Organisaatio ja päätöksenteko

Hallitus

Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus hoitaa ylioppilaskunnan juoksevia asioita sekä vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallitus edustaa ylioppilaskuntaa ulospäin, valvoo ylioppilaskunnan hallintoa sekä käyttää yleistä toimeenpanovaltaa sääntöjen ja edustajiston päätösten asettamissa rajoissa. Haku hallitukseen ja hallituksen puheenjohtajaksi tapahtuu joka vuosi loka-marraskuussa.
Board members
AYY:n hallitus 2023

Hallituksen toiminta

Hallituksen jäsenyys on vuoden mittainen luottamustoimi. Keskeisiä hallituksen tehtäviä on johtaa ylioppilaskuntaa, päättää ylioppilaskunnan julkilausumista, toimeenpanna edustajiston päätökset ja edustaa ylioppilaskuntaa yliopiston ja muiden sidosryhmien suuntaan. Vuoden aikana hallituslainen osallistuu yhteisten asioiden hoitoon käytännössä täyspäiväisesti. Hallitus kokoontuu useamman kerran viikossa keskustelemaan ja päättämään ylioppilaskunnan linjoista ja suunnasta. Hallituksen jäsenien yhteystiedot löydät Yhteystiedot -sivuilta.

Hallitus vastaa kaikesta toiminnastaan edustajistolle. Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat. Tarkemmin hallituksen tehtävistä voit lukea Hallituksen työjärjestys -tiedostosta

Hallitukseen hakeminen

Haku hallitukseen tapahtuu kerran vuodessa. Hallituksen valintaprosessi on seuraavan kaltainen:

 • Lokakuussa haku hallituksen muodostajaksi avautuu. Hakemukset ovat julkisia ja ne julkaistaan AYY:n nettisivuilla.
 • Loka-marraskuussa haku hallitukseen avautuu. Hakemukset ovat julkisia ja ne julkaistaan AYY:n nettisivuilla. 
 • Loka-marraskuun aikana valitaan hallituksen muodostaja edustajiston kokouksessa. 
 • Marraskuun aikana hallituksen muodostaja haastattelee hakijat sekä järjestää muita tilaisuuksia, kuten julkisen paneelin, saadakseen lisätietoja hakijoista ja heidän vahvuuksistaan. 
 • Marraskuun lopussa edustajisto valitsee hallituksen muodostajan esityksen pohjalta

Edustajistolla on valta päättää hallituksen valinnasta. Mikäli edustajisto ei ole tyytyväinen hallituksen muodostajan ehdottamaan hallituskokoonpanoon, voi se käynnistää prosessin uudestaan.

Hallitukseen hakiessa kannattaa varautua työntäyteiseen vuoteen. Hallitusvuoden aikana ei ole tarkoitus opiskella täysipainoisesti. Hallituksen jäsenille maksetaan toimeentulon turvaamiseksi kuukausittain noin tuhannen euron palkkio.

Näin haet

Hakeaksesi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitukseen sinun tulee tehdä seuraavat asiat:

 • Täytä hakemuslomake 
  • Lomaketta varten tarvitset seuraavat:
   • Hakemusteksti*
   • Ajantasainen CV
   • tai linkki nettisivulle, jolle olet ladannut hakemuksen ja CV:n
 • Ilmoita edustajistolle hakemisestasi sähköpostiosoitteeseen edustajisto22-23(at)list.ayy.fi. Laita liitteeksi hakemus ja CV.
 • Osallistu hallituksen muodostajan päättämiin tehtäviin hallitushakijoille (Aikaisemmin tyypillisesti: hallitushakijapaneeli, ryhmätehtävä ja yksilöhaastattelu**).

*Vinkkejä hakemustekstin kirjoittamiseen

 • Hakemus voi olla useammalla eri kielellä.
 • Hakemuksen sopiva pituus on 1-2 sivua.
 • Voit liittää hakemukseesi kuvan tai kuvia.
 • Sisällytä hakemukseen: motivaatio, kokemus, omat vahvuudet, kiinnostuksen kohteet.

**Vinkkejä haastatteluun

 • Haastatteluun voi suhtautua ja valmistautua kuten työhaastatteluun.
 • Painotus haastattelussa on kuitenkin siinä, millainen persoona olet yksin sekä ryhmässä ja miten toimit erilaisissa tilanteissa, eikä niinkään siinä mitä ansioluettelosi sisältää.

Hakemuksen täyttämisen, CV:n päivittämisen ja näiden edustajistolle lähettämisen lisäksi hakijoita suositellaan tekevän myös seuraavat asiat:

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu