Studentkultur

Spex

Ett spex är en interaktiv musikpjäs som produceras av studerande och kombinerar skådespel, musik och dans till en ambitiös helkvällsmusikal. Till spexets särdrag hör att skådespelarna, bandet och dansarna ibland följer ett manus och ibland publikens önskemål. Publiken kan nämligen påverka det som händer på scenen genom att ropa ”omstart”. Då måste personerna på scenen improvisera en variation av det som precis hänt. Till exempel kan ropet ”Omstart! Sjövädret” åstadkomma en översikt över den senaste tidens stormvarningar.

Spexet har sina rötter i 1500-talets Uppsala, där studenterna lärde sig latin med teaterns hjälp. Till Finland kom spexen på 1930-talet med teknologerna, som framförde dem under sina tempausjippon. Sedermera falnade intresset, men traditionen väcktes till nytt liv i början av 1990-talet.I slutet av 1980-talet och på 1990-talet spreds spextraditionen och blev en del av studentkulturen vid universitet och högskolor.

De olika spexen har blivit en del av studenternas kulturutbud vid Aalto-universitetet och runtom i Finland och är ett utmärkt sätt att släppa loss kreativiteten också för dem som inte trivs i rampljuset. Förutom skådespelare, musiker och dansare behövs också kostym- och dekoransvariga, tekniker, evenemangsplanerare och personer som sköter marknadsföring och företagssponsorer.

Inom AUS produceras fyra spex. Teknologspexet och KY-spexet produceras årligen medan Fysikerspexet produceras vartannat år. Också Teknologföreningen har ett eget spex.

Omstart! Mer info om spex!

  • I 1500-talets Sverige byggde pjäserna på klassiska teman och på grund av den dåtida könsfördelningen bland studerande var alla skådespelare män. De spelade såväl historiska stormän som berömda skönheter.
  • Det svenska spexet antog sin nuvarande form under de följande 300 åren.
  • Spextraditionen är fortsättningsvis stark i Sverige och numera har nästan alla studentgrupper ett eget spex.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat