin tuhannen euron palkkio.

Ohjeita hakijalle

Hakeaksesi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitukseen sinun tulee tehdä seuraavat asiat:

 • Täytä hakemuslomake osoitteessa: https://lomake.ayy.fi/rekry/hallitus/
  • Lomaketta varten tarvitset seuraavat:
   • Hakemusteksti*
   • Ajantasainen CV.
 • Ilmoita uudelle edustajistolle hakemisestasi 5.11. jälkeen sähköpostiosoitteeseen AYYE2020@list.ayy.fi. Laita liitteeksi hakemus ja CV.
 • Osallistu hallitushakijapaneeliin (18.11.), ryhmätehtävään (18.11.) sekä yksilöhaastatteluun** (12.11. - 22.11.).

 

*Vinkkejä hakemustekstin kirjoittamiseen

 • Hakemus voi olla useammalla eri kielellä.
 • Hakemuksen sopiva pituus on 1-2 sivua.
 • Voit liittää hakemukseesi kuvan tai kuvia.
 • Sisällytä hakemukseen: motivaatio, kokemus, omat vahvuudet, kiinnostuksen kohteet.

 

**Vinkkejä haastatteluun

 • Haastatteluun voi suhtautua ja valmistautua kuten työhaastatteluun.
 • Painotus haastattelussa on kuitenkin siinä, millainen persoona olet yksin sekä ryhmässä ja miten toimit erilaisissa tilanteissa, eikä niinkään siinä mitä ansioluettelosi sisältää.

 

Hakemuksen täyttämisen, CV:n päivittämisen ja näiden edustajistolle lähettämisen lisäksi hakijoita suositellaan tekevän myös seuraavat asiat:

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu