Öppet brev om jämställdhet

Hur föreningarna inom Aalto-universitetets studentkår behandlar företrädare för olika kön är en fråga som rör hela Aaltogemenskapen och våra värderingar.

Kära Aaltogemenskap,

På studentkårens senaste delegationsmöte under punkten ”övriga uppkommande ärenden” togs ett viktigt tema upp till diskussion. Delegationen uttryckte sin oro när det gäller jämställdheten i vår Aaltogemenskap. Efter delegationsmötet behandlades ärendet rentav i riksmedierna när Helsingin Sanomat skrev om valborgstidningen Julkkus verksamhet. (Läs artiklarna här och här.)

Hur föreningarna inom Aalto-universitetets studentkår behandlar företrädare för olika kön är en fråga som rör hela Aaltogemenskapen och våra värderingar. Ämnet är ytterst svårt – många upplever att det är svårt att diskutera och att tröskeln för att säga sin åsikt i frågan är hög.

Vi på AUS huvudkontor har under de senaste veckorna arbetat med frågan och berett en remissdebatt som ska föras på nästa delegationsmöte. Vi har också diskuterat frågan med de föreningar som har en könssegregerad verksamhet. Vi har skickat materialet för remissdebatten till alla delegationsgrupper för att de på mötet den 19 april ska kunna ge oss så goda riktlinjer som möjligt för att lösa problemet.

Det här är ett ämne som väcker känslor. Den bästa möjliga lösningen uppnår vi genom att föra en öppen och konstruktiv diskussion där var och en av oss har en röst och en chans att göra den hörd. Eftersom frågan är så viktig är det ytterst viktigt att den behandlas av studentkårens högsta beslutande organ. I delegationen hittar vi en hållbar lösning, den bästa möjliga för vår gemenskap och för kommande studentgenerationer.

Vi har skickat förhandsfrågor till delegationsgruppernaom hur och med vilken tidtabell de anser att AUS ska vidta åtgärder i fråga om de föreningar som behandlar sökande ojämlikt på grund av deras kön, och om AUS borde införa bestämmelser om likabehandling i sitt föreningsreglemente.

Jämlikhet och jämställdhet har redan länge diskuterats i Aaltogemenskapen. Under hela 2000-talet har ämnet varit uppe på agendan om och om igen. Den senaste större diskussionen fördes år 2015 och ledde till en utredning om jämlikhetsläget på AUS föreningsfält (ladda ner utredningen i pdf-format här, på finska). Utredningen färdigställdes i slutet av 2016 och visade att åtgärder efterlystes av studentkåren för att förbättra jämlikheten.

I dag ska könet inte ha något att göra med vilka sammanslutningar en person kan tillhöra. Nu är det alltså dags att behandla den här frågan. Vi kommer att hitta en lösning, och det första steget är delegationsmötet torsdagen den 19 april.

Alla önskar sig en tryggare och bättre gemenskap för oss alla, så låt oss föra den här diskussionen på ett schysst sätt med respekt för varandra. Jag litar på oss alla i den här frågan.

Noora Vänttinen
Styrelseordförande för Aalto-universitetets studentkår

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.
Wilma Branders, ei hymyile
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Mentalhälsoveckan firas i skuggan av studerandenas mentalvårdskris

Den här veckan firas återigen studerandenas mentalhälsovecka vars syfte är att lyfta fram den alarmerande situationen för mental hälsa samt bygga en mentalhälsovänligare studerandekultur i högskolegemenskaperna.
Asukastoiminta
Blog Publicerat:

Sofia Tynkkynen, ordförande för ASY, bostadsrättsföreningen, berättar om sitt år i hyresgästdemokratin.

Sofia Tynkkynen, ordförande för ASY, bostadsrättsföreningen, berättar om sitt år i hyresgästdemokratin.