Palvelut jäsenille

Vuokratilojen käyttösäännöt

Ylioppilaskunnan kertavuokrattavissa sauna-, keittiö- ja muissa tiloissa tulee noudattaa seuraavia yleisiä käyttösääntöjä.

Tehdessäsi tilavarauksen hyväksyt oheiset käyttösäännöt. Mikäli sääntöjä rikotaan, määrätään vuokraajalle sanktio jokaisen kohdan yhteydessä mainitun mukaisesti. AYY pidättää kaikki oikeudet muutoksiin. 

Käyttösäännöt ja sanktiot 

1. Tilan tarkastuslomake on täytettävä saapumisen yhteydessä huolellisesti 

 • Säännön rikkomisesta seuraa 30 € sanktio 
 • Kaikkien tilojen tarkastuslistat löytyvät osoitteesta lomake.ayy.fi/tilat

2. Käyttöaikaa on noudatettava 

 • Säännön rikkomisesta seuraa 50–150 € sanktio. Jatkuvasta säännön kiertämisestä seuraa käyttökielto. (Smökin osalta käyttäjälle määrätään lisäksi yökäyttömaksu, mikäli lupaa ei ole etukäteen anottu.) 
 • Tilan tulee olla tyhjä ja siivottu käyttöajan päättyessä. 

3. Yksityishenkilöiden varatessa kertavuokrattavia tiloja on heidän itse oltava paikalla tapahtumassa koko tapahtuman ajan 

 • Säännön rikkomisesta seuraa 100 € sanktio. Mikäli tällä järjestelyllä on saatu hyötyä halvemman vuokraluokan kautta, tulee varaajan maksettavaksi myös vuokraushintojen erotus. 

4. Tilaa on käytettävä lakien, sääntöjen ja hyvien tapojen mukaisesti 

 • Säännön rikkomisesta seuraa 100 € sanktio ja käyttökielto 
 • Tilakohtaisia sääntöjä tulee noudattaa, ks. AYY:n kiinteistöjen järjestyssäännöt
 • Melutaso pidetään läpi tapahtuman kohtuullisena 
 • Tilan käytöstä ei saa aiheutua merkittävää haittaa asukkaille 
 • Linnanisännän auktoriteettia ja arviointikykyä tulee kunnioittaa 

5. Juomakylmiöiden ja jääkaappien on oltava koko ajan päällä 

 • Jos kylmälaitteet on otettu pois päältä, seuraa 75 € sanktio 

6. Tilan kalusto, irtain ja rakenteet on pidettävä moitteettomassa kunnossa 

 • Säännön rikkomisesta seuraa 100 € sanktio ja lisäksi maksettavaksi tulee kalusteen korvaushinta. Säännön rikkomisesta seuraa mahdollisesti myös käyttökielto. 
 • Puutteet tilan kunnossa on raportoitava heti varauksen alussa täytettävässä tarkastuslomakkeessa 
 • Sisätiloissa ei saa tupakoida 

7. Jätteet tulee lajitella ja viedä kiinteistön jätesäiliöihin tilasta poistuttaessa 

 • Säännön rikkomisesta seuraa 50–100 € sanktio 
 • Bio- ja sekajäte viedään aina omiin säiliöihinsä 
 • Myös paperi-, pahvi-, lasi- ja metallijäte viedään niille tarkoitettuihin omiin säiliöihin 

8. Poistuessa tilan on oltava siivottu ja järjestelty huolellisesti 

 • Säännön rikkomisesta seuraa 50–400 € sanktio ja lisäksi maksettavaksi tulevat siivouksesta aiheutuneet kustannukset. Säännön rikkomisesta seuraa mahdollisesti myös käyttökielto. 
 • Kalusteiden tulee olla paikoillaan ja hyvässä järjestyksessä 
 • Pöydät ja tuolit on pyyhittävä puhtaiksi 
 • Lattialta tulee lakaista roskat ja pyyhkiä muut jäljet 
 • Vessojen on oltava siistityt 
 • Keittiön on oltava siivottu ja järjestyksessä 
 • Kaikki tasot on pyyhittävä 
 • Astiat on tiskattava ja laitettava kuivumaan 
 • Uunit ja kylmälaitteet tulee siivota 

9. Myös tilan ympäristö tulee siivota irtoroskista 

 • Säännön rikkomisesta seuraa 50–400 € sanktio 
 • Koskee erityisesti Smökkiä ja Rantasaunaa 

10. Lähtiessä on varmistettava, että  

 • Sisään ei jää ketään poistuessasi 
 • Ikkunat ovat kiinni ja ovet on huolellisesti lukittu 
 • Valot ja muut sähkölaitteet (pois lukien kylmälaitteet) on sammutettu 
 • Säännön rikkomisesta seuraa alk. 50 € sanktio, virheistä johtuneet kustannukset kattaen 

Muut vuokraajan velvollisuudet 

 • Jos vuokraaja tilaa huollon paikalle turhaan, esimerkiksi siitä syystä, että on itse laiminlyönyt ohjeisiin perehtymisen tai tilannut huollon paikalle varausajan ulkopuolella, laskutetaan huoltokäynti kokonaisuudessaan tilaajalta. Tilatuista huoltokäynneistä tulee myös ilmoittaa aina AYY:lle viimeistään varausta seuraavana arkipäivänä.
 • Tilan avaimet palautetaan seuraavana päivänä AYY:n Otaniemen palvelutoimiston postilaatikkoon (2. kerros, valkoinen ovi) klo 12 mennessä. Palauttamattomista avaimista laskutetaan vähintään 50 € / avain, mutta tarvittaessa myös lukkojen uusimisesta aiheutuvat kulut. 
 • Jos jotain rikkoutuu tai vaurioituu, ilmoita tästä osoitteeseen [email protected]
 • Sanktioita voi tulla useammasta kohdasta kerrallaan ja ne kumuloituvat. 
 • Jokainen huomautus (määrätty sanktio) lasketaan varoitukseksi ja se on voimassa 6 kk. 
 • Käyttökielto määrätään, mikäli samalle varaajalle joudutaan antamaan toinen varoitus yllä mainitun ajan sisällä. 
 • Käyttökiellon pituus on yhdistyksille 6 kk (tähän voi anoa muutosta), yksityishenkilöille 1 vuosi. 

Muista ikärajat! 

AYY:n hallitus teki kokouksessaan 15/2017 seuraavan toistaispäätöksen koskien kertavuokrattavien tilojen vuokraamista: 

Kaikkien kertavuokrattavien tilojen vuokraaminen AYY:n ulkopuoliselle opiskelijajärjestölle edellyttää yli 20 vuoden ikää sekä vuokraajalta että tilassa järjestettävän tapahtuman vastuuhenkilöltä. Varaajan ja/tai vastuuhenkilön tulee varautua siihen, että häntä pyydetään todistamaan ikänsä avainten haun yhteydessä AYY:n palvelupisteellä. Tilan avainta ei luovuteta tätä nuoremmille henkilöille. 

Kaikkien kertavuokrattavien tilojen vuokraaminen muille AYY:n ulkopuoliselle tahoille edellyttää yli 25 vuoden ikää sekä vuokraajalta että tilassa järjestettävän tapahtuman vastuuhenkilöltä. Varaajan ja/tai vastuuhenkilön tulee varautua siihen, että häntä pyydetään todistamaan ikänsä avainten haun yhteydessä AYY:n palvelupisteellä. Tilan avainta ei luovuteta tätä nuoremmille henkilöille. 

AYY:llä on oikeus peruuttaa tai muuttaa jo vahvistettu tilavaraus merkittävien rajoitusten, muutosten ja muiden sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin AYY ei voi vaikuttaa. Näistä muutoksista tai peruutuksista aiheutuvia vahinkoja ei korvata. AYY voi myös milloin hyvänsä lopettaa tai peruuttaa tilaisuuden, mikäli tilaisuus aiheuttaa merkittävää häiriötä tai vaarantaa turvallisuuden.

Uudet järjestyssäännöt tulivat voimaan 31.11.2020 Asumisen yhteistyöelimen kokouksessa. Järjestyssäännöt koskevat kaikkia AYY:n asunnoissa asuvia ja AYY:n vuokratiloja käyttäviä henkilöitä. Varaamalla AYY:n kertavuokrattavan tilan, sitoudut noudattamaan näitä sääntöjä:

AYY:n kiinteistöjen järjestyssäännöt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu