Studentkultur

Tempaus

Tempaus-projekten är studenternas traditionella sätt att påverka aktuella frågor med glimten i ögat men ändå på allvar. I Tempaus är det fråga om att utnyttja studenternas kollektiva styrka och väcka den stora allmänhetens intresse för något problem.
Tempaus

Med Tempaus eftersträvas att ta upp något aktuellt ämne eller problem som studenterna anser viktigt. Tempaus har definierats vara den kollektiva styrkans kaskad av livsglädje. Till sin form är Tempaus nästan vad som helst. Traditionellt har man t.ex. samlat in pengar för något allmännyttigt ändamål.

Föregående gång ordnades Tempaus år 2016 och  då var syftet  att ta upp vikten av grundutbildning i den nationella debatten genom att under en vecka besöka nästan 1500 finländska grundskolor.

I en god Tempaus är hela studentgemenskapen starkt närvarande då Tempaus byggs kring gemensam inspiration och aktivitet.

Mer om Tempaus (tyvärr endast på finska):
https://www.tempaus.fi/#fi
https://www.tek.fi/fi/teekkarit/teekkarin-sanakirja/tempauksia

Tempaus 2024

Ansökningstiden till Tempausstaben är 5.10-22.10.2023. Du kan ansöka genom att fylla i formulären inom ansökningstiden.

Veckorna efter att ansökningstiden gått ut genomförs intervjuer bland de sökande, dvs. reservera tid för detta 23.10-27.10.2023 så att ni kan delta på intervjun. Före intervjuerna görs en förhandsgallring på basis av ansökningarna.

Om du har frågor ta kontakt @juuusto på Telegram eller per epost [email protected].

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat