Tjänster för medlemmarna

Användningsregler för hyreslokaler

I de bastur, kök och andra lokaler som studentkåren hyr ut ska följande allmänna användningsregler följas.

När du bokar en lokal godkänner du följande användningsregler. Vid regelbrott påförs hyrestagaren en sanktionsavgift enligt vad som anges vid respektive punkt. AUS förbehåller sig rätten till ändringar.

Användningsregler och sanktionsavgifter

1. Granskningsblanketten för lokalen ska fyllas i omsorgsfullt vid ankomsten 

 • Brott mot regeln leder till en sanktionsavgift på 30 €.
 • Granskningsblanketterna för alla lokaler finns på adressen lomake.ayy.fi/tilat

2. Användningstiden får inte överskridas

 • Brott mot regeln leder till en sanktionsavgift på 50–150 €. Om regeln kringgås kontinuerligt är påföljden ett användningsförbud. (I Smökki debiteras också en nattavgift om tillstånd inte begärts på förhand.)
 • Lokalen ska vara tom och städad när användningstiden upphör. 

3. Privatpersoner som bokar en evenemangslokal ska själva vara på plats under hela evenemanget

 • Brott mot regeln leder till en sanktionsavgift på 100 €. Om hyrestagaren har dragit nytta av en förmånligare hyreskategori genom detta arrangemang debiteras också mellanskillnaden.

4. Lokalen ska användas i enlighet med lag, stadgar och god sed

 • Brott mot regeln leder till en sanktionsavgift på 100 € och användningsförbud
 • Lokalspecifika regler ska iakttas, se Teknologbyns ordningsregler

 • Bullernivån ska hållas rimlig under hela evenemanget
 • Användningen får inte orsaka betydande olägenheter för dem som bor i fastigheten 

 • Slottsvärdens auktoritet och omdöme ska respekteras

5. Kylrum och kylskåp ska alltid vara påkopplade

 • Om kylaggregaten kopplats av påförs en sanktionsavgift på 75 €

6. Lokalens inredning, lösöre och konstruktioner ska hållas i oklanderligt skick

 • Brott mot regeln leder till en sanktionsavgift på 100 € och dessutom ska priset för möbeln ersättas. Brott mot regeln leder eventuellt också till användningsförbud.
 • Brister i lokalens skick ska rapporteras omedelbart på den granskningsblankett som fylls i vid ankomsten 

 • Det är förbjudet att röka inomhus

7. Avfall ska sorteras och föras till fastighetens avfallskärl när hyrestagaren lämnar lokalen

 • Brott mot regeln leder till en sanktionsavgift på 50–100 €.
 • Bioavfall och blandavfall ska alltid föras till respektive avfallskärl

 • Också papper, kartong, glas och metall ska föras till respektive avfallskärl

8. Lokalen ska lämnas städad och omsorgsfullt iordningställd

 • Brott mot regel leder till en sanktionsavgift på 50–400 € och dessutom debiteras kostnaderna för städningen. Brott mot regeln leder eventuellt också till användningsförbud.
 • Möblerna ska vara på sina platser och i god ordning

 • Bord och stolar ska torkas rena
 • Skräp ska sopas upp från golvet och andra spår torkas bort 

 • Toaletterna ska vara städade 

 • Köket ska vara städat och iordningställt 

 • Alla ytor ska torkas 

 • Kärlen ska diskas och placeras i torkstället 

 • Ugnen och kylanordningarna ska städas 

9. Löst skräp ska städas upp i lokalens omgivning

 • Brott mot regeln leder till en sanktionsavgift på 50–400 €.
 • Gäller i synnerhet Smökki och Strandbastun 

10. När du lämnar lokalen ska du säkerställa att

 • Ingen blir kvar inne i lokalen!
 • Fönstren är stängda och dörrarna omsorgsfullt låsta 

 • Belysning och elektriska apparater (med undantag av kylanordningar) är avstängda 

 • Brott mot regeln leder till en sanktionsavgift från 50 € som täcker kostnader som orsakats av felen 

Hyrestagarens övriga skyldigheter

 • Om hyrestagaren i onödan beställer underhållstjänsten på plats, till exempel för att hen själv har struntat i att läsa instruktionerna, debiteras kunden för servicebesöket.

 • Nycklarna till lokalen ska lämnas tillbaka följande dag till postlådan vid AUS servicebyrå i Otnäs (2 våningen, vita dörren) före kl. 12. För nycklar som inte lämnats tillbaka debiteras minst 35 €/nyckel, men vid behov även kostnaderna för nya lås.
 • Om något går sönder eller skadas ska du anmäla det till adressen [email protected]

 • Sanktioner kan påföras för flera punkter samtidigt och kumulativt. 

 • Varje anmärkning (påförd sanktion) räknas som en varning och gäller i 6 mån. 

 • Användningsförbud meddelas om samma bokare får två varningar inom den ovannämnda tiden. 

 • Användningsförbudets längd är 6 mån. för föreningar (ändring kan sökas) och 1 år för privatpersoner. 

Kom ihåg åldersgränserna!

På sitt möte 15/2017 fattade AUS styrelse följande interimsbeslut gällande uthyrningen av evenemangslokaler:

All uthyrning av evenemangslokaler till studentorganisationer utanför AUS förutsätter att såväl den som hyr lokalen och den som ansvarar för evenemanget är över 20 år gamla. Bokaren och/eller den ansvariga ska vara beredda på att styrka sin ålder när nycklarna hämtas från AUS serviceställe. Nyckeln till lokalen överlåts inte till personer yngre än 20 år.

All uthyrning av evenemangslokaler till andra aktörer utanför AUS förutsätter att såväl den som hyr lokalen och den som ansvarar för evenemanget är över 25 år gamla. Bokaren och/eller den ansvariga ska vara beredda på att styrka sin ålder när nycklarna hämtas från AUS serviceställe. Nyckeln till lokalen överlåts inte till personer yngre än 20 år.

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat