Studentkultur

Akademiska bordsfester

Ett inslag som är typiskt för många studentkulturer är den akademiska bordsfesten, eller sitsen, och årsfesten. Bland ekonomerna kallas akademiska bordsfester beroende på evenemangets karaktär antingen sångkvällar eller sitsar.
Kuvapankki_Sitsit_1

Sits

Det klassiska exemplet på en akademisk bordsfest är sitsen, en kväll tillsammans med gamla bekanta eller nya bekantskaper. Sitsen består av tre element: äta, dricka och sjunga. Viskulturen i Otnäs är brokig och varierar beroende på studieområde, gille och ämnesförening, och många olika visböcker har tryckts som stöd för sångarnas minne. En del visor är mycket typiska för ett visst studieområde medan andra är väldigt allmänna akademiska fest- eller dryckesvisor. Traditionellt föregås sången ofta av en kort historia eller ett skämt, dvs. en åsnebrygga.

Beroende på temat och graden av formalitet kan klädselkoden på en sits variera från mörk kostym och cocktailklänning till halare eller annan lämplig utrustning.

Sångkväll

Sångkvällarna har långa anor bland ekonomerna, och följer i hög grad samma mönster som sitsarna inom andra studieområden. KY:s sångkvällar är dock ofta värdigare bordsfester än sitsarna, och klädseln är mörk kostym eller cocktaildräkt.

KY håller också fast vid sitskulturen, som i huvudsak ligger på sektionen NESU-KY:s ansvar. Ekonomernas sitsar påminner om sångkvällarna, men det finns också skillnader – till exempel sitsar ekonomerna nästan uteslutande i halare.

Årsfest

Årsfesten är den finaste och värdigaste versionen av en akademisk bordsfest. I Aaltogemenskapen firas årsfester både i studentkåren och i flera studentföreningar såsom teknologgillena och många av ekonomernas och konststudenternas studentföreningar. Årsfesten firas ofta nära det datum då föreningen grundades eller någon annan tidpunkt som är viktig för föreningen. 

Årsfestklädseln är festligare än sitsarnas och sångkvällarnas: ofta festklädsel med akademiska utmärkelsetecken (till exempel frack eller aftonklänning). Dessutom hålls ofta olika festtal och föreningens meriterade medlemmar uppmärksammas med olika utmärkelser och hederstecken.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat