Servicemästare Janne Kankaisto går omkring med laptopen under armen i trapporna

AUS fastighetssektor är värd för Aalto-universitetets studentkårs fastigheter. Janne Kankaisto arbetar som servicemästare för fastigheterna.
Maintenance Officer Janne Kankaisto looking at the camera with a laptop in his hand.

Janne Kankaisto arbetar som servicemästare vid AUS fastigheter. Om något i din bostad behövt reparation eller du behövt hjälp med inflyttningsgranskningen har du sannolikt stött på Janne.

Janne arbetar med tekniskt disponentskap och är därför mycket i kontakt med invånarna- i en del fall varje dag. Han börjar sin arbetsdag genom att gå igenom sin epost dit han får meddelanden om flera olika ärenden. Det viktigaste för Janne är att lösa eventuella problem, såväl gällande enskilda bostäder som hela fastigheten.

”Å andra sidan är fallen akuta och kräver snabba åtgärder såsom till exempel ett läckande tak eller avlopp, misstänkt inomhusluftproblem, centrifugalfläkt som är i olag eller till exempel en situation som kräver snabb skadedjursbekämpning. Från a till ö”, säger Janne.

Servicemästarens arbete kräver projekthanteringsförmåga

Janne ansvarar för renoveringar och reparationer i studentkårens bostäder. AUS har lite under 3000 bostäder så underhållsreparationer görs ständigt. Det här kräver organiseringsförmåga av servicemästaren då renoveringarna måste hållas inom ramen för tidtabellen och budgeten och de strävas att göras i samband med invånarbytet.

”Först går vi igenom den planerade renoveringen med byggnadsentreprenören. När tidtabellen är klar går vi igenom tidtabellen med invånarna, speciellt om invånarna flyttar genast när renoveringen är färdig. Ibland förnyas även till exempel hushållsmaskiner, vattenmöbler eller elapparater i samband med renoveringen. Allt måste fås omskött och i mål i rätt tid”, räknar Janne upp.

Arbetet är ändå givande: ”Den bästa känslan fås av att allt lyckas och invånarna kan flytta in i tid”.

Samarbete med servicebolag

Janne samarbetar även tätt med fastigheternas servicebolag. Han ringer och skriver meddelanden nästan dagligen med fastighetsskötarna. ”En tät kontakt med arbetsledningen är också viktig. Oftast rapporterar servicebolagen om brister eller frågar om råd eller tillstånd att agera i problemsituationer”.

Servicebolagen har en viktig ställning i tillexempel vattenskadesituationer enligt Janne: Servicebolagets jourhavande är oftast först på plats och gör en lägesbedömning och beställer tillexempel rörfirman så att man få kontroll över situationen snabbt. Janne går även på fastighetsrundor tillsammans med fastighetsskötarna. ”Det är viktiga möten. Bäst ser man i vilket skick husen är när man besöker dem”, konstaterar Janne.

Kvalitetsrundorna som görs tillsammans med städfirmornas arbetsledning är även en del av Jannes arbetsbeskrivning, vilket enligt Janne är ett bra sätt att se städningssituationen konkret i fastigheterna. Då är det även bra att bedöma t.ex. behovet av grundtvätt. För en tid sedan skötte Janne konkurrensutsättningen för en del fastigheters grundtvätt.

Även brandinspektioner finns ibland. Då ser servicemästaren till att till exempel sotningen skötts rätt och räddningsplanen är uppdaterad.

Servicemästaren följer fastigheternas energiförbrukning

Att följa fastigheternas energiförbrukning är en viktig del av Jannes arbete. Ett alarmmeddelande dyker upp på eposten om till exempel vattenförbrukningen blivit expetionellt hög. Då måste man bedöma om det finns orsak till åtgärder. ”Redan en läckande toalettstol kan förbruka hundra liter per timme. I pengar skulle det kosta 9000 euro per år”, räknar Janne.

Uppföljning är alltså viktigt. Via elektroniska serviceböcker följer Janne servicebolagens verksamhet och servicebegärningar. ”Så hålls man ajour med om jobben och krävda underhållsuppgifter sköts smakfullt”. Ett vitkigt verktyg är även byggnadsautomationssystemet genom vilket man kan distansövervaka fastigheter. ”Via systemet kan man granska till exempel bruksvattnets temperatur, uppvärmningskurvor, ventilationens funktion osv.”

Expertisen ökar dag för dag

Om du ser Janne röra sig någonstans har han sannolikt laptopen med sig. Du undrar inte längre varför.

Vid sidan av sina andra uppgifter går Janne igenom fastigheternas fakturor några gånger i veckan. ”Sådana fås nu som då till laptoppens ekonomiprogram” förtydligar Janne. Via Janne skickas bland annat servicebolagens och övriga entreprenörers räkningar. ”Då är man medveten om vad som gjorts och när”, säger han.

Även många större projekt pågår ständigt. De framskrider oftast med hela teamet, med allas insatser. Jannes arbete, som märkts, är mycket mångsidigt. ”I arbetet finns behov av att vara expert på flera olika områden, åtminstone till en viss gräns. Expertisen ökar dag för dag och det är en av de bästa sidorna med arbetet. Man lär sig ständigt nytt. Det bästa är också att kunna vara till nytta för invånarna genom att hålla bostäderna och husen i skick”, bestämmer Janne.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.