Kestävä AYY

Kestävän kehityksen tavoitteet

AYY on sitoutunut edistämään toiminnassaan kaikkia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.
UN sustainable development goals

AYY on sitoutunut edistämään toiminnassaan kaikkia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Kestävän kehityksen tavoitteiden sitoumuksen allekirjoittamalla AYY on sitoutunut edistämään ekologista, sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista kestävyyttä osana AYY:n palveluita, vaikuttamistyötä, kampuskehitystä sekä opiskelijaelämää. Erityinen painopiste AYY:lla on laadukkaan koulutuksen, kestävien kaupunkien ja yhteisöjen, akuuttien ilmastotoimien sekä yhteistyön kehittämisessä.

Lue lisää kestävän kehityksen sitoumuksesta

Lue lisää kestävän kehityksen tavoitteista

AYY:n tavoitteena on olla rohkea ja vastuullinen yhteisö, joka ymmärtää roolinsa aikamme suurimpien globaalien haasteiden edessä. AYY kantaa vastuunsa ympäristön ja yhteiskunnan yhteisen tulevaisuuden sekä elinkelpoisen maapallon puolesta edistämällä kestävän kehityksen tavoitteita niin yliopistoyhteisössä kuin laajemmin yhteiskunnassa, jossa luonnon monimuotoisuus ja globaali oikeudenmukaisuus ovat itseisarvoja. Ilmastotekojen ja kasvihuonepäästöjen minimoinnin lisäksi kaiken toiminnan on huomioitava ja myös muut ympäristön kantokyvyn rajat, kuten happamoituminen ja rehevöityminen, uhkaava biodiversiteettikato sekä muutokset maankäytössä.

Lue lisää AYY:n tavotteista ylioppilaskunnan linjapaperista

AaltoSDG logo text on yellow background

Rakenna kestävämpää Aaltoa AaltoSDG-mobiilisovelluksen avulla

Sovelluksen avulla kiritetään Aallon kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista opetuksen, tutkimuksen, taiteen sekä aaltolaisen arjen näkökulmasta.

Rakenna kestävämpää Aaltoa AaltoSDG-mobiilisovelluksen avulla
A forest in the snow

AYY:n kestävän kehityksen periaatteet

Kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat AYY:n päivittäistä toimintaa.

Kestävä AYY
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu