Lediga arbetsplatser

AUS söker en projektchef!

Vi söker en projektchef till AUS sexpersoners fastighetsteam för att sköta års- och grundrenoveringar samt bostadsrenoveringar i AUS fastigheter tillsammans med fastighetschefen och servicemästaren. Projektchefen deltar även i fastighetsenhetens utvecklingsprojekt tillsammans med det övriga teamet.
Moderni, punatiilinen kerrostalo
Miestentie 2 ulkoa.

Aalto-universitetets studentkår (AUS) är en intressebevaknings- och serviceorganisation för nästan 14 000 studerande. Totalt sysselsätter AUS cirka 40 personer och inom vår krets verkar hundratals frivilliga och föreningar. På universitetsfältet är AUS en ung och innovativ aktör som erbjuder möjligheter att förverkliga egna idéer och utforma nya lösningar. Att erbjuda studentbostäder till ett rimligt pris i närheten av studieplatsen är ett centralt mål för  AUS boendetjänster. AUS äger ungefär 30 studentbostadsfastigheter i Esbo Otnäs och övriga huvudstadsregionen och i dem finns sammanlagt ungefär 2600 bostäder som hyrs ut till AUS medlemmar. Under det här årtiondet planerar vi att bygga över 1000 nya bostäder i Otnäs för våra medlemmar.

Vi söker en projektchef till AUS sexpersoners fastighetsteam för att sköta års- och grundrenoveringar samt bostadsrenoveringar i AUS fastigheter tillsammans med fastighetschefen och servicemästaren. Projektchefen deltar även i fastighetsenhetens utvecklingsprojekt tillsammans med det övriga teamet.

Vi förutsätter:

  • För uppgiften lämplig byggnadsbranschutbildning
  • Några års erfarenhet av fastighetsbranschen
  • Erfarenhet av självständig projekt- eller servicehelhetsledning
  • Utvecklingsvilja och teamarbetsentusiasm
  • Goda interaktionsfärdigheter
  • Flytande muntliga och skriftliga kunskaper i finska

Vi uppskattar:

  • Erfarenhet av studentkårs- och föreningsverksamhet
  • Kunskaper i engelska och svenska

Vi erbjuder dig ett utmanande arbete där du får komma med nya idéer, utveckla ditt eget kunnande och främja långvariga projekt tillsammans med ett kunnigt fastighetsteam.  Som projektchef får du påverka studentbostadssituationen i huvudstadsregionen från en utsiktsplats.

Arbetsavtalsförhållandet gäller tillsvidare och är på heltid. Arbetet inleds enligt avtal  när vi hittar en lämplig person. Vi erbjuder goda arbetsförmåner. Som arbetsgemenskap är AUS mycket flexibel och mångformig. Se bakom länken hurdant det är att arbeta hos oss!

Blev du intresserad? Skicka din frittformulerade ansökan och meritförteckning, helst som PDF, senast söndagen den 1.11.2020 kl. 23.59 till adressen  rekrytointi(a)ayy.fi.

De första intervjuerna ordnas preliminärt vecka 45. Uppge referenspersonernas kontaktuppgifter och löneanspråk i ansökan. Under ansökningsprocessen kommer vi  att kontakta de referenspersoner som de sökande som går vidare har uppgett. Mer information om uppgiften ger fastighetsenhetschef Heikki Niemi, heikki.niemi(at)ayy.fi eller 0505779288.

AUS följer lämplig lagstiftning i behandlingen av den sökandes personuppgifter och god databehandlingspraxis.  . Alla uppgifter som du har uppgett behandlas konfidentiellt. Sökandenas personuppgifter är endast tillgängliga för de personer som deltar i rekryteringen och uppgifterna används endast för rekryteringsändamål. Dataskyddsbeskrivningen som gäller rekrytering finns här.

Du kan bekanta dig närmare med vår verksamhet på adressen www.ayy.fi. 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat